Uutiset

Kommentti: Tästäkö vakuutuskuplassa on oikeasti kyse?

Kuinka hyvänä pidetty ravikilpailijoiden pakollinen vakuutusturva pääsi romahtamaan hetkessä – vieläpä ilman, että asiasta nousi kohu? Tätä moni tällä hetkellä ihmettelee.

Kahden ammattikuskin laina-ajokin totaalisen tahaton kärryjen kopsahtaminen yhteen ja siitä aiheutunut hevosen irtipääsy, kaksien kärryjen ja yksien valjaiden rikkoontuminen ja lopulta toisen hevosen lopettamiseen johtanut loukkaantuminen vastikään Kouvolassa oli tyyppiesimerkki tapahtumasarjasta, jollaisten vuoksi pakollista kilpailuvakuutusta luultiin maksettavan.

Korvauspäätöksen tultua kuitenkin selvisi, että 1.1.2016 alkaen pakollinen kilpailuvakuutus ei korvaa enää syylliseksi tuomitun valjakon vahinkoja.

Kouvolan tapauksessa syyllinen löytyi hiuksia halkomalla. Näin voi päätellä paitsi vaatimattomasta 20 euron sakosta. joka rangaistukseksi langetettiin.

Kaiken lisäksi suurimmat vahingot aiheutti irti päässeen hevosen uusi törmääminen varustekorjauksessa radan reunalla olleeseen toiseen osapuoleen. Miten suurelta osin se oli ensimmäiseen kolariin syylliseksi tuomitun valjakon tai sen ohjastajan syytä, voidaan hyvällä syyllä kysyä.

Näkemykset esimerkiksi siitä, väistikö irti päässyt hevonen ulkorataa valot vilkkuen tullutta ambulanssia vai juoksiko se jo valmiiksi sisärataa, vaihtelevat. Radan näkemyksen mukaan ei  väistänyt, mikä näkyy TotoTV:n kuvissa. Toisen näkemyksen mukaan väisti, mutta hyvissä ajoin ennen hevosen tuloa TotoTV:n kuviin.

Yhtä kaikki, vakuutuskorvauksia suuremmat aineelliset vahingot kärsineelle ”syylliselle” osapuolella ei maksettu.Asiasta ja sen jälkipyykistä kirjoitettuani olen saanut lukuisia yhteydenottoja. Käymieni keskustelujen pohjalta minulle on syntynyt loogiselta tuntuva teoria, mistä uskomattomalta tuntuneessa asioiden tilassa voisi pohjimmiltaan olla kyse.

Olisiko käynyt niin, että…

Jenkki- yms. kärryjen yleistyttyä vakuutuskorvaukset alkoivat kasvaa ilman että siihen oli maksujen korotuksilla varauduttu.

Olisivatko jotkut jopa innostuneet kokeilemaan, saisiko arvokärryille muualla tapahtuneita vahinkoja pistettyä kilpailuvakuutuksen piikkiin? Ja hyväntahtoiset ja avuliaat varikkoalueen valvojat täyttäneet korvaushakemuksia rehelliseksi luulemiensa ilmoitusten mukaisesti ja niitä mennyt läpikin?

Yhtä kaikki, korvausten kokonaismäärän noustua vuositasolla liian korkeaksi sopimusta päädyttiin uudeksi, vuonna 2016 alkaneeksi vakuutuskaudeksi rukkaamaan.

Ja koska rukkaukset heikensivät vakuutusturvaa dramaattisesti, se päädyttiin tekemään mahdollisimman hiljaisesti. Aktiivinen tiedottaminen olisi nostanut vastalauseiden myrskyn.

Mitään muuta selitystä en keksi sille, että jo kolmatta vuotta voimassa oleva käytäntö tulee edelleen yllätyksenä valtaosalle kilpailijoista – jopa ammattivalmentajista.

Mutta korostettakoon, että kyse on puhtaasta teoriasta – joskin lajin sisäpiirissä olevien henkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntyneestä.Hyvä asia joka tapauksessa on, että nyt asioiden tila on kaikkien tiedossa. Ja painetta pakollisen kilpailuvakuutuksen puutteiden korjaamiseksi on.

Jos se toimi kaikkia tyydyttävällä tavalla vuosikaudet, muttei enää jatkoa sopimukselle vuonna 2015 neuvoteltaessa, yksinkertaisinta olisi kai ollut muuttaa käytäntöjä –  ei perusperiaatetta. Kouluttaa varikkoalueiden valvojia, tiukentaa vaatimuksia kilpailuaikaisten vahinkojen syntymisen toteen näyttämisessä, asettaa korvauskattoja, kenties jopa nostaa vakuutuksen hintaa.

Mutta ei. Päädyttiin muuttamaan periaatetta tavalla, joka loukkaa yleistä oikeustajua esimerkiksi tuoreen Kouvolan tapauksen kaltaisissa puhtaissa vahinkotilanteissa.Hyvä asia on myös, että sopimuskausi päättyy tähän vuoteen. Asia nousee pakosti neuvottelupöydälle viimeistään syksyllä.

Silloin toivottavasti keskustellaan sellaisestakin perusperiaatteesta, kuuluuko hevosenomistajan ylipäänsä vakuuttaa pakollisella kilpailuvakuutuksella valmentajan varusteita.

Niitähän raveissa yleensä särkyy jos jotain sattuu, hevosia ani harvoin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kilpailuvakuutukset säilyvät LähiTapiolassa - yksityiskohtia hiotaan vielä

Tiedätkö sinä, miten pitää toimia, jos auto kolahtaa hirvieläimeen? Moni suomalainen on epävarma osaamisestaan

Kouvolan kolarijupakassa yllätyskäänne

Gallup
Uusin TalkKari
Katso video