Vieraskolumnit

Ilman uskallusta on vaikea rakentaa menestystarinoita

Timo Kalliomäki
Vieraskolumnit 02.06.2017

Timo Kalliomäki: "Biotaloudessa juuri nyt on tärkeää huolehtia, että investointeja tekemässä ovat suomalaiset - eivät ulkomaalaiset."

Viimeisen kolmen vuoden aikana maatalousmarkkinoilla on tapahtunut paljon tuottajista riippumattomia, odottamattomia markkinahäiriöitä, joiden seurauksena tuottajahinnat Suomessa ja koko Euroopassa ovat laskeneet voimakkaasti.

Muun muassa Venäjän 2014 elokuussa asettamalla elintarvikkeiden vientikiellolla ja vuoden 2015 maaliskuussa loppuneella EU:n maitokiintiöjärjestelmällä on ollut suuri vaikutus koko elintarvikeklusteriimme ja toimialan kannattavuus on heikentynyt voimakkaasti. Tuottajahintojen pohja lienee kuitenkin jo saavutettu ja valoisampien näkymien uskotaan heijastuvan myös Suomeen globaalin markkinamuutoksen avustamana.


Myös metsätalouden viime vuosien kannattavuuden kehitys on ollut mollivoittoista. Puun hinta on samalla tasolla kuin 1970-80-luvuilla tai jopa sen alapuolella. Voidaan puhua todella merkittävästä reaalihinnan laskusta, eikä reaalihintojen kehitystä ole pystytty kompensoimaan konekorjuulla tai lisääntyneenä puun kasvuna.

Metsätaloudessa on silti paljon positiivisiakin uutisia. Meneillään olevat investoinnit tulevat kasvattamaan puun kysyntää ja sitä kautta lisäämään hyvinvointia myös maaseudulla. Samalla yhä useammalle metsänomistajalle tärkein metsänomistuksen syy ei ole taloudellisen tuoton maksimointi, vaan virkistyskäyttö, tai näiden yhdistelmä.

Haasteellisista ajoista huolimatta usko tilojen menestymiseen tulevaisuudessa on vahva. Maaseutu sykkii maa- ja metsätaloudesta ja tilojen menestyminen vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maaseudun kehitykseen ja yhteiskuntaamme.

Maa- ja metsätilojen yhtäaikaiset haasteet ja mahdollisuudet kertovat siitä, että maatalousala on voimakkaan rakennemuutoksen vaiheessa. Ennusteiden mukaan rakennemuutos kiihtyy vielä entisestäänkin seuraavan 510 vuoden aikana.

Yksi vaihtoehto tilan kehittämiseen on perustoiminnan laajentaminen. Myös uudet innovaatiot ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet harjoittaa menestyvää bisnestä paikasta riippumatta ovat mielenkiintoinen mahdollisuus.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa kaupankäynnistä ja lisäarvoa tuovista palveluista tarjotaan verkossa. Digitalisaation mahdollisuuksiin kannattaa rohkeasti tarttua: ilman uusia ideoita ja uskallusta on vaikea rakentaa menestystarinoita.


Digitalisaation lisäksi paljon puhuttu biotalous lupaa paljon tulevaisuudelle. Biotaloudessa sekä pienet että isommat investoinnit tulevat lisääntymään ja juuri nyt on tärkeää huolehtia, että investointeja tekemässä ovat suomalaiset, etteivät ne lipeä suurille ulkomaalaisille toimijoille.

Kirjoittaja on Nordean maa- ja metsätalousjohtaja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit