Maaseudun Tulevaisuus

Salametsästäjien kynsiin jää vuosittain 30 sutta

Maaseudun Tulevaisuus 12.02.2015

Suomen luonnonsuojeluliitto pyrkii kitkemään salametsästyksen helpottamalla rikollisten ilmiantamista. Salametsästykseen liittyvät havainnot voi ilmoittaa netissä anonyymisti.


Kansalaisten toivotaan ilmoittavan salametsästykseen viittaavista havainnoistaan anonyymiin verkkopalveluun, josta tiedot välitetään viranomaisille. Kuvassa vuonna 2012 kaadettu pantasusi. Kuvaajan tiedot puuttuvat MT:n arkistosta.

Useissa maissa käytössä olevan verkkopalvelun kautta voi tehdä ilmoituksen salametsästykseen liittyvistä havainnoista. Sellaisia voivat olla esimerkiksi takaa-ajon jäljet maastossa, haaskat, syötit, ansat, aseet ja uhkailut.

Liiton puheenjohtajan Risto Sulkavan mukaan salassa pidettävä asiantuntijaryhmä arvioi ilmoitukset ja välittää ne viranomaisille. Tavoitteena on kitkeä Suomesta suurpetojen salametsästys.

Metsästäjät susien perässä

Varsinainen huippuvuosi suden salametsästyksessä koettiin vuonna 2006–2007, jolloin kanta romahti noin 250 yksilöstä alle 150:een. Salametsästäjien kynsiin arvioitiin jääneen ainakin 50 yksilöä.

SLL:n suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro kertoo, että viime vuosina on salametsästetty vuosittain noin 30 sutta. Arvio on riistahallinnon tekemä.

Lumiaron mielestä salametsästystä ei siis voida pitää satunnaistoimintana.

Pyyntilupa 24 sudelle

Salametsästyksen toivotaan tyrehtyvän suden kannanhoidollisen metsästyskokeilun myötä.

Tänä vuonna pyyntilupa on annettu 24 sudelle.

Lumiaron mielestä suuntaus on tervetullut. Metsästäjät pääsevät harventamaan kantaa hallitusti, mikä vähentänee paineita salametsästykseen. Samalla on kuunneltu asukkaiden pelkoja ja huolia kasvaneesta susikannasta.

Lumiaro toivoo, että laumoista ammutaan ne yksilöt, joihin luvat on kohdistettu. Alfaparia ei saisi ampua. Jos sellaisia tapauksia ilmenee, riistahallinnon on puututtava niihin.

Lumiaron mielestä jokainen salametsästetty yksilö pitäisi vähentää metsästyskiintiöstä.

Hiljainen hyväksyntä murtumassa

Lumiaro on mielissään, että riistahallinto on tiukentanut otettaan salametsästyksen suhteen. Asiaa valvotaan ja tekijät halutaan kiinni. Myös salametsästyksen hiljainen hyväksyntä on murtumassa.

Susialueilla toimii asukkaista koostuvia aktiiviryhmiä, jotka etsivät maastosta jälkiä salametsästäjistä.

Nimettömän ilmoituksen suurpetojen salametsästyksestä voi tehdä nettisivulla http://wildleaks.org

Korjattu 17.2.2015. Poistettu väärä tieto, että 2000-luvulla jäi kiinni 32 miestä, jotka olivat varmuudella salametsästäneet susia. Luvussa oli kyse salametsästyksestä yleisesti, ja aineistossa on mukana myös hirven salakaatoja. Virhe on peräisin Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) tiedostustilaisuudesta, jossa lainattiin virheellisesti Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden Taru Peltolan ja Outi Ratamäen tekemää tutkimusta.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/sll-oikoo-salamets%C3%A4styksest%C3%A4-antamiaan-lukuja-1.89026