Ruoka

Tuontilihakauppias: Lihakatastrofin ainekset olivat ilmassa

Ruoka 20.03.2017

PNM:n siipikarjanlihan toimittaja on EU:n mustalla listalla, mutta tutkittavan tytäryhtiön kanssa ei käydä kauppaa.


Jaana Kankaanpää
PNM selvittää paraikaa sille muualta Euroopasta tulevien brasilialaisten lihaerien alkuperiä.

Pan Nordic Meatin toimitusjohtaja Gustaf Salmelin katsoo, että vaikka katastrofin ainekset ovat olleet viikonlopun aikana ilmassa, lihamarkkinaa on kyetty ainakin PNM:ssä rauhoittamaan.

"Toki tällainen on katastrofi kaikille (alalla) ja siihen reagoidaan. Mutta faktojen merkitys painottuu. Meidän laatujärjestelmä toimii, se tässä on ainakin vahvistunut."

Suomen keskeisiin tuontilihan kauppiaisiin kuuluvan PNM:n myynnistä "brassilihaa" on viisi prosenttia.

"Muut alueet ovat kasvaneet ohi Brasilian. Aikoinaan teimme toki paljon kauppaa Brasilian kanssa", Salmelin kertoo.

Muutoksen taustalla ovat asiakkaiden muuttuneet mieltymykset. Lihalta kaivataan enemmän rasvaa.

"Saamme nykyisin kotimaasta lihaa, joka vastaa jo paremmin Brasiliasta tulevaa. Siten ei ole ideaa tuoda enää sieltä."

Salmelinin mukaan Brasilia myy massatuotantona erittäin vähärasvaista malore-rodun lihaa, joka vastaa paljolti kotimaista lypsykarjan lihaa.

"Toimimme niin Brasiliassa kuin muuallakin keskikokoisten ja pientenkin tuottajien kanssa, joilta saa asiakkaidemme vaatimukset täyttävää erikoistuotantoa."

Laatuongelmia ei ole ollut PNM:n auditoiman tuottajan kanssa, eikä tämä ole myöskään EU:n tutkinnan kohteena, toimitusjohtaja kertoo. Tämän lisäksi PNM tuo jonkin verran EU:n sisämarkkinoilta brasilialaista naudanlihaa, jonka tuottajia paraikaa tarkistetaan.

"Varmistamme, ettei valikoimissamme ole epäilyksen alaisten toimijoiden tuotteita."

PNM:n broilertoimittaja Seara löytyy tutkinnassa olevien yritysten joukosta, mutta tutkinta kohdistuu Salmelinin mukaan vain sen tytäryhtiön Seara Alimentoksen lihajalosteisiin.

"Brasilialaisessa broilerissamme ei ole tavattu salmonellaa tai muita laatuongelmia. Nyt suljettujen tuotantolaitosten kanssa meillä ei ole ollut yhteistyötä."

PNM myy teollisuudelle ja teurastamoille lihaa täydentämään kotimaisen tuotannon riittävyyttä. Ravintoloille ei myydä suoraan vaan tukkujen kautta. Kolmas tärkeä asiakasryhmä on päivittäistavarakauppa.

Salmelin korostaa, että bisnestä ei olisi, jos he myisivät huonoa laatua. Kaiken pitää olla avointa ja laatu- ja sertifiointijärjestelmien mukaisesti kunnossa.

Asiakkaat haluavat Salmelinin mukaan usein myös osallistua itse tavarantoimittajien auditointeihin paikan päällä yhdessä PNM:n edustajien kanssa.

"Asiasta kertoo se, että kommunikoimme paljon dokumenttien kautta, kun asiakkaan puolellakin on alan ammattilainen."

Brassilihakriisin tultua pintaan perjantaina PNM:ssä oli koko viikonloppuna 4–6 henkeä paikalla selvittämässä tavarantoimittajien tilannetta ja vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin.

"Tällaisen tilanteen selvittäminen olisi tosi hankalaa, jos ostaisimme välikädeltä jostain muualta Euroopasta. On sellaisiakin, jotka ostavat ei-suomalaisilta yrityksiltä ulkolaista lihaa. Siellä on aika haastavaa vastailla asiakkaille", Salmelin huomauttaa.

Salmelin arvioi, että kriisi johtaa herkästi siihen, että brasilialaiset voivat viedä vain latinalaisen Amerikan sisällä.

Brasilialle varsinkin lihan ja lihajalosteiden vienti on vientikaupan kulmakivi. Maassa on 4 800 teurastamoa ja lihanjalostuslaitosta. Niistä kolme on Salmelinin mukaan suljettu ja 20 on edelleen jatkotarkastuksessa. Suljetut eivät ole vieneet Eurooppaan.

Kokonaisuutena ongelmat ovat promillen luokkaa, mutta vaikutukset tuntuvat koko elinkeinossa.

"On suorastaan fataalia, että joku tai jotkut ihmiset vaarantavat näin kaiken", vuosien saatossa paljon Brasilian lihaketjun kanssa työskennellyt yrittäjä sanoo.

FAKTAT: Pan Nordic Meat

Toimitusjohtaja Gustaf Salmelin perusti lihan tukkukaupan yrityksen vuonna 1990.

Helsingin Konalassa pääkonttoriaan pitävä yritys tunnettiin aiemmin nimellä Suomen Tuontiliha Oy.

Se on kokonaan suomalaisomistuksessa mutta toimii kotimaan lisäksi myös EU-markkinoilla.

Kolme asiakasryhmää on liikevaihdolla mitaten suuruudeltaan kutakuinkin samankokoista: lihateollisuus, food service sekä päivittäistavarakauppa.

Toimintaideana on palvella suomalaista kuluttajaa sellaisilla liha-alan tuotteilla, joita ei täällä tuoteta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit