Timo Haapajärvi: Sisäpiirijengi vastuuseen mahdollisine seurauksineen - Uutiset - MT Ravinetti
Uutiset

Timo Haapajärvi: Sisäpiirijengi vastuuseen mahdollisine seurauksineen

Kuva: Anu Leppänen
Laukaalainen Timo Haapajärvi on kasvattanut vuosikymmenten aikana satoja varsoja. Hänen menestyneimpiä kasvattejaan ovat Einarsin sekä Beatasine.

Laukaalainen hevoskasvattaja Timo Haapajärvi haluaisi Hippoksen noudattavan omia sääntöjään tunnistusjupakassa. Nyt Suomessa syntyneen status on hevosilla, joilla sääntöjen mukaan ei sitä tulisi olla.

Sin- ja sine-päätteisistä kasvateistaan tuttu Timo Haapajärvi haluaa setviä tunnistamisjupakan pohjamutia myöten. Hän ei ole tyytynyt Suomen Hippoksen hallituksen viime kevään päätöksiin säilyttää FI-status ulkomailla vastoin Hippoksen sääntöjä tunnistetuilla hevosilla. Näiden hevosten kasvattajat selvisivät pälkähästä 2 000 euron hevoskohtaisella sakolla, mistä tosin on käräjöinti meneillään.

Hippoksen hallitus teki kovassa paineessa päätöksiä helmi-maaliskuussa.

”Hippoksen tuolloisen hallituksen olisi tullut tutkia asiat tarkemmin”, Haapajärvi kokee.

Ravialalla yli 50 vuotta toiminut laukaalainen on lähestynyt kirjeillään niin maa- ja metsätalousministeriötä kesällä kuin hiljattain myös oikeuskansleria. Tätä ennen hän valitti Elintarviketurvallisuusvirastoon. Hän pyytää ministeriötä viraston toimintaa valvovana viranomaisena tutkimaan kantelun ja ryhtymään toimenpiteisiin edelleen jatkuvan ”oikeudenvastaisen tilan” lakkauttamiseksi.

”Hippos ei noudata sääntöjään”


Pohjalaislähtöisenä Haapajärvi on tinkimätön sääntöjen noudattamisesta.”Miksi Evira ei ole puuttunut siihen, että Hippos ei noudata omia sääntöjään”, Haapajärvi kysyy.Tällä hän viittaa Hippoksen omien sääntöjen yksiselitteiseen kohtaan, jossa määritellään ero Suomessa syntyneen (FI) ja suomalaisen (FIU) hevosen välillä. Nyt FI-status oikeudella ikäluokkakisoihin annettiin yli 70 ulkomailla tunnistetulle hevoselle, vaikka Hippoksen omat säännöt edellyttäisivät FIU-statusta ja rajaamista näiden ulkopuolelle.Haapajärvi muistuttaa myös että jalostusohjesääntö määrittelee myös miten tunnistus suoritetaan. Jos ohjesäännön mukaan ei ole menetelty, niin asiaan tulee puuttua.Nyt, päinvastoin, osa ulkomailla tunnistettujen hevosten kasvattajista ovat haastaneet Hippoksen oikeuteen. Toiset valittivat saamastaan 2 000 euron sakosta ja Ranskan etätunnistetut edellisen lisäksi lätkäistystä FI-tunnuksen poistosta. Tämä, jos mikä, korpeaa yli 200 hevosta kasvattanutta pitkän linjan raviveteraania.


Eviran ja ministeriön rooli


Haapajärven mielestä roolit ja vastuualueet maa- ja metsätalousministeriön ja Elintarviketurvallisuusviraston välillä ovat olleet selkeyttämättä koko 2010-luvun ajan, jolloin sääntöjenvastaisia tunnistuksia on tehty.Haapajärven mielestä, mikäli tunnistaminen on toteutettu esimerkiksi ”karkeasti virheellisesti” väärentämällä, se ei voisi luoda mitään oikeuksia tai velvollisuuksia, joiden edellytyksenä on oikein ja laillisesti suoritettu tunnistaminen. Laukaalainen muistuttaa myös jalostusohjesäännön määräävän, kuinka hevonen on tunnistettava.Ulkomailla tunnistettujen osalta Haapajärvi pohtii, olisiko Hippoksen tullut tehdä rikosilmoitus tunnistajien merkittyä asiakirjoihin väärin kotimaisen paikkakunnan, vaikka tunnistaminen tapahtui ulkomailla.Elintarviketurvallisuusvirasto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön tunnistuksiin liittyen. Julkisuuslakiin vedoten Elintarviketurvallisuusvirasto ei luovuttanut tutkintapyyntöä

Ravinetille

, joten kysymys ketä tutkitaan, yhtä vai useampaa, odottaa vastausta.


Ministeriön vastaus


Maa- ja metsätalousministeriö vastasi Haapajärven kanteluun marraskuun loppupuolella. Kantelun aihe oli Hippoksen sääntöjensä vastaiset päätökset hevosten tunnistamiseen liittyen. Ministeriö toteaa olevan mahdollista valittaa julkisen hallintotehtävän hoidosta. Eli Hippoksen osalta silloin, kun se hoitaa julkista tehtävää.Eläintunnistusjärjestelmälain yleinen ohjaus ja valvonta -osaa koskevan pykälän mukaan eläinten tunnistamista koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle.Kyseisen lain mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto voi määräämillään ehdoilla myöntää muulle kuin viranomaiselle oikeuden avustaa rekisteritietojen päivittämisessä tai eläinten tunnistamiseen liittyvässä tehtävässä, kuten tunnistaminen tai rekisteriin merkitseminen.Hippos siis hoitaa rekisteröintiin liittyen julkista tehtävää. Hippokselle tunnistamiseen ja asiakirjojen laadintaan liittyvistä tehtävistä vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto, joka myös valvoo Hipposta. Sen sijaan kantakirjaukseen ja kilpailutoimintaan liittyvät asiat eivät ole julkista tehtävää, jolloin niistä ei voi tehdä hallintovalitusta.Niin, miksi Elintarviketurvallisuusvirasto ei ottanut kantaa Hippoksen hallituksen päätökseen Suomessa syntyneen -statuksesta?”Asia kuuluu yhdistyslain säännösten nojalla tuomioistuinlaitoksen ratkaistavaksi”, eli ministeriön tai elintarviketurvallisuusviraston sijasta käräjäoikeuteen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hippos palauttaa takaisin loputkin tunnistussakot

Hippos ei valita hoviin – tunnistusskandaali ei silti vielä ohi

Hippos harkitsee tutkintapyyntöä poliisille asiakirjojen väärentämisestä

Gallup
MT Ravinetti Youtubessa
MT Ravinetti Youtubessa
Siirry kanavalle
Uusin TalkKari
Katso video