Suomalainen Maaseutu

Hakkuuyritykset tuskailevat nousevia kustannuksia, joita ei ole saatu siirrettyä taksoihin – "Kassaan ei tahdo jäädä mitään"

Viime aikojen raju raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnannousu kiusaa hakkuuyrittäjiä. Puumarkkinoiden hyvä kysyntäkään ei auta, sillä hakkuutaksat ovat tiukat ja tehokkuus on jo viilattu äärimmilleen, sanoo koneyrittäjien edusmies.
Matti Turtiainen
Toiseksi vanhimmalla ajokoneella on mittarissa 15 000 tuntia, Seppo Pulkkinen (vas.) kertoo. Säännöllinen huolto ja vastikään tehty kuormaimen puomin vaihto antavat lisää käyttöikää. Ville Valtonen on kuljettanut ajokonetta 15 vuotta.

Uudistushakkuu on lopuillaan ja ajokone kuormaa viimeisiä puita pankkojen väliin Savonlinnassa. Metsänkorjuu Pulkkisen Seppo Pulkkinen silmäilee hakkuualaa toisaalta tyytyväisenä, mutta toisaalta huolestuneena.

Metsäteollisuus tarvitsee puuta ja urakoita riittää, mutta korjuuyrittäjien taloustilanne painaa pitkän linjan yrittäjää.

"Koneyrittäjien kustannukset ovat nousseet vuoden aikana liki kahdeksan prosenttia, eikä niitä ole saatu siirrettyä taksoihin", Pulkkinen sanoo.

Polttoaineen hinnan nousulle on monissa urakointisopimuksissa klausuuli, jonka mukaan sopimushintaa tarkistetaan hinnan nousun perusteella. Silti ilman polttoainekustannustakin kulut ovat vuoden aikana nousseet noin 4 prosenttia, Pulkkinen sanoo.

"Viimeisten kymmenen vuoden aikana kustannusten nousu on ilman polttoaineen hinnannousua ollut Tilastokeskuksen mukaan 15 prosentin luokkaa."

Matti Turtiainen
Polttoaineiden hinnat ovat nousseet jyrkästi, mikä rasittaa hakkuuyrittäjien taloutta.

Metsäteollisuuden hyvä suhdanne on kestänyt jo jonkin aikaa, ja koneet ovat työllistyneet hakkuilla hyvin. Sahatavaran kysynnän laskusta on kuitenkin kuulunut tietoja. Pulkkisen mukaan hakkuita on jouduttu paikoin rajoittamaan.

”Työllisyys on ollut tähän asti hyvä, mutta kassaan ei siitä huolimatta tahdo jäädä mitään”, Itä-Savon Koneyrittäjien puheenjohtaja huokaa.

"Mahdolliset korjuun rajoitukset leikkaisivat kassavirtaa lisää", Pulkkinen pelkää.

Pulkkisen veljensä kanssa omistama Metsänkorjuu Pulkkinen Oy on osakkaana Forest Saimaassa, joka toimii UPM:n avain- yrittäjänä Kaakkois-Suomen alueella. Toinen osakas on Aatto Silvennoinen Oy.

Yhdessä yritykset hoitavat hakkuut alueella, joka ulottuu Saimaan kanavalta pohjoiseen Savonlinnaan ja Sulkavalle. Toimintapaletti koostuu hakkuiden lisäksi autokuljetuksista ja osin myös vesikuljetuksista.

Metsänkorjuu Pulkkisella on 4 hakkuukonetta, 5 ajokonetta ja lisäksi kaivukone. Työntekijöitä on oma perhe ja palkatut yhteenlaskettuna 17 henkeä.

”Aliurakoitsijoita on hakkuilla vielä viisi, joista 3 on yhden koneen yrittäjiä”, Pulkkinen summaa.

Matti Turtiainen
Koneyrittäjä saa osansa tiukentuvista luonnonhoidon ohjeista. Jättöpuiden valinta ja monet muut tehtävät ovat yrittäjien vastuulla. EU:n taksonomia voi tuoda oman lisänsä työmaille.

Pulkkinen on ollut mukana puunkorjuussa vuodesta 1987. Nyt isojenkin yritysten tilanne huolestuttaa.

”Aiemmin avain- ja alueyrittäjien tilanne oli hyvä, mutta nyt kaikki koneyrittäjät ovat samassa jamassa. Tehokkuutta on pitänyt hakea koko ajan lisää ja nyt toiminta on viilattu niin tiukaksi, ettei sieltä enää ole saatavissa hyötyjä”, Pulkkinen harmittelee.

Yrittäjien olisi säännöllisin väliajoin uusittava kalustoaan, mutta tilanne on kalustohankintojen suhteen sama kuin kaikilla aloilla. Koneiden hinnat ovat nousseet teräksen ja komponenttien hintojen nousun myötä kymmeniä prosentteja.

”Tulevaisuuteen pitää uskoa. Vaikka ajokoneen tilaa nyt, tuskin sitä toimitetaan ensi vuonna", Pulkkinen kertoo ja taputtaa 15 000 tuntia ajetun koneen keulaa.

”Positiivista on se, etteivät korot ole nousseet ainakaan vielä kovin paljon.”

Pulkkinen kertoo keskustelleensa tuttujen koneyrittäjien kanssa ja tunnelmat ovat yhdenmukaiset.

”Kassatilanne on kaikilla tiukka. Itä-Savossa metsänkorjuuyrittäjien tilanne on vielä kohtalainen, mutta muualla yrityksiä on jo mennyt nurin”, Pulkkinen sanoo.

Lue lisää

Metsätaloudessa perusta huojuu

Maatalouden hätään löydettävä ratkaisut

Lintilä koronatuista: Jos uusia sulkuja tulee, täytyy tehdä uusia tukipäätöksiä – rahat leikattava jostain muusta

Hankintahakkuita tekevä Seppo Snellman hämmästelee puukaupan hinnoittelua – päätehakkuu pitäisi tehdä tekemisen ilosta