Rakentaminen

Vähähiilinen betoni tekee tuloaan – Helsingissä sillä pienennetään Veturitien rakentamisen ilmastopäästöjä noin 1,25 miljoonan autoilukilometrin verran

Kotimaisen betonituotannon hiilidioksidipäästöjen osuus on kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä. Vähähiilibetonin käytöllä on mahdollista jopa puolittaa rakennuskohteen hiilidioksidipäästöt.
Kreate
Helsingissä Veturitien työmaan paalulaattavaluissa käytetään vähähiilibetonia. Kuvassa käynnissä ovat raudoitustyöt.

Helsingin kaupungin tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa kaupunki rakennuttaa Keski-Pasilan Veturitien rakenteita vähähiilibetonista. Lisäksi työmaalla käytetään kierrätettyä betonimursketta.

Lujabetonin kehittämällä vähähiilibetonilla pystytään vähentämään rakentamisen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti.

”Olemme hyödyntäneet vähähiilibetonia myös aiemmissa kohteissamme, joten päätimme ehdottaa sen käyttöä myös Veturitien kohteessa”, kertoo urakoitsijan projektipäällikkö Jyrki Perokorpi Kreatesta.

”Kun käytämme Veturitien hankkeen paalulaattavaluissa vähähiilibetonia, vähennämme yli tuhannen kuution betonierässä liki 200 tuhatta kiloa hiilidioksidipäästöjä tavalliseen betoniin verrattuna. Vastaava päästö syntyy, kun ajaa Suomessa keskimäärin vuonna 2020 käytössä olevalla autolla 1,25 miljoonaa kilometriä”, Perokorpi avaa kaupungin tiedotteessa.

Kotimaisen betonituotannon hiilidioksidipäästöjen osuus on kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä. Vähähiilibetonin käytöllä on mahdollista jopa puolittaa rakennuskohteen hiilidioksidipäästöt.

Helsingin vähähiilisiksi osoittamilla työmailla vähennetään päästöjä myös muun muassa käyttämällä vain uusiutuvaa dieseliä ja sähköä sekä tiukat päästöluokkavaatimukset täyttäviä työkoneita.

Energiankulutusta ja päästöjä seuraamalla kartutetaan tietoa tulevien rakennushankkeiden kehittämiseksi.

Lujabetoni kertoo verkkosivuillaan, että sen vähähiilibetonin taustalla on eurooppalainen sementinvalmistus, jonka hiilidioksidipäästöt ovat jopa 70 prosenttia perinteisiä sementtejä alhaisempia. Päästövähennys perustuu kiertotalouteen ja eurooppalaisen terästeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Myös Rudus myy Vihreä betoni -nimisiä betonituotteita, joiden hiilidioksidipäästöt jäävät 20–60 prosenttia pienemmiksi kuin perinteisen betonin.

Lue lisää

Hiekan liikakäyttö turmelee ympäristöä Itä-Aasiassa – Kiinassa on valtava kysyntä hiekasta, josta valmistetaan betonia ja asfalttia

Puutalon akustinen suunnittelu on tärkeää – yksinkertaisen puurakentamisen massa ja jäykkyys eivät yleensä riitä täyttämään ääneneristävyysvaatimuksia

Sahatavaran kysyntä lisääntyy Saksan tulvatuhojen kymmenien miljardien korjausurakan myötä, arvioi UPM:n uusi sahapomo

Stora Ensoa pitkään palvellut "sokeripala" vaihtuu puiseen pääkonttoriin Helsingin rantatontilla – asemakaava meni läpi valituksitta