Rakentaminen

Rakennusalalla alkaa kohta taantuma – lupahakemusten ja aloitettujen rakennusten määrät ennakoivat notkahdusta

Uusien asuntojen aloitukset putoavat ensi vuonna lähes 15 prosenttia.
LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Etla uskoo erityisesti asuntotuotannon notkahtavan.

Rakennusala ajautuu luultavasti taantumaan ensi vuonna, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla toimialakatsauksessaan. Arvio perustuu rakentamista ennakoiviin asioihin, kuten lupahakemuksiin, uusien rakennusten aloittamisiin ja suhdannekyselyihin.

Uusien asuntojen aloitukset putoavat ensi vuonna lähes 15 prosenttia, ja asuntotuotannon kasvu hidastuu merkittävästi.

Samaan aikaan maa- ja vesirakentaminen kasvaa vain hitaasti. Maa- ja vesirakentamiseen kuuluvat muun muassa ruoppaus, uusien vesiuomien kaivaminen sekä rakentamiseen liittyvä louhinta ja maansiirtäminen.

Tänä vuonna rakentamisen tuotannon arvioidaan kasvavan 3,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna, ja uusia taloja valmistuu 6 prosenttia viimevuotista enemmän.

Tänä vuonna Suomen teollisuudella on kuitenkin mennyt hyvin, vaikka kovista kasvuennusteista jäädäänkin hieman jälkeen. Vielä syyskuussa Etla arvioi koko teollisuuden tuotoksen kasvavan tänä vuonna 4 prosenttia viime vuoteen verrattuna, mutta tammi–syyskuussa kasvu jäi 3,6 prosenttiin.

Kärkisijalla olevan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on kasvanut tammi–syyskuussa vuodentakaisesta 6 prosenttia eli huomattavan paljon. Yhtä koviin kasvulukuihin ei päästy edes Saksassa. Elektronisten ja optisten tuotteiden vienti Saksaan ja Yhdysvaltoihin lisääntyi tuntuvasti.

Myös kone- ja metalliteollisuuden tilauskanta on kasvanut merkittävästi etenkin uusien laivatilausten ansiosta. Koneiden ja laitteiden tuotanto oli tammi–syyskuussa jo 6 prosenttia korkeampi kuin ennen vuonna 2008 alkanutta talouskriisiä.

Metallien jalostuksessa ja paperiteollisuudessa työn tuottavuus ja arvonlisä nousi uusiin huippulukemiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Etlan tutkimus: Kiky nosti työllisyyttä ja paransi Suomen kilpailukykyä

Etla: Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vaatii isoja uudistuksia työmarkkinoiden rakenteisiin

Etla valoi uuden vuoden tinat – Suomen talouskasvu hidastuu ensi vuonna selvästi