Ruoka

Puolet suomalaisista ajattelee, että lihan ilmastovaikutuksia liioitellaan mediassa — kolme neljästä pitää lihan osuutta omassa ruokavaliossaan sopivana

Nuoret ovat kriittisempiä lihankulutusta kohtaan. Alle 30-vuotiaista melkein joka viides ei syö lihaa lainkaan.
Jukka Pasonen
Puolet vastaajista kokee, että lihankulutuksen ilmastovaikutuksia on liioiteltu mediassa.

Puolet kansasta on sitä mieltä, että lihansyönnin vaikutusta ilmastonmuutokseen on liioiteltu mediassa, tuore kyselytutkimus kertoo.

Ikä vaikuttaa vastaajien asenteisiin. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat suomalaiset ajattelevat, että mediassa lihansyönnin ilmastovaikutuksia liioitellaan. Alle 30-vuotiaissa on enemmän niitä, joiden mielestä lihansyönnin ilmastovaikutuksia vähätellään mediassa.

Keskustan ja perussuomalaisten äänestäjien ylivoimainen enemmistö pitää lihansyönnin ympärillä pyörivää ilmastokeskustelua liioittelevana.

Vastaavasti vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjissä on eniten niitä, joiden mielestä lihansyönnin ilmastovaikutuksia vähätellään mediassa.

Kolme neljästä suomalaisesta pitää lihan osuutta omassa ruokavaliossaan sopivana. Muutama prosentti haluaisi syödä enemmän lihaa. Suunnilleen joka viides katsoo syövänsä lihaa liikaa.

Miehet ja naiset ovat suunnilleen yhtä tyytyväisiä omaan lihansyöntiinsä.

Sen sijaan ikäryhmittäin asenteissa on selviä eroja. Alle 30-vuotiaista runsas kolmannes katsoo, että lihan osuus omassa ruokavaliossa on liian suuri. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat taas ajattelevat lähes yksimielisesti, että lihan osuus ruokavaliossa on sopiva.

Puoluekannan mukaan eniten niitä jotka katsovat syövänsä lihaa liikaa on vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajissa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka usein suomalaiset syövät lihaa. 70 prosenttia vastaajista kertoo syövänsä lihaa vähintään useamman kerran viikossa. 7 prosenttia suomalaista kertoo, ettei syö lainkaan lihaa. Useimmin lihaa syövät keski-ikäiset ja maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa asuvat.

Nuoret syövät muita vähemmän lihaa. Alle 30-vuotiaista melkein joka viides ei syö lihaa lainkaan.

Lihan tuotannosta kysyttäessä kolme neljästä on sitä mieltä, että Suomessa tulisi tuottaa lihaa vähintään sen verran kuin kulutetaan. Myös lihantuotannon suhteen nuoret sekä vasemmistoliittoa ja vihreitä kannattavat ovat muuta väestöä kriittisempiä.

Suomalaiset ovat vahvasti sen takana, että ulkomailta tuodun lihan tulisi täyttää samat lain vaatimukset kuin kotimaisenkin. Tässäkin kysymyksessä näkyy sama puoluejako kuin lihan syömistä ja tuotantoa koskevissa vastauksissa. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat useimmin sitä mieltä, että tuontilihan ei tarvitse täyttää samoja määräyksiä.

Kyselyn suomalaisten suhteesta lihaan toteutti MTK:n tilauksesta Kantar TNS Agri. Tutkimuksessa haastateltiin marraskuun alussa 1 012 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa koko väestön jakaumien osalta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Helteet palaavat, huolehdi nestetasapainosta – ravitsemusterapeutti neuvoo, mitä asioita nesteytyksessä kannattaa ottaa huomioon

Lähikala ui merestä klassikkoannokseen

Haluatko syödä jauhelihapihvisi mediumina? Viranomaiset varoittavat erityisesti lapsia ja iäkkäitä koskevasta sairastumisvaarasta

Dansukkerin Hyytelösokeri Multi -eriä vedetään takaisin — syynä sallitun rajan ylittävät etyleenioksidi-pitoisuudet.