Rakentaminen

Taloustieteilijät: Materiaalien kansallinen päästökauppa vähentäisi rakentamisen päästöjä edullisesti ja tehokkaasti

Materiaalien verrattain suuret hiilidioksidipäästöt nostaisivat rakentamisen hintaa.
Sanne Katainen
Rakennetun ympäristön on arvioitu tuottavan noin kolmanneksen kaikista kasvihuonepäästöistä.

Taloustieteilijät ehdottavat rakennusmateriaaleille kansallista päästöoikeusjärjestelmää. Se ohjaisi rakennusalaa tekemään tarvittavat päästövähennykset siellä, missä se onnistuu pienimmillä kustannuksilla.

Keinoja vähentää rakennusalan päästöjä selvitettiin Aalto-yliopistossa ympäristöministeriön pyynnöstä.

Päästökaupassa rakennuttajan pitäisi hankkia julkisesta huutokaupasta tai jälkimarkkinoilta rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Siten materiaalien suuremmat hiilidioksidipäästöt näkyisivät suoraan rakentamisen hinnassa.

Professori Matti Liskin mukaan suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet kuluttajien olevan hyvin hintatietoisia asuntojen energiaratkaisujen valitsemisessa. Koska asuminen on 28 prosentin osuudella kotitalouksien suurin menoerä, tutkijat uskovat päästöoikeusjärjestelmän ohjaavan tehokkaasti myös rakentamista vähähiilisempään suuntaan.

Tutkijoiden mielestä rakentamisen päästöjen sääntely tulisi kohdentaa juuri materiaaleihin, koska rakennuksen käytönaikaisia päästöjä eli lämmitystä ja sähkönkulutusta ohjataan jo sähkö- ja lämpömarkkinoiden sääntelyllä.

”Toimialakohtainen lisäsääntely lämpö- ja sähkösektorille aiheuttaa turhia kustannuksia”, Liski sanoo tiedotteessa.

Päästövähennyksiä voitaisiin toteuttaa myös määräyksillä. Taloustieteilijöiden mielestä parempi vaihtoehto on kuitenkin päästökauppa, joka antaisi rakentajille mahdollisuuden päättää päästövähennyskeinoista pienimmin kustannuksin. Lisäksi järjestelmä kannustaisi kehittämään parempia teknologioita.

Rakennetun ympäristön on arvioitu tuottavan noin kolmanneksen kaikista kasvihuonepäästöistä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kohti hiiletöntä rakentamista -raporttiin pääset tästä.

Lue lisää

EU-komissio ehdottaa päästökaupan laajentamista merenkulkuun sekä teille ja rakennuksiin

Turpeesta tulossa ilmastotaistelun uhri

Tutkijat: Ilmanvaihdossa on unohdettu hengitystiesairauksien torjunta

Ihminenkin voi saada superkuulon – Superherkkä mikrofoni voi paikallistaa putkivuotoa ja seurata jopa lepakoiden lentoa