Suomalainen Maaseutu

Nuoret ja isot tilat aikovat investoida hanakasti lähivuosina

Maitotiloilla, sikaloissa ja siipikarjatiloilla on vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Laajentamishalut ovat vahvimpia alle nelikymppisillä sekä yli sadan hehtaarin tilaa viljelevillä. Rakennekehitys etenee vääjäämättömästi.
Jarno Mela
Maatalouden rakennekehitykselle eli peltoalojen ja karjojen koon kasvulle ei näy loppua. Kantar TNS Agrin kyselyssä etenkin nuoret ja isoja tiloja viljelevät ovat halukkaita laajentamaan tuotantoa.

Maatalouden rakennekehitys jatkuu tasaisen nopeasti lähivuosina, mikäli viljelijöiden omat arviot tilansa näkymistä toteutuvat, ilmenee Kantar TNS Agrin tammi-helmikuun vaihteessa tekemästä viljelijäkyselystä.

Kantar kysyi jatkamisaikeita ja lähivuosien investointeja 932 tilalta, mikä on poikkeuksellisen iso otos tällaisissa kyselyissä. Viljelijöiltä kysyttiin jatkoaikomuksia kasvintuotannon suhteen ja karjatiloilta myös kotieläintuotannon jatkosuunnitelmia.

Vahvaa tulevaisuuden usko on odotetusti yli sadan hehtaarin tiloilla ja myös alle nelikymppiset aikovat laajentaa karjasuojaa tai hankkia lisäpeltoa lähivuosina.

Kyselyn tulokset on avattu koskemaan runsaan 42 000 maatilan tietoja. Sen perusteella karkeasti 4 000 tilaa harkitsee luopumista ja 2 000 tilaa miettii peltoalan vähentämistä.

Viljelyinto hiipuu eläkeiän häämöttäessä. Myös tilan koko vaikuttaa ja pienimmillä tiloilla mietitään muuta työtä.

Pellot eivät jää viljelemättä, sillä yli 6 000 tilaa edustava joukko halajaa lisämaata.

Ylivoimainen enemmistö näkee tilansa jatkamiskelpoisena ja haluaa jatkaa.

Vastanneista 82 prosenttia arvelee, että viljelyä jatketaan nykyiseen malliin tai tuotantoa laajennetaan.

Vahvimmin lisäpellon hankkimista mietitään muna- ja broileritiloilla. Yhtään jäähdyttelijää ei osunut kyselyyn, mutta vastauksia saatiin ainoastaan 18 siipikarjatilalta ja tulosta voi siten pitää vain suuntaa antavana.

Muilla karjatiloilla tilanne on kaksijakoinen. Jatkavia ja laajentavia on, mutta toisaalta myös luopumista mietitään monella tilalla. Yhteistä on, että peltojen viljelemistä aiotaan jatkaa, mutta karjamäärää saatetaan vähentää tai luopua eläimistä kokonaan.

Lihanautoja kasvattavilla tiloilla mietitään karjasta luopumista enemmän kuin muilla eläintiloilla.

Erikoiskasveja viljelevät ja puutarhaa pitävät aikovat kasvattaa tuotantoa.

Lähes puolet vastaajista hoitaa tavallista viljatilaa. Heistä 82 prosenttia aikoo jatkaa viljelyä tai laajentaa sitä. Tilan myyntiä tai vuokraamista harkitsee vajaat 9 prosenttia viljatiloista.

Kyselyn tulokset vahvistavat aiempia olettamuksia ja tuloksia.

Kun tilakoko kasvaa, myös laajentamishalut vahvistuvat. Yli sadan hehtaarin tilaa pitävistä yli kolmannes arvelee kasvattavansa peltoalaa lähivuosina, kun alle 30 hehtaaria viljelevistä lisämaakaupoista on kiinnostunut vain harva.

Luopumisaikeita on kaikenkokoisilla tiloilla, mutta alle 30 hehtaarin viljelmillä se on kaksi kertaa yleisempää kuin yli sadan hehtaarin tiloilla.

Viljelijän ikä vaikuttaa yhtä selkeästi jatkosuunnitelmiin ja investointiaikeisiin.

Alle nelikymppisistä peräti 38 prosenttia aikoo laajentaa. Laajentamishaluja on hieman enemmän viljatiloilla kuin karjaa pitävillä.

Joka kymmenes karjaa pitävä alle nelikymppinen miettii eläimistä luopumista parin vuoden kuluessa, kun yli 55-vuotiaista samaa miettii yli viidesosa. Raja kulkee jossain vähän yli viidenkympin kohdalla.

Vähiten eläintenpidosta luopuvia on keski-ikäisissä eli 40–55 -vuotiaissa.

Maantieteellisesti erot ovat yllättävän pieniä ja vain aivan pohjoisessa tilapidosta luopumista harkitaan muuta maata useammin.

Peltoja aikoo viljellä yli 80 prosenttia vastaajista ja Pohjois-Suomessakin 70 prosenttia vastaajista kertoi haastattelijalle, että peltoja aiotaan viljellä edelleen.

Karjan valuminen etelään ja länteen, A- ja B-alueelle, näyttää jatkuvan. Siellä karjaa pitävistä 80 prosenttia aikoo jatkaa tai laajentaa, kun idässä ja Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa tästä ei olla yhtä varmoja.

Pohjoisimmassa Suomessa karjasta luopumista miettii neljä viljelijää kymmenestä, mutta heistä kaksi kolmasosaa aikoo jatkaa ilman eläimiä. Tilan myymistä miettii joka seitsemäs pohjoisen viljelijä.

Jukka Pasonen

Lue lisää

Siementarkastajat saivat ympäri vuoden vaaleana hohtavan huopakaton

Liperin sivukylällä kehitetään koneista entistä parempia

Itäsuomalainen hakeyrittäjä ihmettelee kokopuuhakkeen tuontia Venäjältä – lähiseudun metsissä riittäisi energiapuuta

Tiekarhuja valmistaa Pohjoismaissa vain tämä yritys Kiteellä – koneista tuli Suomessa harvinaisia vaikka niille löytyisi paljon töitä