Uutiset

”Ranskan haaran” kasvattajat: Hippoksen FIU-päätöksestä satojentuhansien vahingot

Anu Leppänen
Varsojen tunnistusskandaalin laineet lyövät vielä pitkään. Kuvan varsat eivät liity tapaukseen.

Osa Ranskassa "etätunnistettujen" varsojen kasvattajista on vaatimassa Hippokselta tuntuvia korvauksia. Heidän mukaansa varsojen statuksen käsittely liittyi myös Hippoksen puheenjohtajapeliin.

Tunnistusjupakan oikeudenkäynnissä torstaina on esillä myös niin sanottu Ranskan haara. Neljä hevosenomistajatahoa ovat riitauttaneet Suomen Hippos ry:n hallituksen päätöksen poistaa viideltä hevoseltaan Suomessa syntyneen FI-statuksen. Kanteen takana ovat HJ-Stable, Team Diablo, Esa Haapoja sekä Jari ja Tuula Virtanen. Hippos päätti yhdeksän varsojen etätunnistusprosessin pätemättömyydestä sääntöjen vastaisena huhtikuussa (linkki).

Kyseiset hevoset menettivät uuden FIU-statuksensa myötä oikeuden osallistua kasvattajakilpailuihin. Samoilla käräjillä on esillä myös 2 000 euron sakotettujen tunnistusjupakan toinen haara, koskien Tanskassa ja Ruotsissa tunnistettuja hevosia (linkki).

FIU-statuksen myötä Ranskassa etätunnistettujen varsojen kasvattaja arvioivat menettäneensä Hippoksen päätöksen vuoksi satojatuhansia euroja. Kanteessa Hippoksen toimivalta sakottaa kasvattajia kiistetään. Myös Hippoksen rooli tunnistamiseen liittyvän viranomaistehtävän suorittajana kyseenalaistetaan vahvasti hallintolain näkökulmasta. Yhdistyslain mukainen kurinpitomenettely ja viranomaistehtävä tunnistamisessa nivoutuvat yhteen.

Satojentuhansien tappiot FIU-statuksesta


Kasvattajien mukaan hevosia oli myyty eteenpäin ”merkittävillä” kauppahinnoilla ennen jupakkaa ja niitä oli maksettu ikäluokkakilpailuihin. Hintoihin on vaikuttanut kasvattajakilpailujen palkintojen odotusarvo.FIU-päätöksen myötä hevosten arvo on romahtanut. Kyseisten hevosten ollessa ikäluokkansa parhaimmistoa aiheutuu päätöksestä satojentuhansien eurojen menetykset huomioiden menetettyjen palkintojen odotusarvo ja päätöksen johdosta puretut kaupat.Kasvattajat pitävät Hippoksen päätöstä FI-statuksen menetyksestä ja sakosta osana Hippoksen tuolloiseen puheenjohtajan vaaliin liittyvää peliä. Jupakan myötä Hippoksen tuolloinen puheenjohtaja erosi ja tehtävää hoiti väliaikaisesti varapuheenjohtaja

Kari Eriksson

.Kasvattajien mukaan varsoja on kirjattu ”Hippoksen tieten ja hyväksyen” yli kymmenen vuoden ajan Suomen sijasta ulkomailla tunnistaen. Jupakan myötä auennut puheenjohtajan paikka, nosti jupakan sanktioineen ravipolitiikan keskiöön.Kari Erikson kiistää politikointisyytökset ja kertoo ajaneensa kasvattajien kannalta ankarampia toimenpiteitä. (Erikssonin kannanotto asiaan tästä

linkistä

)


Yhdistys ja viranomaistehtävä


Hippoksella on kasvattajien mielestä FIU-päätöksessä mennyt puurot ja vellit sekaisin yhdistys- ja viranomaistoiminnan välillä.Tunnistusten mitätöinnit on tehty viranomaisasemassa ja toimivallalla, vaikka niiden perusteet ja motiivit ovat Hippoksen yhdistysoikeudellisessa kurinpidossa.Yhdistyksenä toimimista määrittelee yhdistyslaki. Viranomaisia puolestaan velvoittaa muun muassa hallintomenettelylaki. Hippos käyttää julkista valtaa viranomaistoiminnassaan tunnistamisessa.Kasvattajat kyseenalaistavat Hippoksen kurinpitovallan. Kasvattajat eivät ole yhdistyksen jäseniä, eikä heitä ole sitoutettu sääntöihin esimerkiksi lisensseillä sopimuksella. Yhdistysoikeudellinen kurinpito edellyttäisi myös etukäteen tietoa rangaistavista teoista ja seurauksista.Ravikilpailusääntöjen suoma mahdollisuus kasvattajien sakotukseen kiistetään. Säännöt koskevat vain ravikilpailutoimintaa.


Ranskassa tunnistetuille uusi tunnistus


Hippoksen jalostusvaliokunta on käyttänyt sääntöjenkin puitteissa päätösvaltaa tunnistamiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten onko hevosella Suomessa syntyneen asema.Kannekirjelmästä ilmenee jalostusvaliokunnan käsitelleen tunnistamisjupakkaa 22. helmikuuta 2018. Valiokunnan mukaan Hippoksella ei ollut toimivaltaa tai sääntöperustetta kurinpitotoimiin kasvattajia kohtaan.Hippoksen hallitus oli 26. helmikuuta kokouksessaan vahvistanut kyseisen kannan ja viestinyt tiedotteella: ”Jalostusvaliokunnalla ei yhdistyksen sääntöjen puitteissa ole mahdollista määrittää sanktioita kasvattajille.”Maaliskuun 23. päivä Hippoksen hallitus päätti vaatia Ranskassa etätunnistetuilta ja sirutetuilta varsoilta uutta tunnistamista Hippoksen auktorisoiman tunnistajan toimesta tunnistamisasiakirjojen kaksoiskappaleen laatimiseksi. Muutoin asia siirrettiin jalostusvaliokuntaan.


Jalostusvaliokunta puolsi FI-statusta


Jalostusvaliokunta esitti huhtikuussa että Ranskassa etätunnistetut varsat säilyttävät FI-statuksen. Lisäksi esitettiin sakko, jonka suuruudesta päättäisi hallitus.Jalostusvaliokunta kuitenkin esitti, että Ranskassa etätunnistettujen varsojen osalta rike oli astetta suurempi kuin Tanskassa ja Ruotsissa paikan päällä tunnistettujen osalta. Valiokunnan näkemys oli että sakko voisi mahdollisesti olla suurempi.Jalostusvaliokunnan mukaan suurempi rike oli tehty etätunnistajan toimesta ja hänen tunnistusoikeutensa peruttiin.Hippoksen hallitus päätti kuitenkin asettaa vastoin jalostusvaliokunnan esitystä Ranskassa etätunnistetuille varsoille FIU-statuksen. Näin hallitus päätti, vaikka se oli aiemmin tiedottanut etteivät kurinpitotoimet ole mahdollisia.Kasvattajien asianajaja

Antti Linna

muistuttaa Hippoksen muuttaneen aiemman yhdistyslakiin liittyneen kurinpitotoimen (sakko) tunnistamiseen liittyväksi mitätöintipäätökseksi. Tunnistaminen on viranomaistoimintaa. Käräjäoikeus pääsee ottamaan kantaa, kestävätkö menettelytavat esimerkiksi hallintolain näkökulmasta vai onko viranomaistoimea käytetty yhdistyksen kurinpitotoimena.


Hippos: FI-vaatimukset eivät täyttyneet


Hevosten tunnistamista ja tunnistusasiakirjojen myöntämistä säätelee komission hevospassisasetus, joka määrittää kenellä on oikeus tunnistaa ja myöntää tunnistusasiakirjoja. Suomalaisen lämminverisen ravihevosen osalta tämä oikeus on kantakirjanpitäjällä eli Suomen Hippoksella tai sen valtuuttamalla taholla. Asetuksen mukaan kantakirjaa pitävän myöntävän tahon on tunnistettava hevonen kantakirjan sääntöjen mukaisesti muun muassa edellyttäen hevosen tarkistamista sen vierellä.Hevosten kilpailuoikeus myönnetään niiden kantakirjaan merkitsemisen jälkeen. Tämän perusteena ovat  jalostusohjesäännön vaatimukset sekä ravikilpailusäännöt. Jotta suomalaisen lämminverisen kantakirjaan ensirekisteröidylle hevoselle voidaan myöntää kilpailuoikeus, koskee sitä vaatimus, jonka mukaan hevosen on oltava Suomessa syntymävuoden loppuun mennessä ja tunnistettava Suomessa. Hippoksen kanta on, että kyseessä olevien hevosten osalta nämä Suomessa syntyneen vaatimukset eivät ole täyttyneet. Lisäksi tunnistusprosessi on tehty täysin vaatimusten vastaisesti.


Sovinto toiveissa


Vaikka kasvattajien yli 30-sivuinen kannekirje on rankkaa tykitystä raviurheilun keskusjärjestön hallinnollisesta menettelyistä, kasvattajia edustava Linna näkee sovinnon mahdollisena.”Tähän asti sopimuksesta keskustelu ei ole ollut hedelmällistä. On kertynyt kustannuksia. Edelleen olemme toiveikkaita, että kohtuuttomiin mittasuhteisiin paisuva oikeudenkäynti voitaisiin välttää.”Nähtäväksi jää, löytävätkö osapuolet asiassa sovun. Vai onko edessä kenties vuosia kestävä oikeusprosessi, jossa häviäjän roolina voi olla maksaa myös helposti kymmeniin tuhansiin euroihin tai jopa yli sadantuhannen euron nousevat asianajokulut.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hippos palauttaa takaisin loputkin tunnistussakot

Hippos ei valita hoviin – tunnistusskandaali ei silti vielä ohi

Hippos harkitsee tutkintapyyntöä poliisille asiakirjojen väärentämisestä

Gallup
Uusin TalkKari
Katso video