Rakentaminen

Koneviesti: Savonlinnalainen Kimmo Laamanen hyödynsi maatilansa vanhaa rakennuskantaa kuivaamon rakentamisessa – näin se sujui

Projekti ei ollut helppo, mutta parsimalla vanhaa uuden osaksi saatiin aikaan toimiva ratkaisu.
Matti Turtiainen
Jatkossa Kimmo Laamasen on tehtävä vielä lisää siilotilaa pihapiiriinsä. Alle ajettavat kantikkaat siilot entisten viereen on yksi mahdollinen ratkaisu.

Kimmo Laamasen maatilan parinsadan peltohehtaarin alalta tulee satoa sen verran, että osuus vanhasta neljän tilan yhteisestä 120 hehtolitraisesta kuivurista ei enää riittänyt. Tilan pihapiiriin oli jo pystytetty kolme pyöreää viljasiiloa, joten tuntui luontevalta rakentaa uusi kuivaamo niiden yhteyteen.

”Tavaraa ei tarvitse ajella edestakaisin, kun kuivuri on siilojen vieressä”, Laamanen sanoo.

Tavoite oli saada kuivurin yhteyteen sellainen täyttösuppilo, johon mahtuu sateen suojaan kuivurillinen eli kolmisenkymmentä kuutiota tavaraa. Lisäksi tavoitteena myös tehdä rahtikuivausta muille viljelijöille, joten tavaraa on näissäkin tapauksissa saatava kerralla kuivurillinen täyttösuppiloon.

Ainoa ongelma oli kuitenkin maaston muoto – tai paremminkin sen puute, sillä maisema Laamasen pihapiirissä on kuin Pohjanmaalta. Kunnollisen kokoisen kaatosuppilon sijoittaminen tasaiselle maalle olisi vaatinut mittavahkoa massojen siirtoa. Lopulta sopivaksi sijainniksi keksittiin vanhan navetan pääty, jossa aiemmin oli sonnikarsinat.

Täyttösuppilon kohdalta täytyi purkaa vanha välipohja ja kolminkertainen ulkoseinän tiilimuuraus pois. Betoniset välipohjan palkit nousivat mukavasti puutavaranosturilla pois ja oviaukon kohdalta poistettujen kattokannattajien korvaajiksi tehtiin pari sopivaa vaneripalkkia. Oviaukon päällä on toinen palkki ja puolessa välissä kattolapetta on toinen kantava vaneripalkki. Täyttökuilu on kaivettu vanhan navetan lattiaan.

”Tähän mahtuu kippaamalla helposti 20 kuutiota. Ja vähän etukuormaajalla työntämällä lähes 30 kuutiota”, Laamanen kuvailee

Täyttösuppilon rakenne on sellainen, että sen päälle voi ajaa huoletta. Seinämät on muurattu betoniharkoista ja suppilon viisteet on tehty filmivanerista. Kuilun päällä on tukeva teräsrunko ja sen päälle on hitsattu ritilä.

”Reunoilla on kaksi moduulia, joiden päälle voidaan ajaa. Ne on tehty 12 kertaa 80 millisestä lattateräksestä. Niitä kannattelevat 100 kertaa 150 kertaa 5 -milliset RHS-profiilit.”

Rakenne on mitoitettu siten, että se kestää kuorma-auton täydellä kuormalla. Kuilun keskellä on kevyemmät ritilät, jotka toimivat huoltoluukkuina. Kolakuljettimen kääntöpään puoleinen filmivaneri on kiinni kahdella ruuvilla, joten huoltotoimet on helppo tehdä.

Tukeva ritilärakenne takaa sen, että rakennusneliöt pystytään hyödyntämään tehokkaasti myös kuivaussesongin ulkopuolella. Talviaikaan täyttösuppilon päälle voi varastoida esimerkiksi koneita. Laamasen nykyinen puimuri mahtuu juuri ja juuri pöydän kanssa varastoon. Suppilon pohjalla on kolakuljetin, joka vie tavaran kuivurille. Ratkaisuja jouduttiin tässäkin tapauksessa tekemään räätälintyönä, sillä kolakuljettimen nousu ei ollut riittävä, että vilja saataisiin suoraan elevaattorille. Väliin oli laitettava vielä ruuvikuljetin.

Laamasen tilan pihapiiristä löytyy myös runsaasti siilotilaa.

Lue Koneviestin nettisivuilta, miten siilot ovat rakennettu, ja mitä parannuksia rakennuskantaan on vielä tulossa.

Lue lisää