Uutiset

Tunnistuskäräjät alkavat: ”Tunnistusvastuu Hippoksella ja hevosjalostusliitoilla”

Tunnistusjupakkaan liittyvä oikeudenkäynti alkaa torstaina Espoon käräjäoikeudessa. Viisi kasvattajatahoa vaatii 12 hevosensa 2 000 euron hevoskohtaisen sakon mitätöimistä. Kun Hippoksella ei ole sisäistä muutoksenhakuelintä mihin valittaa, joutuvat asian riitauttaneet tahot hakemaan muutosta oikeusteitse.

Haastehakemuksen ovat jättäneet Oy Trot Ab, Herttuala Oy, Kotihalli Oy, IMT-Talli Oy sekä Carol Stable. Kasvattajatahoja yhdistävä tekijä on valmentaja Tuomas Korvenoja, joka on Oy Trot Ab:n sekä Carol Stablen virallinen edustaja. Muut tahot taas ovat hänen pitkäaikaisia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan.

Asianajaja Esa Purasen toimittaman haastehakemuksen mukaan Hippoksella ei olisi sääntöjensä puitteissa toimivaltaa seuraamusmaksun määräämiseen ja se olisi soveltanut väärin sääntöjään. Huomauttamista on myös Suomen ja EU:n lainsäädännön suhteen.

Purasen mukaan asia ”kristallisoituu” keskeisiin kysymyksiin. Ensiksi, onko varsojen tunnistusmaan osalta rikottu Hippoksen sääntöjä. Toiseksi, voidaanko tunnistamisen sääntöjä ja käytäntöjä pitää pätevinä. Kolmanneksi, kenen vastuulla on tunnistusprosessin oikeellisuus.

Tulkinnat vaihdelleet


Kasvattajien mielestä Hippos tulkitsee sääntöjään virheellisesti. Säännöissä ei ole mainintaa Suomeen syntymävuonna tuotavan Suomen rekisteristä syntyneen tamman rekisteröimispaikkakunnasta. Jalostusohjeen mukaan hevosen pitää fyysisesti sijaita maassa, minkä kantakirjaan se merkitään. Tämä viittaisi jo tunnistettuihin hevosiin, eikä ensimmäistä kertaa merkittäviin varsoihin.Hippoksen sääntöjen tulkintakäytäntöä moititaan kirjavaksi. Tunnistamisasetusten ”suorastaan välinpitämätön” noudattaminen horjuttaa sääntöjen pitävyyttä. Kasvattajat väittävät että aiemminkin Suomeen on tuotu varsoja, joilla ei ole ollut vaadittuja tunnistimia tai tunnistusasiakirjoja.Vastuun sääntöjen epäselvästä soveltamisesta tulisi kuulua Hippokselle kasvattajien sijaan. Lisäksi viitataan EU-oikeuden vapaan liikkuvuuden ja syrjinnän kiellon periaatteisiin, mitä seikkoja urheilujärjestö ei voisi päätösvallallaan rajoittaa.


Tunnistajan vastuu


Käräjäoikeudelta kysytään, voidaanko kasvattajia rangaista, jos tunnistamisen vastuu kuuluu Hippokselle ja sen jäseninä oleville hevosjalostusliitoille. Kasvattaja ilmoittaa varsan syntymästä ja tilaa tunnistajan. Tunnistajataho päättää tunnistamisajan ja -paikan sekä toimittaa tiedot Hippokselle.Kantajien hevoset on tunnistettu Hippoksen auktorisoiman tahon toimesta Tankassa. Tiedot ovat muuten oikein, mutta ”ainoastaan” tunnistuspaikka on väärin. Hevosjalostusliittojen auktorisoimat henkilöt päättävät rekisteröintiin liittyvien ohjeisiin nojautuen missä ja miten varsat tunnistetaan. Tällöin tunnistaminen on tunnistajan ja Hippoksen kommunikointia. Tällä perusteella mahdolliset sanktiot tulisikin kohdistaa tunnistamisesta vastaaville Hippokselle ja hevosjalostusliitoille, joiden puolesta tunnistaja on toiminut.Kasvattajat ”ovat pitäneet itsestään selvänä” tunnistajan kanssa sovittujen menettelyjen olevan sääntöjen ja tulkintojen mukaisia. Tieto tunnistusmahdollisuudesta ulkomailla oli tullut kyseiseltä tunnistajalta. Tätä pidettiin myös varsojen etuna. Kasvattajat huomauttavat myös, etteivät olisi riskeeranneet mainettaan, mikäli olisivat tienneet menettelyn kielletyksi.


Sääntöihin ei sitoutettu


Kasvattajat eivät ole Hippoksen jäseniä. Näin säännöt koskisivat heidän mukaansa vain kilpailevia ravihevosia, mutta eivät tunnistamisikäisiä varsoja. Tällöin oikeutta sanktioon Hippoksen sääntöjen vastaisuudesta ei olisi.Myös Hippoksen kurinpidosta pyritään osoittamaan suuria puutteita. Ennen päätöstä asianomaiset olivat kyllä tulleet kuulluiksi. Kuitenkin itse sanktiopäätös oli perusteltu puutteellisesti. Urheiluoikeuden mukaan päätökset tulee perustella mihin seikkoihin päätös perustuu ja millä perusteella asia on tai ei ole toteen näytetty.Lisäksi päätöstä ei ole saatettu kasvattajille tiedoksi ja päätös on jouduttu pyytämään nähtäväksi useaan kertaan ennen toteutumista. He saivat tiedon seuraamusmaksusta vain median kautta.


Sakkoja vain kilpailuista


Hippoksen sääntöjen mukaan sakkoja voidaan määrätä vain kilpailuissa tapahtuneista rikkeistä. Näin ollen sakkoa ei olisi mahdollista määrätä kasvattajille, kuten on tehty.Hippos asetti kertaalleen tunnistusjupakan hevoset osittaiseen kilpailukieltoon. Tämän jälkeen Hippos kumosi kiellon. Prosessioikeuden periaatteiden mukaan asiasta, mikä on jo ratkaistu, ei voi antaa uutta tuomiota ellei asiasta ole uutta tietoa.Kannekirjelmän mukaan myös Hippoksen hallitus on 5. maaliskuuta todennut päätöksensä perusteluissa, ettei yhdistyksen sääntöjen puitteissa ole mahdollista asettaa sanktioita kasvattajille.Tätä taustaa vasten kasvattajat pitävät keväistä ”katumuskuukautta”, jolloin oli mahdollista tunnistaa väitetty rike välttääkseen rangaistuset, jopa kiristyksen omaisena toimenpiteenä.Kasvattajien käräjäoikeudelle toimittaman kanteen jälkeen jäädään oikeusprosessin edetessä odottamaan Hippoksen vastauksia esitettyihin väitteisiin.Jarkko Nissinen

jaskanissinen@hotmail.com

Tunnistusskandaalista aiemmin kirjoitetut jutut löytyvät tämän linkin takaa.

Tunnetuin torstaiseen oikeuskäsittelyyn liittyvä hevonen on ikäluokkansa tammalähdöissä mainiosti menestynyt Willow Pride. Sen omistajatalli IMT-Talli Oy:n takana on kuvassa lippalakki päässään poseeraava Jyrki Ojanen, joka on myös Vermon hallituksen varapuheenjohtaja. Kuva: Anu Leppänen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hippos palauttaa takaisin loputkin tunnistussakot

Hippos ei valita hoviin – tunnistusskandaali ei silti vielä ohi

Hippos harkitsee tutkintapyyntöä poliisille asiakirjojen väärentämisestä

Gallup
Uusin TalkKari
Katso video