Vieraskolumnit

Julkisesta sektorista yrittäjämäinen riskinottaja

Valtiolla on tärkeä rooli rahoittajana, mahdollisuuksien luojana ja esteiden purkajana.

Suurin osa suomalaisista on säilyttänyt uskonsa siihen, että Suomessa voidaan vielä valmistaa maailmanlaajuisesti menestyviä tavaroita ja palveluita (Helsingin Sanomien gallup 15.7.). Neljä viidesosaa jopa uskoo "uuden nokian" syntymisen mahdollisuuteen.

Tulevaisuudenuskoa siis on, vaikka sitä on monella tavoin koeteltu viime vuosina. Nyt on kiireesti ruokittava tätä sisukasta asennetta. Maailmanmenestykseen kykeneviä tuotteita, palveluja ja liiketoimintakonsepteja ei synny ilman uutta osaamista ja omaperäisiä innovaatioita.

Valtion roolista innovaatioiden edistäjänä puhui taloustieteilijä Mariana Mazzucato Sitran, Kalevi Sorsa -säätiön ja Tekesin tilaisuudessa hiljattain. Hänen mukaansa julkisen sektorin tulisi olla innovaatioiden mahdollistaja sen sijaan, että se olisi hidastava.

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen erittäin hyvä innovaatioympäristö ja kuulumme edelleen Euroopan innovaatiojohtajien joukkoon (European Innovation Scoreboard 2016). Aina voi kuitenkin parantaa, niin kilpailijatkin tekevät. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, Yhdysvalloissa valtiolla on keskeinen rooli teknologisten läpimurtojen sekä niiden pohjalta syntyneen uuden liiketoiminnan luomisessa.

Mazzucaton mukaan ilman valtiota moni innovaatio olisi jäänyt syntymättä. Mutta valtion täytyy toimia yrittäjähenkisesti, ei kontrolloivasti.

Mazzucato mainitsee Teslan, jota ei olisi saatu aikaan ilman julkisen sektorin tukea. Myös Nokian menestystarinan juuret ovat osaamisessa, jota valtion tuella synnytettiin yliopistoissa paljon ennen kuin tämän osaamisen sovelluksista eli matkapuhelimista osattiin edes haaveilla.

Valtion "yrittäjähenkisyys" tai "yrittäjämäinen " (engl. enterpreneurial) toiminta ei tarkoita pelkästään sitä, että edistetään yritysten mahdollisuuksia innovointiin ja niiden hyödyntämiseen. Yrittäjämäisyys tarkoittaa yleistä asennetta ja tapaa toimia.

Valtion pitäisi systemaattisesti olla valmis ottamaan riskejä eri tavoin ja mahdollistaa sellainen varhaisvaiheen tutkimus ja innovointi, johon yksityiset sijoittajat eivät voi lähteä mukaan.

Yhtälailla kuin on tärkeää, että valtio mahdollistaa riskinoton tutkimuksessa ja innovoinnissa, olisi valtion kannustettava yliopistoja ottamaan riskejä siinä, että ne ylläpitävät avarakatseista ja laajaa kirjoa koulutuksessa. Tällä hetkellä "turhina" pidetyt opetusalat voivat tulevaisuudessa olla hyvinkin tärkeitä. Toki kannattaa pitää huolta siitä, että samoja asioita ei opeteta tarpeettoman monissa paikoissa.

Vain monipuolisella osaamispohjalla ja mahdollisuudella valita mitä erilaisimpia aineyhdistelmiä voidaan taata käänteentekevät ja kilpailukykyiset innovaatiot. Monet tulevat innovaatiot ovat varmasti sellaisia, joita emme nyt osaa kuvitellakaan.

Kukapa olisi osannut 1960-luvun TV- sarjan Agentti 007 Maxwell Smartin kätevää kenkäpuhelinta katsoessaan arvata, että nykyään lapsillakin on taskussaan monin verroin kenkäpuhelinta edistyneempi laite, jolla voi soittamisen lisäksi tehdä satoja muita asioita?

Kokeilujen kautta tapahtuva oppinen on yksi oleellinen piirre uudistavassa innovaatiokulttuurissa. Tämä onneksi onkin Suomen hallitusohjelmassa mukana. Julkinen sektori voi myös luoda uusille innovatiivisille palveluille ja tuotteille ensivaiheen kysyntää ja pohjustaa isompia markkinoita.

Tämä voidaan ottaa huomioon julkisten hankintojen kilpailuttamisessa silloin, kun hankinnan luonne ja kilpailutuksen kriteerit tämän mahdollistavat. Halvinta tai turvallisinta ei aina kannata ottaa.

Täysin uudenlainen, vaikkakin riskipitoinen hankinta voi osoittautua toiminnallisesti ja taloudellisesti täysosumaksi monine sivuhyötyineen.

Uuteen nousuun tarvitaan kansainvälisesti avointa yhteiskunnallista ilmapiiriä ja kaikkien toimijoiden ennakkoluulotonta yhteispeliä. Tässä valtiolla on tärkeä rooli sekä rahoittajana että mahdollisuuksien luojana ja esteiden purkajana. Pidetään rima korkealla ja otetaan kynttilä pois vakan alta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kysely: Maaseudun yritysten näkymät ovat synkentyneet – ongelmana on yrittäjien ikääntyminen

Aluekehittämisessä yrittäjyyden uudet ilmiöt esiin

Teeleidissä ei sumppia tarjoilla – "Jos joku välttämättä haluaa kahvia, kaupunki on täynnä kahviloita"