Suomalainen Maaseutu

"Olihan se tiedossa, että kun navettahommiin lähtee, niin se on pitkä askel yhteen suuntaan" – kaustislaisella maitotilalla kehitetään ja huolehditaan isäntäväen jaksamisesta

Outi ja Kari Rauma suosivat ulkopuolisia asiantuntijoita sekä liputtavat verkostoitumisen puolesta.
Anne Anttila
Robottilypsyn myötä Outi ja Kari Rauman navettatöihin tuli kaivattua keveyttä. "Jaksamisen kannalta on tärkeää muistaa, että navetta ei saa olla pakkotyölaitos."

Alussa oli parsinavetta, parikymmentä lypsävää sekä peltoa tilkku siellä ja toinen täällä. Nyt kaustislaisella tilalla on 70 lehmää ja yhden robotin lypsypihatto sekä peltoa vuokramaineen lähes 120 hehtaaria.

Isäntäpari Outi ja Kari Rauma ovat tyytyväisiä saavutettuihin maitokiloihin ja myös siihen, että tilaa on pystytty kehittämään tasaisen varmasti. Tilan töissä auttavat myös perheen pojat, joista Aleksi toimii tällä hetkellä kuukausipalkkaisena työntekijänä.

Raumat ottivat isännän kotitilan nimiinsä vuonna 1995.

"Olihan se tiedossa, että kun navettahommiin lähtee, niin se on pitkä askel yhteen suuntaan. Epävarmuudelle ei annettu kuitenkaan jalansijaa."

"Töitä tehtiin kelloon katsomatta ja välillä toiminnalle haettiin selkänojaa tilan ulkopuolelta. Tavoite oli, että päätoimeentulo lohkeaa maidosta ja jossakin vaiheessa rakennetaan myös pihatto", isäntäpari kertoo.

Tilaa on laajennettu pienin ja kustannustehokkain askelein.

"Muutokset on aina tehty olemassa olevien seinien sisälle. Heti alussa teimme nuorisolle omat tilat ja tätä kautta saimme lisättyä parsipaikkoja. Muutos oli onnistunut, sillä lehmäluku saatiin nostettua kohtalaisen vaivattomasti kahteenkymmeneen viiteen.

Samoihin aikoihin myös karjan värimaailma alkoi muuttumaan, kun isäntä osti emännälleen syntymäpäivälahjaksi holsteinin.

Vuonna 2000 tilalla tehtiin astetta järeämpi projekti, kun entistä navettaa levennettiin ja parsimalli muuttui lypsyasemapihatoksi. Tämän myötä lypsävien määrä saatiin nostettua reiluun neljäänkymmeneen.

"Samalla kun karjamäärää nostettiin, myös peltopinta-alaa kasvatettiin. Tämä mahdollisti myös seuraavan laajennuksen, joka sijoittuu vuoteen 2010. Silläkin kertaa muutokset tehtiin entisiin raameihin."

Samalla kun navetta sai lisää toimintaneliöitä, lypsyasema vaihtui robottiin. Aseman laajennus olisi ollut halvempi ratkaisu, mutta robotin myötä lypsytyö keveni ja navettatöihin saatiin muutenkin aivan uudenlaista mielekkyyttä, Outi ja Kari luonnehtivat tyytyväisinä.

Vanhan ympärille tehty laajennus sekä muutostyöt ovat toimineet isäntäparin mukaan toivotulla tavalla.

"Kaikki tarpeellinen on saatu kohtuullisen pieniin tiloihin ja myös toimivuudelle täytyy antaa hyvä arvosana. "

Anne Anttila
Muutos parsinavetasta pihatoksi sujui karjan osalta mutkattomasti. Tilan seitsemänkymmentä lypsävää viihtyvät ja lypsävät yhden robotin yksikössä.

Yhden robotin yksikkö ja noin seitsemänkymmentä lypsävää ovat Rauman tilan isäntäparille sopiva kokoluokka.

"Tämä riittää meille. Työmäärä on sopiva ja tulostakin syntyy paremmin tällä ratkaisulla. Toki tilan muu kehitystyö jatkaa kulkuaan. Esimerkiksi hiehot ja umpiosasto on sijoitettu erilliseen pressuhalliin ja seuraava tavoite on rakentaa ympärille eläimille sopiva jaloittelutarha."

Outi ja Kari peilaavat tilan toimintakaarta muutenkin hyvin tyytyväisin mielin. Heidän mukaansa kasvuloikat on tehty hiljalleen ja muutenkin hyvin harkiten.

"Eläinten hyvinvointi on jatkuvan tarkkailun alla, mutta itse jalostuksen suhteen keskiössä ovat lypsynopeus, pitoisuudet ja myös karjan rakenteen tasapainottaminen."

Tuloksiin ei päästä ilman ulkopuolisia asiantuntijoita. Iso siivu tuloksista syntyy esimerkiksi Pro Agrian maitotilaneuvojan ansiosta.

"Olemme luoneet jopa oman toimintamallin, jonka ideana on "tavata" ja luoda tilannekatsaus muutaman viikon välein netin välityksellä. Ajan hermolla pysyminen on nykypäivänä lähes yhtä tärkeää kuin karjanhoito", Raumat miettivät.

Anne Anttila
Vanhan ympärille tehty laajennus sekä muutostyöt ovat toimineet isäntäparin mukaan toivotulla tavalla.

Lue lisää

Metsäkoneenkuljettajien työhyvinvointi heikkenee iän myötä

Turveyrittäjältä lähtivät työt lähes kerralla: "Nälkä ehtii tulla, ennen kuin mitkään rahat ovat tilillä"

Maatalousyrittäjien työn ilo on lisääntynyt ja stressi ja masentuneisuus vähentyneet

Maissista tuli pohjoispohjalaisen maitotilan perusrehua