Ruoka

Lasten lihavuusongelma paisuu – jo viidennes alakoulun päättävistä ylipainoisia

Lasten ruokaympäristöä aletaan nyt selvittää ja tarvittaessa annetaan ohjeita mainontaan tai tuotteiden esillepanoon kaupassa – "Ylipaino ei ole lapsen valinta", sanoo ministeriö.
Jaana Kankaanpää
Ruokatottumusten pohja luodaan jo varhaislapsuudessa. Nyt selvitetään keinoja, joilla lasten ylipaino-ongelmaan voidaan puuttua.

Ympäristöllä on iso vaikutus siihen, kuinka lapsi syö. Lapsen ravitsemukseen vaikuttavia ruokaympäristöjä ovat koti, päivähoitopaikka ja koulu sekä kauppojen ruokatarjonta, mainonta ja yleiset asenteet.

VTT ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät tänä ja ensi vuonna valtioneuvoston Terra-hankkeessa näitä lasten ruokaympäristöjä ja keinoja ravitsemuksen parantamiseksi. Kun lasten kannalta vaikutusvaltaisimmat ruokavaikuttajat ovat selvillä, näille laaditaan ehdotukset lasten ruokaympäristön kehittämiseksi. Toimenpiteet voivat liittyä päivähoito- ja kouluruokailuun, mainontaan tai tuotteiden esillepanoon.

Taustalla on huoli lasten lisääntyvästä lihavuudesta: leikki-ikäisistä ja koulunkäynnin aloittaneista lapsista 10–20 prosenttia ja alakoulun päättävistä lapsista jo selvästi yli 20 prosenttia on ylipainoisia. Ylipainoinen lapsi on todennäköisesti ylipainoinen myös nuoruus- ja aikuisiässä, ja ylipaino taas on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma.

Ylipaino on yhteydessä useisiin tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien vaaratekijöihin, kuten sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin. Ylipaino ja vaaratekijöiden kasautuminen lapsena ennustaa näiden sairauksien ilmaantumista myös aikuisiässä. Siksi ylipainon ehkäisy tulisikin aloittaa jo raskausaikana tai viimeistään varhaislapsuudessa.

Käytössä ei ole vielä järjestelmällisiä keinoja seurata lasten ravitsemusta, mutta Itä-Suomen yliopisto kehittää kouluille ja neuvoloille mittaristoa tunnistaa ylipainolle altistavia tekijöitä. Lisäksi se selvittää, mitä lapsuudessa alkava ylipaino maksaa ja kuinka erilaisilla politiikkatoimilla voitaisiin ehkäistä ylipainoa.

”Ylipaino ei ole lapsen valinta. Yhteiskuntana meidän täytyy löytää keinoja vaikuttaa koko ruokaympäristöön, jotta se tukee kaikin tavoin lasten terveyttä”, toteaa projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Huttunen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Terra-hankkeen ohjausryhmässä on mukana maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoita.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Useat kaupungit raivaavat ravintoloille tilaa laajentaa terassejaan – tukee yritysten toipumista koronakevään katastrofista

Viikon ruokalistan tukipilareiksi ei tarvitse montaa raaka-ainetta

Osalle suomalaisista perusruuan valmistus on vaikeaa, Marttaliiton asiantuntijat kertovat – "Saatetaan osata tehdä herkkuruokaa, mutta ihan arkiruokaa ei"

Ruokaasuomesta.fi lopettaa toimintansa 28.5.