Uutiset

Martti Tala lääkeainerikkomuksista: ”Roteva sakko voisi toimia paremmin”

Kuva: Anu Leppänen
Suomen Hippoksen eläinlääkäri Martti Tala olisi valmis vetämään jyrkemmän rajan lääkeaine- ja dopingrikkomusten välille.

Suomen Hippoksen hallituksen viime perjantaina langettamat tuomiot herättivät kysymyksiä ravikilpailujen doping-valvonnasta. Suomen Hippoksen eläinlääkäri Martti Tala vastaa niihin.

Yksittäisten tapausten ja laboratoriokäytäntöjen osalta Talan huulet ovat kuitenkin sinetöidyt, sillä niihin liittyvät yksityiskohdat ovat luottamuksellista tietoa.

Allergialääkkeenä käytetystä setiritsiinistä annettiin lyhyen ajan sisään kolme hyvin erilaista tuomiota. Miksi näin, Martti Tala?

"Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta luokittelee tapaukset lääkeaineen ja sen pitoisuuden, lääkeainekirjanpidon ja saamiensa selvitysten perusteella joko nollatoleranssirikkomuksiksi, lääkeainerikkomuksiksi, dopingrikkomuksiksi tai törkeiksi dopingrikkomuksiksi. Suomen Hippoksen hallitus antaa tuomiot sen mukaan, mihin luokkaan tapaus sijoittuu."

Hämmennystä herätti, että kovimman rangaistuksen – 12 kuukauden kilpailukiellon ja 1000 euron sakon – sai satasista ponilähdöissä kilpailevan raviponin valmentaja. Miksi näin?

"Olli Sippola sai vastaavanlaisesta lääkeainerikkomuksesta (Raama) juhannuksen alla vastaavanlaisen rangaistuksen.  Sitä koskenut valitus käsiteltiin ravituomioistuimessa, joka piti tuomion voimassa, mutta Henna Koiviston tapauksessa valitus on vasta käsittelyssä. Ravituomioistuin ottaa sen myötä kantaa mm. siihen, tuleeko rangaistuskäytännön raviponien kilpailuissa olla saman kuin ravihevosten kilpailuissa."

Setiritsiini on noussut esille lyhyen ajan sisään neljässä tapauksessa ja siitä puhutaan yleensä ”vain” allergialääkkeenä. Voidaanko sitä käyttää myös suorituskyvyn parantamiseen?

"Kyllä. Oleellista on, että sitä ei ole rekisteröity hevoselle käytettäväksi lääkkeeksi, ja vaikka sitä voi ostaa ilman reseptiä, hevoselle sitä saa antaa vain eläinlääkärin määräyksellä. Rekisteröimättömyyden takia setiritsiini aiheuttaa hevoselle myös aina elinikäisen teuraskiellon."

"Jälkikäteen tarkasteltuna virheellinen päätös"

Markku Nieminen Viikon vieraana mainitsi viimetalvisen tapauksen, jossa nollatoleranssirikkomuksesta 200 euron sakkoon tuomitun Mika Taittosen valmentama Dauntless Girl sai pitää palkintonsa – toisin kuin Lexus Dream. Miksi näin?

"Siinä tilanteessa (talvella) tehty päätös ei ollut linjassa aiempien päätösten kanssa ja oli näin jälkikäteen tarkasteltuna virheellinen. Vaikka näennäisesti siinäkään valmentaja ei ollut toiminut millään tavoin virheellisesti, niin valmentaja on aina vastuussa valmennettavansa kilpailukelpoisuudesta. Varoajat ovat aina kuitenkin ohjeellisia."

Markku Nieminen koki myös, että mahdollinen kilpailukielto – jollaisen hänkin olisi todennäköisesti saanut, jos Lexus Dreamin tapaus olisi tulkittu lääkeaine- eikä nollatoleranssirikkomukseksi  - olisi ollut rangaistuksena kohtuuton.  Miten itse koet asian?

"Monessa maassa on nyt työn alla Ranskan ja Norjan aloitteesta rangaistuskäytäntöjen muuttaminen niin, että kilpailukieltoon tuomittaisiin vain ”oikeista” laittomuuksista ja silloin sitä ei sallittaisi bulvaaneja käyttämällä kiertää. Sallittujen ja/tai eläinlääkärin määräämien lääkeaineiden jäämätapauksissa valmennustoiminta voisi rehellisesti jatkua. Olen itsekin pitkälti samaa mieltä, että lääkeainerikkomuksista roteva sakko voisi toimia paremmin kuin kilpailukielto."

"Emme ole osanneet viestiä ulospäin, että suurimmassa osassa positiivisista lääkeainenäytteistä – kuten meillä viimeksikin käsitellyissä tapauksissa – kyse on täysin laillisista, usein eläinlääkärin määräämistä lääkkeistä, jotka syystä tai toisesta näkyvät näytteissä."

Nollatoleranssirikkomuksissa on kyse mitättömän pienistä, suorituskykyyn vaikuttamattomista lääkeainepitoisuuksista. Onko niitä ylipäänsä tarkoituksenmukaista raportoida ja sanktioida vai olisiko niistä parempi lievän ylinopeuden tapaan vain kirjallisesti huomauttaa?

"Lähtökohtaisesti aina, kun hevosesta löytyy jotain, mikä ei sinne kuulu, siitä tulee seuraamuksia."

Eroavatko käytännöt tässä suhteessa eri maiden välillä?

"Ainakin kaikissa Pohjoismaissa tutkiva laboratorio ja sen raportointikäytännöt ovat samat."

Lue myös: Viikon vieras: "Hevosista pidetään hyvää huolta, mutta aina sitä ei ole osattu viestiä"

Lue myös: Viikon vieraan rankka syksy - "Juteltiin jo, että näinkö tämä oli tässä"

Lue myös: Kommentti: Ravien dopingvalvonta sahaa omaa oksaansa 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Media vetoaa Hippokseen: "Jäsenillä ja muilla hevostalouden toimijoilla on oikeus tietää, mitä heidän puolestaan päätetään"

Vetoomus Suomen Hippoksen valtuuskunnalle: "Avoimuus olisi omiaan lisäämään luottamusta alan sisällä ja myös laajemmin muiden kansalaisten silmissä"

Hippos liittyi MTK:n yhteisöjäseneksi – vahvistaa hevostalouden edunvalvontaa

Gallup
MT Ravinetti Youtubessa
MT Ravinetti Youtubessa
Siirry kanavalle
Uusin TalkKari
Katso video