Tukes tutki monitoimitikkaita: Yksikään ei saanut puhtaita papereita – yksi malli määrättiin, toinen vapaaehtoisesti pois markkinoilta - Rakentaminen - Maaseudun Tulevaisuus
Rakentaminen

Tukes tutki monitoimitikkaita: Yksikään ei saanut puhtaita papereita – yksi malli määrättiin, toinen vapaaehtoisesti pois markkinoilta

Kaikissa testatuissa monitoimitikkaissa havaittiin jonkinasteisia rakenteellisia puutteita. Ne liittyivät pääosin nivelten kestävyyteen, tikkaan lujuuteen ja tikasjalustojen materiaalipaksuuteen.
Sironen Reija (Tukes)
Tukes velvoitti maahantuojaa keräämään yhden tikasmallin pois markkinoilta. Kyseisen tikkaan kuormitustesteissä syntyi muodonmuutoksia, joiden arvioitiin aiheuttavan vaaraa käyttäjälle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tutkinut monitoimitikkaiden ja porrasjakkaroiden turvallisuutta. Monitoimitikkaiden turvallisuudessa on edelleen parannettavaa, sillä yksikään testatusta neljästä tikkaasta ei täyttänyt kaikkia niille asetettuja vaatimuksia.

Havaitut puutteet liittyivät Tukesin mukaan pääosin nivelten kestävyyteen, tikkaan lujuuteen ja tikasjalustojen materiaalipaksuuteen.

Lisäksi osasta tikkaita puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Tukes velvoitti maahantuojaa keräämään yhden tikasmallin pois markkinoilta. Kyseisen tikkaan kuormitustesteissä syntyi muodonmuutoksia, joiden arvioitiin aiheuttavan vaaraa käyttäjälle.

Toiset tikkaat yritys poisti testaustulosten perusteella vapaaehtoisesti markkinoilta ja oli lisäksi yhteydessä tuotteen ostaneisiin kuluttajiin. Yritykset kertoivat Tukesin mukaan, että ne lisäävät tuotteisiin puuttuvat käyttöohjeet ja korjaavat lievemmät rakenteelliset puutteet seuraaviin eriin.

Monitoimitikkaista testattiin muun muassa niiden sivuttaisjäykkyys, askelmien kuormitus- ja vääntöominaisuudet, tikkaan rajoittajan ja nivelen kestävyys sekä tikkaiden lujuus.

"Koska valvonnassa löydettiin edelleen vaatimustenvastaisia tikkaita, niitä valmistavien ja maahantuovien yritysten tulee kiinnittää huomiota asiaan ja varmistua siitä, että tikkaat ovat turvallisia käyttäjilleen", Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen muistuttaa tiedotteessa.

Sironen kehottaa kuluttajia tutustumaan tikkaiden käyttöohjeisiin ja noudattamaan niitä, sillä turvallisetkin tikkaat saattavat väärin käytettyinä aiheuttaa vaaratilanteita.

"Kun tikkaita otetaan käyttöön, huomioitavia asioita ovat muun muassa alustan tasaisuus ja vakaus sekä tikkaiden pystytyskulma. Jos tikkaissa on niveliä, käyttäjän kannattaa varmistaa, että ne ovat kunnolla lukittu ennen tikkaille astumista. Kurottelu usean metrin korkeudessa sisältää aina putoamis- ja loukkaantumisriskin", ylitarkastaja sanoo.

Porrasjakkaroissa ei sen sijaan havaittu merkittäviä rakenteellisia puutteita.

Tukes testasi viisi erilaista porrasjakkaraa. Testissä oli mukanaan niin perinteisiä porrasjakkaroita kuin myös taitettavia malleja.

Markkinoilla olevien porrasjakkaroiden turvallisuustilannetta kartoitettiin tutkimalla esimerkiksi niiden mittoja, materiaalipaksuuksia sekä askelmien ja tasojen kestävyyttä.

Monitoimitikkaiden testaukset ovat jatkoa vuonna 2014 toteutetulle markkinavalvontaprojektille. Jälkivalvontaa päätettiin tehdä Tukesiin tulleiden ilmoitusten perusteella.

Lue lisää

Tukes kehottaa välttämään muurahaismyrkkyjen käyttöä – voi tappaa pölyttäjiä

Tukes varoittaa: Älä tilaa hyttyskarkottimeen myrkkytyynyjä ulkomailta

Tukes myönsi poikkeusluvan porkkanakemppien torjunta-aineelle – sallittu jäämien enimmäismäärä nousee kymmenkertaiseksi

Tukes määräsi perniöläisen ratsutilan lopettamaan ratsastustuntien ja ratsastusleirien pitämisen toistaiseksi – palvelu todettu asiakkaille vaaralliseksi