Maaseudun Tulevaisuus

Sikatalouden kriisituki haettavissa maanantaina

Maaseudun Tulevaisuus 26.02.2015

Sikatalouden kriisituen haku alkaa. Haku on auki 23. maaliskuuta asti. Tukea ei voi hakea sähköisesti.


MARKKU VUORIKARI
Sikatalouden kriisitukea voi hakea 23.3. asti.

Sikataloutta harjoittavien viljelijöiden on mahdollista maaliskuussa hakea sikatalouden kriisitukea. Tukea haetaan oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta paperilomakkeella 460. Sähköisesti tukea ei ole mahdollista hakea.

Tuen hakuun käytetään lomaketta 460.

Tuen ehdoista ja sen hakemisesta kerrotaan tarkemmin kansallisten kotieläintukien hakuohjeissa. Maaseutuvirasto julkaisee ne helmikuun lopussa.

Kriisituen tarkoituksena on lieventää Venäjän asettaman sianlihan tuontikiellon vaikutuksia sikataloudelle. Kriisitukea voidaan myöntää enintään 3,7 miljoonaa euroa ja se maksetaan de minimis -tukena maatalousalalle, joten myönnettävän tuen määrä hakijaa kohti on enintään 15 000 euroa.

Jos hakija on saanut muita de minimis -tukia viimeisen kolmen verovuoden aikana, niiden määrä vähentää myönnettävää kriisituen määrää.  

Kriisituki myönnetään sikatilojen kokoluokkien perusteella neljällä eri tukitasolla porrastettuna. Tilan kokoluokka määräytyy sikarekisterissä hakijan hallinnassa syys–joulukuun 2014 laskentapäivinä olleen emakkojen ja lihasikojen keskimääräisen lukumäärän perusteella.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT