Vieraskolumnit

Vastuullisuus muistuttaa siitä, ettemme ole täällä yksin

Sari Hyvärinen: "Yksilön nettopositiivisuudelle ei taida löytyä vielä laskuria edes Positiivareilta."

Vastuullisuudesta on tullut uusi trendipuheenaihe. Esitellään raflaavasti, kuinka kannetaan vastuuta toiminnan ekologisuudesta hiilijalanjäljen kompensoimisella, sijoitetaan vain vastuullisiin rahastoihin ja sosiaalisestikin kannetaan vastuuta tukemalla vain vastuullisesti toimivia hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Nettopositiivisuus on kansainvälinen termi, joka on lanseerattu kuvaamaan yrityksen vastuullisuuden tasoa. Toiminnan tulisi olla omistajille nettopositiivista niin, että liiketoiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa.

Työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi tulisi nähdä tärkeänä osana yrityksen tavoitteita. Asiakkaiden tulisi saada yrityksen palveluista paitsi aitoa arvoa, mielellään myös kerrannaisia lisäarvoja. Yhteiskunnankin pitäisi hyötyä yrityksen toiminnasta. Lisäksi yrityksen toiminnan pitäisi tietysti olla ympäristölle ilmastoneutraalia tai -positiivista ja muun mahdollisen kuormituksen tulisi olla kompensoitu.

Yksilötasolla samoja suuntalinjoja löytyy myös: itsen tulisi lopulta kantaa vastuu niin oman fyysisen, henkisen ja talouden hyvinvoinnin kuin sosiaalisten suhteidenkin vakaudesta ja kasvusuunnasta. Puhumattakaan lajittelusta ja kierrättämisestä. Yksilön nettopositiivisuudelle ei taida kuitenkaan löytyä vielä laskuria edes Positiivareilta.

Vastuullisuus on kuitenkin muutakin kuin kaikenkirjavia velvollisuuksia ja vastuita moneen eri suuntaan tai uusia tavoitelukuja, joihin pääseminen tuo palkkaan tuloslisää tai moraalisen sädekehän siviiliminälle.

Vastuullisuus kuvastaa pohjimmiltaan sitä, ettemme ole yksin.

Olemme osa isompia kokonaisuuksia. Osa perhettä, yritystä, yhteiskuntaa, taloutta, kulttuuria, luontoa, maailmaa. Kun hahmotamme oman merkityksemme näissä eri kokonaisuuksissa, vallan- ja vastuullisuudentunteemme kasvaa kuin luonnostaan.

Kun näemme, kuinka toimintamme vaikuttaa kaikkiin läheisiimme, tulemme tietoisemmiksi sanavalinnoistamme, teoistamme yhteisen hyvän eteen ja kenties valitsemmekin seuraavalla kerralla naputtamisen sijaan halata.

Oivaltaessamme, miten työmme vaikuttaa suoraan tai välillisesti yrityksen eri osa-alueisiin ja sidosryhmiin ja lisäksi tunnistamme ihmiset näiden ylätason termien takana, työmme kivien kantamisesta paikasta A paikkaan B muuttuu linnan rakentamiseksi. Pienetkin tekomme muuttuvat merkityksellisiksi.

Kun näemme oman toimintamme kerrannaisvaikutukset talouteen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin, jokainen valintamme muuttuu perhosefektiksi, joka voi pelastaa ihmiset ja maailman.

Vastuullisuus onkin oman osan rakastavaa vastuunkantoa.

Kirjoittaja on vastuullinen yksilö ja yrittäjä osana monenlaisia kokonaisuuksia.

Lue lisää