Rakentaminen

Rakennusten päästöjä pyritään leikkaamaan 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä – uusille rahoitusmalleille ja avustuksille tarvetta

Keinoja päästöjen vähentämiseksi ovat muun muassa rakennusten tilatehokkuuden parantaminen, energiatehokas kiinteistönpito, korjausten yhteydessä tehtävät energiatehokkuusparannukset sekä vähähiilinen lämmitys.
Kari Salonen
Rakennuksia remontoitaessa voidaan parantaa niiden energiatehokkuutta huomattavasti.

Maaliskuussa julkaistu Korjausrakentamisen strategia 2020–2050 linjaa kustannustehokkaat keinot, joilla Suomen rakennuskanta saatetaan energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristöministeriön mukaan keinoja ovat muun muassa rakennusten tilatehokkuuden parantaminen, energiatehokas kiinteistönpito, korjausten yhteydessä tehtävät energiatehokkuusparannukset sekä vähähiilinen lämmitys.

Tavoitteena on vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta jopa 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suunnitelluilla toimenpiteillä lämmitysenergian kulutuksen arvioidaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2050 mennessä noin 50 prosenttia ja ostoenergian kulutuksen noin 60 prosenttia.

Rakennuskannan lämmitysenergian kasvihuonekaasupäästöt laskisivat vuosina 2020–2050 noin 92 prosenttia.

Korjausrakentamisen strategia toteuttaa kansallisesti vuonna 2018 voimaan tullutta EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä.

Vuoteen 2030 ulottuva tiekartta korostaa asuinkiinteistön omistajille suunnattua korjausrakentamisen neuvontaa ja ammattilaisten koulutusta. Tuoreessa korjausrakentamisen strategiassa on listattu 17 toimenpidettä päästövähennysten toteuttamiseksi.

Tärkeitä ovat uudet rahoitusmallit ja pitkäjänteiset, ennakoitavissa olevat valtion avustukset, jotka kannustavat korjaamaan rakennukset merkittävästi vaatimustasoa energiatehokkaammiksi.

Tiekartan laativat Motiva Oy sekä VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu ympäristöministeriön ohjauksessa. Mukana oli myös 36 sidosryhmää.

Lue lisää

"Energiaverotukseen tarvitaan näkymä 10–15 vuoden päähän" – Energiateollisuus ihmettelee tiekartan puuttumista

Liikenteen tiekartta lupaa jokaiselle jotain

Rakennusteollisuus aikoo nollata päästönsä vuoteen 2050 mennessä – urakka sisältää korjausrakentamista, kierrätystä ja uusiutuvaa energiaa

Maaseudun tyhjistä taloista pahojen päivien reservi – luonnonkatastrofit ja suurten ihmismassojen liikkeet voivat tehdä kaupungissa asumisen tukalaksi