Suomalainen Maaseutu

Suomi loistaa EU:n kärjessä, kun mitataan ruuan puhtautta – kasvinsuojeluaineiden jäämiä löytyy erittäin vähän

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston raportti vuodelta 2019 kertoo, että kasvinsuojeluaineen jäämiä on erittäin vähän Suomessa tuotetussa ruuassa. Glyfosaatin jäämiä ei havaittu.
Kari Salonen
Suomi ja Islanti loistavat kärjessä ja myös Ruotsissa ja Latviassa voidaan olla tyytyväisiä. Kasvinsuojeluaineiden jäämiä löytyy harvoin ja määrät ovat pieniä.

Suomalaisista ja Suomessa tuotetuista elintarvikkeista löytyy erittäin vähän kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Yhtään hylättävää erää ei todettu vuosien 2019–2020 tarkastuksissa, mutta pieniä määriä jäämiä löytyi noin joka seitsemännestä näytteestä.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto, EFSA, julkaisi huhtikuun puolivälissä laajan koosteen EU- ja Eta-maissa tehdyistä elintarvikkeiden jäämämittauksista vuodelta 2019.

Suomi ja Islanti loistavat kärjessä ja myös Ruotsissa ja Latviassa voidaan olla tyytyväisiä. Kasvinsuojeluaineiden jäämiä löytyy harvoin ja määrät ovat pieniä.

Ylitarkastaja Arja Heinonen Ruokavirastosta pitää vuoden 2019 koostetta aika yllätyksettömänä.

Suomessa ei hylätty vuonna 2019 yhtään täällä tuotettua erää. Yhdessä luomutuotteessa oli merkkejä kielletystä aineesta. Luomuelintarvike täytti kuitenkin tavanomaiselle elintarvikkeelle asetetut vaatimukset, Heinonen kertoo.

Heinonen on koonnut myös viime vuoden tiedot Suomesta ja raportti valmistuu alkukesällä. Tilanne on säilynyt yhtä hyvänä eikä yhtään määräysten vastaista näytettä löydetty Suomessa tuotetuista elintarvikkeista.

Vuoden 2019 aikana Ruokavirasto tutki 689 jäämänäytettä kotimaisista tuotteista.

Suomi on Islannin ja Latvian lisäksi ainoa EU- ja Eta-maa, joka sai puhtaat paperit sikäli, ettei yhtään erää hylätty liiallisten jäämien takia.

Toisessa ääripäässä ovat Malta, Kypros ja Puola. Puolassa puhtaita näytteitä oli liki puolet ja vähän jäämiä sisältäviä oli saman verran. 3 prosenttia ja 138 tuotetta hylättiin ja vedettiin pois markkinoilta.

Ruokavirasto ohjaa kotimaisten elintarvikkeiden jäämävalvontaa sekä koordinoi torjunta-ainejäämien valvontaohjelman toteuttamista yhteistyössä paikallisten elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa. Tulli puolestaan hoitaa tuontituotteiden valvonnan.

Aiempien vuosien tapaan eniten jäämiä on kolmansista maista tulleissa erissä.

Heinosen mukaan vertaamisessa on syytä olla varovainen. Valvontaa painotetaan tuotteisiin, joista voidaan aiempien vuosien perusteella epäillä määräystenvastaisuuksia. Tämä koskee erityisesti kolmansista maista tulevia tuotteita. Se lisää haaviin jäävien osuutta.

Viime vuonna EU:n tehotarkkailuun otettiin muun muassa Intiasta tulleet seesaminsiemenet ja niiden sisältämä etyleenioksidi. Ainetta käytetään ilmeisesti salmonellan takia Intiassa, mutta EU:ssa tai EU:n markkinoille tuotaviin elintarvikkeisiin käyttö ei ole sallittua, Heinonen kertoo.

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkitaan monijäämämenetelmillä. Kerralla saadaan tietoja useista sadoista tehoaineista.

Enimmäismäärät (MRL, maximum residue level) perustuvat kuluttajien terveyden suojeluun sekä hyvien maatalouskäytäntöjen noudattamiseen. Torjunta-aineita ei ole sallittua käyttää todellista tarvetta enempää.

Maksimirajan ylityksen lisäksi elintarvike-eriä voidaan hylätä torjunta-aineiden aiheuttaman kuluttajariskin vuoksi.

Heinonen ei ole huolissaan, jos elintarvikkeesta löytyy vähän jäämiä, mutta hylkäysraja ei ylity. ”Tuotteet ovat tutkitusti turvallisia käyttää ja sallittuja enimmäismääriä arvioidaan jatkuvasti uudelleen. Keskeistä on, että syödään monipuolisesti.”

Asiaa kannattaa katsoa myös toiselta kantilta. Jos aineita ei käytettäisi ollenkaan, voiko silloin tulla ongelmia esimerkiksi homemyrkyistä, Heinonen toteaa.

Glyfosaatti oli vuonna 2019 EU:n erityistarkkailussa eikä mitään merkittävää löytynyt. Jäämiä löytyi hieman, mutta määrät olivat lähellä havaitsemisrajaa eikä yhtään hylkypäätöstä tehty koko EU:n alueella.

Suomalaissa tuotteissa glyfosaattia ei havaittu.

Raportti löytyy täältä:

The 2019 European Union report on pesticide residues in food

Lue lisää

Essee: Kun Yhdysvallat luopuu maailmanpoliisin roolistaan, on Euroopan aika tarkastella kriittisesti kirkasotsaista hyväntekijän rooliaan

Jahtikauteen turvallisuus edellä

Sopimuspalokunnat lähtivät avuksi Kalajoen paloon satojen kilometrien päästä – "Sammutus virkatyönä mahdoton yhtälö"

Vapaaehtoisuus turvaa nopean avun kansalaisille