Ruoka

Kysely kertoo: Ruuan maukkaus ja vanhuksen hyvä kohtelu omaisten mielestä tärkeintä ruokapalveluissa

Ruoka 13.02.2018

Ruuan maku ja ruokahetken mielihyvä nousivat Fazerin tekemässä kyselyssä omaisille senioriruokailun ykkösasioiksi.


Riitta Mustonen
Omaisten huoli vanhuksen syömisestä kasvaa sitä mukaa, kun vanhuksen terveys heikkenee.

Fazer kysyi tuhannelta seniorin omaiselta näiden näkemyksiä ja toiveita palvelutalon ruokailusta tai ateriapalvelusta.

Omaisten mielestä tärkeintä olisi ruuan maun lisäksi huolehtia siitä, että vanhukset ylipäänsä syövät ja että ruokahetki on kiireetön ja vanhuksia kohdellaan ihmisinä.

Kolmasosa vastaajista sai mielestään liian vähän tietoa siitä, mitä ja miten hänen omaisensa syö. Neljäsosan mielestä tärkein tekijä ruokapalvelun valinnassa on, että omainen ylipäätään syö tarjotun ruuan.

Vastaajat toivoivat, että vanhuksille tarjotaan perinteistä kotiruokaa.

Yksityisen ruokapalvelun piirissä olevien vanhusten omaiset kokivat palvelut laadukkaammiksi kuin kunnallisia palveluja käyttävien läheiset.

Aiheeseen liittyvät artikkelit