Maaseudun Tulevaisuus

Suoluokitukseen selkeyttä keväällä

Maaseudun Tulevaisuus 13.12.2012

Vapon järjestämässä turveseminaarissa kaivattiin selkeyttä suoluokitukseen, jotta tuotannon ulkopuolelle jätettävistä soista olisi selkeät pelisäännöt.


Markku Vuorikari

Vapo esitteli keskiviikkona Helsingin Musiikkitalossa uudet linjauksensa turvetuotannon ympäristösitoumuksesta.

Suoluokituksessa suot arvioidaan asteikolla 0–5 niiden luontoarvojen mukaan. Vapo on luvannut jättää luonnontilaiset, luokan 4 ja 5 suot rauhaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava mainitsi ainakin Virtain Isonevan ja Perhon Meranevan, joille Vapo on hakenut lupaa ja jotka kuuluisivat hänen mielestään luokkaan 4. Vapon mielestä suot ovat luokkaa 3.

”Luokitus on tulkinnanvaraista”, Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny sanoi.

Ympäristöministeriön virkamies Ilkka Heikkinen kertoi, että hänen vetämä työryhmä paneutuu suoluokitukseen keväällä.

Vapo lupasi myös, että vuodesta 2016 lähtien uudet tuotantosuot vähentävät alapuoliseen vesistöön kohdistuvaa kiintoaine- ja humuskuormitusta verrattuna lähtötilanteeseen ennen turvetuotannon aloittamista. Lisäksi kaikki tuotantosuot ovat tuotantokaudella päästötarkkailussa ja puolet tuotantoalueista ympärivuotisessa päästötarkkailussa.

Sähköiseksi kaavailtu turveseminaari jäi odotettua rauhallisemmaksi, kiivasta väittelyä ei nähty.

”Jos turvetuotantoalueen jätevedet tosiaan puhdistetaan, niin hyvä. Sen jälkeen voidaan keskittyä, miten metsäojitusalueiden päästöt saadaan kuriin”, Puulan rannalla asuva Pekka Oranen totesi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT