Suomalainen Maaseutu

"Halpa hinta on huonoin kilpailuvaltti", varoittaa yrityskonsultti urakoitsijoita

Konetyön hinnoittelu on taitolaji. Yrityskonsultti korostaa sitä, että urakointipalvelut tulee hinnoitella oikein ja tarvittaessa pitää osata sanoa "Ei".
Petteri Kivimäki
Urakoitsija Anssi Niemi aurasi pyryn jälkiä Jyväskylän laitamilla tammikuussa.

Urakointipalveluiden hinnat vaihtelevat laidasta laitaan. Hintaerot johtuvat paikallisesta kilpailutilanteesta ja myös siitä, että osa koneyrittäjistä ei ole laskenut tuotantokustannuksiaan kovin tarkasti, toteaa yrityskonsultti Juuso Markkanen Kasvuyrityspalvelusta.

Markkanen opasti konetyön hinnoittelun saloihin Työtehoseuran webinaarissa viime vuoden lopulla.

Markkanen korostaa asiakasvalintaa.

"Väärä asiakas voi kaataa urakointibisneksen. Kannattaisi heti alussa rajata, kenelle ja millä hinnalla aikoo palvelujaan tarjota."

"Älä myy kaikkea kaikille, vaan valitse kohderyhmäksi maksukykyiset ja -haluiset asiakkaat. ”Ein” sanominen on yrittäjälle vaikeaa, joten rajaus kannattaa tehdä hinnalla", Markkanen neuvoo.

Oikeaan osuvan hinnoittelun lähtökohta on tieto omista kustannuksista, Markkanen muistuttaa.

"Hinnan on katettava aina kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Sen lisäksi on asetettava oma palkkatavoite ja muistettava, että kapasiteetti ei ole koskaan käytössä sataprosenttisesti."

"60–70 prosentin käyttöaste on useimmille koneyrittäjille hyvä", Markkanen sanoo.

Oma palkkavaatimus pitää Markkasen mukaan olla vähintään sama, mitä ulkopuoliselle ammattihenkilölle pitäisi maksaa.

Yrittäjän on muistettava lisätä 25 prosentin eläkevakuutusmaksu oman palkkavaatimuksen päälle.

Myös koneen ostamisesta syntyneet rahoituskulut on huomioitava kustannuslaskelmassa.

Voittotavoite on vielä lisättävä kustannusten ja palkan päälle. Liikevoittoa tarvitaan kaluston uusimiseen ja se antaa pelivaraa, jos yritystoiminta vähenee jonkin yllättävän syyn vuoksi.

Koneen kulut pitää Markkasesta laskea realistisesti eikä luottaa kirjanpidossa oleviin arvoihin.

"Koneen kuluminen ja arvon aleneminen ei välttämättä ole vuosipoiston suuruinen. Poistot ovat työkalu verosuunnitteluun eikä koneen tasearvo kerro totuutta markkina-arvosta", Markkanen muistuttaa.

Koneurakointimarkkinassa hintatasoa vääristää joidenkin sivutoimisten yrittäjien hintojen polkeminen. Saatetaan ajatella, että kun kone kerran on pihalla, kannattaa sille hankkia käyttötunteja hinnalla millä hyvänsä.

"Tällaiset yrittäjät halpuuttavat konetyötä ja asiakas saa väärän kuvan hintatasosta. Näidenkin yrittäjien kannattaisi myydä työtään markkinahinnalla tai seisottaa konetta hallissa", Markkanen pohtii.

Urakointiuraansa aloittelevan yrittäjän ei pidä lähteä markkinoille muita alemmalla hinnalla.

"Jos asettaa hinnan matalalle, hintaa on myöhemmin hankala nostaa. Asiakkaalle on ehtinyt syntyä hintamielikuva, jota on vaikea muuttaa."

Työtehoseura kokoaa joka toinen vuosi tilaston koneurakointityön toteutuneista hinnoista, seuraavan kerran kuluvana keväänä.

Markkinahintoja kannattaa Markkasen mukaan selvittää laajemminkin.

"Kun tietää hintatason, sen ei pidä antaa pysäyttää omaa hinnoittelua. Pikemminkin pitää ajatella, että Työtehoseuran hintaseuranta asettaa minimitason omalle hinnalle. Laatutekijöillä kuten ammattitaidolla, kalustolla ja nopeudella, keskihinnan voi ylittää reilustikin."

"Kannattaa myös miettiä, mikä on palvelun hyöty asiakkaalle. Asiakas välttyy ostamasta omaa konetta ja käyttämästä työaikaansa kyseiseen työhön. Hyöty onkin hyvä perusta hinnoittelulle", Markkanen pohtii.

Lue lisää

Tällä tilalla on kolme tukijalkaa – "Yhden kortin varaan tilaa ei kannata rakentaa"

Viime talvena jääneitä leimikoita on nyt päästy korjaamaan

Rajalan lehmät lypsävät lähes 14 000 litraa – kiitokset kuuluvat myös edelliselle sukupolvelle: "Eläinainespohja oli todella hyvä"

Maatalousurakoinnin hintatietoja kerätään parhaillaan, jotta saadaan kattava kuva taksoista ja alan kehittymisestä