Rakentaminen

Puinen kerrostalo rakentuu liimatuista puulevyistä

Rakentaminen 21.03.2017

Lvl-levyjä voidaan käyttää rakentamisessa clt-elementtien tapaan.


Jukka Pasonen
Clt-puulevyt rakentuvat ristikkäin liimatuista puulevyistä ja lvl-levyt sorvatuista viiluista.

Puukerrostaloissa yleisesti käytettyjä kantavia materiaaleja ovat ristiinliimattu puu (clt, cross laminated timber) ja viilupuu (lvl, laminated veneer lumber).

Kantavat seinät voidaan toteuttaa kevyellä, usein viilupuisella rankarakenteella, tai vaihtoehtoisesti clt-rakenteella. Yleensä viilupuuta käytetään kantavissa tolpissa ja palkeissa ja clt:tä kerrostalojen massiivisena puurunkona.

Myös viilupuulevyjä voidaan käyttää seinissä levyinä clt:n korvaajana. Viilupuu on ensimmäistä kertaa käytössä massiivipuulevynä Helsingin Jätkäsaaren puukaupunginosan, Wood Cityn, puukerrostaloissa.

"Viilupuun käyttö massiivipuuna on Suomessa kuitenkin vielä marginaalista", Rakennusliike Reposen tekninen johtaja Hannu Saari sanoo.

Clt-puulevyjen käyttö on saavuttanut Euroopassa suuren suosion.

"Sen osuus suomalaisissa puukerrostaloissa varmaan kasvaa, kun tarjonta kotimaassa lisääntyy", Saari uskoo.

Clt-levyt ovat massiivipuusta valmistettuja rakennusmateriaaleja, jotka koostuvat vähintään kolmesta ristikkäin liimatusta puulevykerroksesta. Viilupuun valmistuksessa puusta sorvatut viilut liimataan yhteen kerroksittain.

"Viilupuu on käytöltään monipuolisempi ja massaansa nähden lujempi kuin clt", Tampereen teknillisen yliopiston rakennusopin professori Markku Karjalainen täsmentää.

Aiheeseen liittyvät artikkelit