Efsa: Eurooppalaiset pitävät turvallisuutta yhtenä tärkeimpänä kriteerinä ruokaostoksilla – eniten huolta aiheuttavat antibiootit ja torjunta-aineet - Ruoka - Maaseudun Tulevaisuus
Ruoka

Efsa: Eurooppalaiset pitävät turvallisuutta yhtenä tärkeimpänä kriteerinä ruokaostoksilla – eniten huolta aiheuttavat antibiootit ja torjunta-aineet

Ruokatietoisuus EU:ssa vaihtelee jäsenmaittain. Keskimäärin vain kaksi viidestä vastanneesta tiesi, että unionissa on lainsäädäntöä ruokaturvallisuuteen liittyen.
Kari Salonen
Vastaajat luottivat eniten tutkijoiden kertomaan tietoon ruokaturvallisuudessa.

Ruuan turvallisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä ostaessa ruokaa, selviää Euroopan turvallisuusviraston Efsan raportista.

Vastanneista EU-kansalaisista noin puolet piti tärkeimpinä kriteereinä ruokaostoksia tehdessä niiden alkuperää, kustannuksia, turvallisuutta ja makua. Myös ruuan terveellisyyttä painotti noin 40 prosenttia vastanneista.

Ruuan eettisyyttä, kuten eläinten hyvinvointia ja ympäristövaikutuksia mietti alle viidennes vastanneista.

Efsan kyselyn mukaan pääasiallinen tietolähde kansalaisten ruokaturvallisuusasioiden kartoittamiseen ovat televisio, Internet ja lehdet. Nuoret saavat tietoa sosiaalisesta mediasta.

Kaksi kolmannesta vastanneesta kertoikin, että he ovat muuttaneet ostokäyttäytymistään saamansa tiedon perusteella. Helpoiten alttiita ostotapojen muutoksille ovat naiset sekä ne, joilla on korkeakoulutustaustaa.

Usea vastannut kuitenkin painotti, että tietoa ruuan turvallisuudesta on vaikea löytää ja, että saatu tieto on monimutkaista. Monella EU-kansalaisella oli kuitenkin hyvä tietämys ruokaturvallisuudesta, ja 40 prosenttia oli kiinnostunut siihen liittyvistä teemoista.

Luotettavimpina lähteinä ruokaturvallisuustiedolle olivat kyselyn mukaan tutkijat sekä kuluttajajärjestöt. Vähiten luotettiin kauppojen omaan tietoon sekä ruokateollisuuteen.

Joka viidennelle vastanneelle ruokaturvallisuus oli merkittävin huolenaihe valitessa ruokaa. Ne, jotka pitivät ruuan turvallisuutta tärkeänä, mainitsivat olevansa huolissaan erityisesti lihan sisältämistä antibiooteista ja hormoneista, sekä ruuan torjunta-ainejäämistä, raskasmetalleista ja lisäaineista.

Usealle ruokaturvallisuus oli kuitenkin yksi tärkeä tekijä muiden joukossa.

Vain viisi prosenttia kertoi, ettei pidä ruuan turvallisuutta merkittävänä tekijänä valitessa ruokaa, sillä heistä keho pystyy hallitsemaan ruuasta tulleet mahdolliset terveysriskit. Viidennes vastaajista pitää sen sijaan itsestään selvänä sitä, että kaupasta ostettu ruoka on turvallista EU:n alueilla.

Kantarin tekemään kyselyyn vastasi 27 700 henkilöä 28:sta EU:n valtioista.

Lue myös:

EFSA:n ruokaturvatutkimus: Suomalaiset huomattavasti muita eurooppalaisia luottavaisempia ruoka-alan toimijoihin – kerro kokemuksiasi ruokaturvasta

Linkki tutkimukseen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Pilaantuneita juustoja ja laittomasti teurastettuja lihaa – ruokaa väärentävät rikolliset käyttävä hyväkseen koronan sotkemia markkinoita

Suomalaisille ruisviskeille menestystä alkoholijuomien MM-kisoissa

Söin täällä: Lossilta kannattaa suunnata Scolaan

Tässä on todellisen lähiruuan ravintola – paistiksi pääsevät strutsit ja possut ja kaikki ruoka on peräisin viereiseltä tilalta