Suomen joka kahdeksas työpaikka on ruokaketjussa ‒ maatilat tarjoavat välillisesti työn valtavan suurelle joukolle

Suomessa on noin 46 800 maatilaa, jotka tarjoavat töitä suoraan tai välillisesti valtavalle joukolle ihmisiä.
Maatilojen määrän vähentyessä monen muunkin kuin maatalousyrittäjän työpaikka on vaarassa.