Suomalainen Maaseutu

Varo vaarallisia virityksiä: "Kone alkoi nikotella, mutta mitään vikakoodia ei kumminkaan ilmaantunut – tutkimme laitteistoa ja havaitsimme, että sitä oli peukaloitu"

Nokialla vuonna 2017 toimintansa aloittanut Ylivakerin Diesel on nuori yritys. Mutta yhteistä kokemusta yrityksen vetäjillä Ville ja Manu Ylivakerilla on kuusi vuosikymmentä.
Visa Vilkuna
Ville (vas.) ja Manu Ylivakerin yritys on investoinut testi- ja diagnosointilaitteisiin lähes 100 000 euroa. Mittalaitteita on kehitetty itse ja teetetty alihankkijoilla, sillä läheskään kaikkia tarvittavia laitteita ei kaupasta saa.

Manu Ylivakeri ehti olla Linnavuoren moottoritehtaalla työssä 45 vuotta, josta varsin pitkän pätkän tuotekehitysjohtajana ennen eläkkeelle jäämistä. Manun poika Ville Ylivakerikin oli 15 vuotta samaisella tehtaalla vaihtomoottoreiden valmistuksessa, takuututkijana ja Agco Power Diesel Centerin team leaderinä.

Vikojen etsintä ja diagnostiikka ovat jääneet hieman unhon yöhön koneiden huoltopuolella. Lieneekö osasyynä se, että moottorit ovat toimineet melko hyvin ja vikadiagnoosin tarvetta on esiintynyt vain harvakseltaan.

Nykyisen elektronisesti ohjatun dieselmoottorin perinpohjainen tuntemus vaatii osaamista. Ylivakerin Diesel tekee sekä diagnostiikkaa että järjestää koulutuksia moottoreiden ja jälkikäsittelylaitteiden parissa työskenteleville ihmisille. Huippuluokan mittalaitteilla ja terävällä ammattitaidolla häiriö voidaan paikallistaa ja vika korjata konetta turhan pitkään seisottamatta.

Nykyään yksi vaarallisimmista haasteista on se, että tehonnostoa ja moottorin "optimointeja” mainostavien yritysten ammattitaito ei riitä.

"Hiljattain eteemme tuli ongelma, missä kone alkoi nikotella, mutta mitään vikakoodia ei kumminkaan ilmaantunut. Tutkimme moottoriohjauslaitteistoa ja havaitsimme, että sitä oli peukaloitu. Tavoitteena lienee ollut urealaitteiston ohitus, mikä oli varmasti onnistunutkin. Mutta samalla järjestelmästä oli pyyhitty kaikki vikakoodit pois", Ville kertoo.

Ylivakerit neuvovatkin koneen omistajia olemaan tarkkana tällaisten palveluntarjoajien kanssa. Järjestelmään liitettävät elektroniset ”lisämokkulat” saattavat ohittaa ja mitätöidä koneen alkuperäisiä ohjelmia.

"Meidän toimintamme ei millään tavalla kilpaile tavanomaisen huollon kanssa. Me emme tee isoja remontteja, mutta olemme tarpeen niin vaatiessa mukana huoltoyrittäjän arjessa", Manu Ylivakeri summaa.

Nykyaikaiset traktorit ovat erittäin kehittyneitä ja monimutkaisia työkoneita. Sähkö, hydrauliikka, mekaniikka ja pneumatiikka muodostavat sellaisen kokonaisuuden, ettei todellista yleisosaajaa oikeastaan voi ollakaan. Huollon puolella tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän terävää ja tiettyyn osa-alueeseen syvällisesti perehtyneitä osaajia, jotka kykenevät palvelemaan laajempaa asiakaskuntaa.

Hitsaamalla tehtyjä metallisäiliöitä on liki mahdoton puhdistaa kunnolla. Säiliöiden huohotin saattaa olla viallinen, jolloin pölyä pääsee säiliön sisään.

"Kun polttoainetta ruiskutetaan 2 000 barin painella ja laitteisto toimii muutaman tuhannesosan välyksillä, niin kovin kaksista likahiukkasta ei tarvita, kun jossain nasahtaa", Ville Ylivakeri kuvailee.

Ylivakerit muistavat tapauksen, missä erittäin runsaassa ja hienojakoisessa pölyssä työtä tehneestä koneesta meni suuttimet pahimmillaan 50 tunnin käytöllä. Asiaa tutkittiin ja huomattiin, että polttoainetankin huohottimena toimineessa takaiskuventtiilissä ei ollut suodatinta. Tätä kautta tankkiin pääsi paljon erittäin hienojakoista pölyä, josta pienimmät hiukkaset pääsivät polttoainesuodatintenkin ohi ruiskutuslaitteisiin tuhojaan tekemään. Kun takaiskuventtiili sai asianmukaisen suodattimen sisäänsä, ongelmat poistuivat.

Pakokaasujen jälkikäsittely on tuonut uusia ongelmia moottoririntamalle. Voiteluöljyn laatu on erittäin tärkeä katalysaattoreiden kanssa. Ureaa ei puolestaan kannata säilyttää liian lämpimässä, sillä seoksessa oleva vesi voi haihtua ja jälleen on vikakoodi näytöllä. Myös urean liian pitkä, yli vuoden kestävä säilyttäminen heikentää sen laatua.

Biopolttoaineet ovat myös melkoinen haaste. Niiden säilyvyys ei ole ihan niin hyvä kuin tavallisen moottoripolttoöljyn. Vanhentuessaan biopolttoaine voi sitoa vettä itseensä eikä näin ollen voitele polttoainejärjestelmää oikein. Tutkimuksissa on myös havaittu, että pitkään säilytetyt biopolttoaineet saattavat aiheuttaa korroosiota.

Lue lisää

Mazdan uusi bensiinimoottori toimii dieselin periaatteella

Volkswagen-konserni joutuu lunastamaan peukaloidut dieselit takaisin Saksassa – koko ostohintaa ei tarvitse korvata

Talvi saattaa hyydyttää dieselkoneen – Koneviesti: Näin saat sen toimimaan myös talvella

Dieselin asema ei horju maa- ja metsätalouskoneissa – Linnavuoren moottoritehdas on toisen maailmansodan peruja