Uutiset

Vetoomus Suomen Hippoksen valtuuskunnalle: "Avoimuus olisi omiaan lisäämään luottamusta alan sisällä ja myös laajemmin muiden kansalaisten silmissä"

Hevosurheilulehti, Maaseudun Tulevaisuus ja Ravitoimittajat ry vetoavat yhdessä Hippokseen avoimemman julkisen keskustelun lisäämiseksi. Vetoomus toimitettiin valtuuskunnan jäsenille torstaina illalla, ja se julkaistaan perjantaina molemmissa medioissa yhtä aikaa.
Kari Salonen, Kuvitus: Juho Leskinen
Hippoksen valtuuskunta valitsi toukokuussa 2018 keskusjärjestölle uuden puheenjohtajan. Ehdokkaat kuvattiin kokouspaikan ulkopuolella ja uusi puheenjohtaja Juha Rehula haastateltiin MT:hen puhelimitse valinnan jälkeen, koska kokous oli täysin suljettu. Vastaehdokkaina olivat Kari Eriksson (vas.) ja Pasi Ollikainen..

Vetoomusteksti kuuluu kokonaisuudessaan:

"Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokoukset ovat olleet toimittajilta suljettuja tilaisuuksia kolmen vuoden ajan ja sitä aiemmin läsnäolo on sallittu vain valikoiduille medioille. Virallisia perusteluja käytäntöönsä ei valtuuskunta ole julkisuudessa antanut.

Hevosurheilu-lehti, Maaseudun Tulevaisuus ja Ravitoimittajat ry vetoavat nyt Suomen Hippoksen valtuuskuntaan, jotta sen kokoukset avattaisiin medialle seuraavasta kevätkokouksesta lähtien.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa päättämään raviurheilun tärkeistä asioista. Avoin tiedonvälitys on tätä päivää ja ennen kaikkea demokratian kulmakivi. Media tukee demokratian toteutumista välittämällä lukijoilleen tietoa päätöksenteosta.

Sananvapauteen kuuluu oleellisesti yleisön oikeus saada tietoa. Hippoksen valtuuskunta on jäsentensä asialla, joten jäsenillä ja muilla hevostalouden toimijoilla on oikeus tietää, mitä heidän puolestaan päätetään. Avoimuus olisi omiaan lisäämään alan luottamusta, mutta myös laajemmin kansalaisten, joiden arvostusta ja ymmärrystä raviurheilu tarvitsee ollakseen jatkossakin hyväksyttyä.

Sananvapauteen liittyy lisäksi keskeisesti julkisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisten hallussa oleva tieto ja asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Suomessa voimassa olevan julkisuuslain mukaan tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa. Samalla laki antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä, vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Maa- ja metsätalousministeriön kautta Veikkauksen voittovaroja kierrättävän Hippoksen voidaan katsoa kuuluvan vahvasti julkisuuslain piiriin.

Toimittajien läsnäololle valtuuskunnan kokouksissa on näin ollen olemassa painavat perusteet.

Suomen Hippos on kirjannut omaan strategiaansa avoimuuden kehittämisen, joten valtuuskunta voisi ottaa kehitysaskeleena mallia suomalaisten kuntien ja kaupunkien valtuustoista. Niiden kokoukset ovat julkisia paitsi medialle, myös asukkaille. Kaupunginvaltuustojen, -hallitusten ja eri lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat vapaasti nähtävillä verkkosivuilla. Nykypäivää on myös kaikille avoimen, reaaliaikaisen lähetyksen salliminen kokouksista.

Toivomme Suomen Hippoksen valtuuskunnalta avoimuuden vuotta 2020."

Stiina Ikonen, päätoimittaja, Hevosurheilu-lehti

Jorma Kemiläinen, Hevosurheilun päätoimittaja vuosina 1996-2013

Jarno Unkuri, tuottaja, Hevosurheilu-lehti

Jouni Kemppainen, päätoimittaja, Maaseudun Tulevaisuus ja MT Ravinetti

Antti Savolainen, tuottaja, Maaseudun Tulevaisuus ja MT Ravinetti

Riku Niittynen, puheenjohtaja, Ravitoimittajat ry

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uutisviikko minuutissa: Suru-uutinen sunnuntaina ja hälinää Hippoksen luottamustoimista

Rehula saa haastajan - Hippoksen puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaat julkistettiin

Hevosalan Veikkaus-rahojen pudotus tulee nyt kuntoon – kesäratojen laina ei lankea maksuun

Gallup
MT Ravinetti Youtubessa
MT Ravinetti Youtubessa
Siirry kanavalle
Uusin TalkKari
Katso video