Rakentaminen

Koneviesti: Asbestia on lähes kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa tai peruskorjatuissa rakennuksissa – purku omin voimin hyvin kyseenalaista

Asbestin vaarat terveydelle tunnetaan nykyisin hyvin. Purkuvaiheessa on syytä selvittää oikeat menettelytavat.
Pienemmät rakenneosat, kuten kattoharjalevyt pakataan suoraan suursäkkiin.

Asbesti oli varsinkin 1960-luvulta eteenpäin yleisesti käytetty rakennusmateriaali. Erinomaiset palonkesto- ja akustiikkaominaisuudet sekä hyvä työstettävyys lisäsivät asbestin suosiota erilaisissa rakennusmateriaaleissa.

Yleinen arvio on, että lähes kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa tai peruskorjatuissa rakennuksissa on asbestia jossain muodossa. Sen sijaan ennen 1920-lukua rakennetuissa rakennuksissa asbestia ei todennäköisesti ole käytetty. Asbestin käyttö rakentamisessa kiellettiin kokonaan vuonna 1994.

Asbestipitoiset materiaalit eivät aiheuta vaaraa kiinteistön normaalissa käytössä. Asbesti muuttuu yleensä ongelmaksi vasta silloin, kun sitä sisältäviä rakennusmateriaaleja puretaan pois käytöstä tai kun asbestipitoiset rakenteet rapistuvat, jolloin asbestia saattaa vapautua rakenneosista.

Tarkastaja Antti Luukkonen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta sanoo, että kyselyjä ja tiedusteluja asbestipurkuun liittyvistä asioista tulee nykyään melko paljon. Asbestilainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alusta ja ihmiset ovat hyvin tietoisia ainakin siitä, että asbestipurkutyöhön on syytä kysyä neuvoa asiantuntijoilta.

Vaikka kiinteistönomistaja periaatteessa voikin tehdä hallinnoimassaan kiinteistössä asbestipurkutyön omatoimisesti, ei Luukkosen mukaan monesti ymmärretä kuinka helposti muodostuu työsuhde tai toisaalta työpaikka. Tällöin purkutyötä sääteleekin jo työturvallisuuslaki sekä asbestipurkua käsittelevä lainsäädäntö.

”Töihin palkattu rakennusmies on jo selvästi työsuhteessa, mutta talkootyö ei kuulu työturvallisuuslain piiriin. Sen sijaan yksityinen henkilö ei saa vaarantaa ympäristössä olevia, jolloin yksityisen henkilönkin on huolehdittava, että asbestipurkutyö tehdään asianmukaisin menetelmin”, Luukkonen muistuttaa.

Ns. naapuriapuun ei siis välttämättä kannata lähteä, mikäli haluaa pitää huolta omasta terveydestään. Omatoimistakin purkutyötä tehtäessä on suojauduttava asianmukaisesti ja huolehdittava, ettei purkutyöstä aiheudu vaaraa muille ihmisille. Käytännössä siis omatoimista purkua koskevat samat turvallisuusmääräykset kuin ammattilaistenkin tekemää asbestipurkutyötä.

Miten asbestipurku onnistuu oikein? Lue lisää Koneviestin artikkelista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Koneviestin toimittaja neuvoo: Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun hankkii käytettyä työkonetta ulkomailta

Koneviesti: Akkutrimmerit ovat yleistyneet ammattikäytössä – nämä asiat kannattaa huomioida siimaleikkurin valinnassa

Koneviesti: Tällaisia olivat ensimmäiset koneelliset ruohonleikkurit – varhaisimmat patentoitiin jo 1800-luvulla