Ruoka

Pienten yritysten ruokalahjoituksia halutaan helpottaa EU:ssa

Ruoka 09.11.2018

Suomessa ruoka-avun lisäämistä ja hävikin vähentämistä on edistetty jo vuosia.


Kari Salonen
Suomessa muun muassa seurakunnat ja hyväntekeväisyysjärjestöt jakelevat kauppojen ylijäämäruokaa vähäosaisille.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto Efsa haluaisi helpottaa pienten yritysten, kuten kauppojen ja ravintoloiden, ruokalahjoituksia. Virasto esittää yksinkertaistettua toimintamallia, joka varmistaa lahjoitusruuan elintarviketurvallisuuden.

Efsan suosittelemaa tapaa on Suomessa hyödynnetty jo useita vuosia ruoka-avun lisäämiseksi ja hävikin vähentämiseksi.

Tällä hetkellä EU:ssa vain pieni osa syömäkelpoisesta ylijäämäruuasta päätyy eteenpäin lahjoituksina.

Toukokuussa voimaan astunut EU:n uusi jätelainsäädäntö ohjaa jäsenmaita seuraamaan ja vähentämään ruokahävikkiä kaikissa ruokaketjun vaiheissa.

Efsan uuden ohjeen mukaan ruokaketjun toimijoiden tulee olla tietoisia elintarviketurvallisuuteen liittyvistä riskeistä, mutta yksityiskohtaista tietoa ei pieniltä toimijoilta edellytetä.

"Ruokahävikki eli syömäkelpoinen ruoka roskissa on kestämätöntä resurssien tuhlaamista. Turvalliset elintarvikelahjoitukset ovat yksi keino vähentää hävikkiä", toteaa elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

"Efsan kannanotto on osoitus ruokahävikin ajankohtaisuudesta. Vaikuttavaan muutokseen tarvitsemme kaikkien eurooppalaisten toimijoiden panosta ja virallisten tahojen tuen."

Suomessa ruokalahjoituksiin on sovellettu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuonna 2013 antamaa ja vuonna 2017 päivittämää ruoka-apu-ohjetta hyvin tuloksin. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa ruokalahjoitusten turvallisuus, selkiyttää toimintatapoja ja vastuukysymyksiä sekä vähentää hävikkiä.

Ruokaa lahjoittavien tahojen, kuten elintarvikealan yritysten lisäksi hyväntekeväisyysjärjestöillä on vastuu luovuttamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Käytännössä ruoka-aputoiminta on viranomaisten näkökulmasta rinnastettu loppukuluttajan asemaan.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT