Suomalainen Maaseutu

Keskeytysvakuutus korvaa saamatta jääneen ansion - pieni määrä urakoitsijoista ja tiloista käyttää

Suomalainen Maaseutu 12.10.2017

Konerikko on urakoitsijalle hankala paikka. Asiakas ei saa luvattua palvelua ja itseltäkin jää palkka saamatta. Keskeytysvakuutus turvaa kone- ja siis myös maatalousyrittäjän taloutta.


Antti Savolainen

Traktoriin kiinnitettäville työkoneille, kuten paalaimelle, noukinvaunulle, kylvökoneelle tai lannanlevitysvaunulle, on otettava erillinen tuotannon keskeytysvakuutus, jos haluaa korvauksen sijaiskoneen vuokraamisesta tai tekemättä jääneistä urakoista.

Kehityspäällikkö Jaana Sohlman LähiTapiolasta kertoo, että noin puolet maatiloista ja koneyrittäjistä on ottanut erillisen keskeytysvakuutuksen.

"Melko pieni keskeytysvakuutuksen ottaneiden määrä herättää kyllä ihmetystä. Kasvinviljelytiloilla kenties koetaan, ettei niille synny taloudellista haittaa koneen tai rakennuksen vahingosta aiheutuvasta tuotannon keskeytymisestä. Lähes kaikilla kotieläintiloilla nykyään on keskeytysvakuutus", Sohlman sanoo.

Moottorikäyttöisten maatalouskoneiden työkonevakuutukseen sisältyy LähiTapiolassa automaattisesti myös keskeytysvakuutus. Tällaisia koneita ovat muun muassa traktorit, leikkuupuimurit, kaivurit, pienkuormaajat sekä ajettavat silppurit ja nostokoneet.

"Moottorityökoneiden keskeytysvakuutus korvaa syntyneet kustannukset, jos vahingoittuneen koneen tilalle vuokrataan korvaava kone tai työhön käytetään urakoitsijaa. Korvaus maksetaan myös silloin, jos traktorilla tai muulla moottorityökoneella tehdään urakointia ja kone on vakuutettu urakointikäyttöön."

"Jos koneyrittäjä ei onnistu vuokraamaan vastaavaa konetta ja todistettavasti sovittuja urakoita ei pystytä tekemään, voidaan tulonmenetys korvata 5 000 euroon saakka yhden vakuutuskauden aikana. Keskeytyksen korvaaminen edellyttää, että asiakkaalla on riittävä vakuutustaso ja ehtojen mukainen korvattava vahinko on tapahtunut", Sohlman selventää.


Traktoriin kiinnitettäville työkoneille, kuten paalaimelle, noukinvaunulle, kylvökoneelle tai lannanlevitysvaunulle, on otettava erillinen tuotannon keskeytysvakuutus, jos haluaa korvauksen sijaiskoneen vuokraamisesta tai tekemättä jääneistä urakoista.

"Rikkoutuneen työkoneen tilalle voidaan vuokrata korvaava kone tai työ voidaan teettää urakoitsijalla. Myös tästä keskeytysvakuutuksessa voidaan korvata urakointikäytössä olevan koneen vahingosta aiheutuvia urakointitöiden menetyksiä 5 000 euroon asti. Mahdollista sadonmenetystä ei maatilan keskeytysvakuutus korvaa."

Sohlman laskee, että tuotannon keskeytysvakuutusten hinta kasvinviljelytiloilla ja urakoinnissa on 50 eurosta ylöspäin. Kotieläintilojen tuotannonkeskeytysvakuutus on kalliimpi, keskimäärin 150 euroa vuodessa. Maksu riippuu tuotantosuunnasta, tilan liikevaihdosta ja valitun keskeytysajan (6–24 kk) pituudesta. Kotieläintilojen keskeytysvakuutus korvaa saamatta jääneen tulon ja tuotannon pyörittämisestä väliaikaistiloissa aiheutuvat lisäkustannukset.

Myös muilla vakuutusyhtiöillä on vastaavia tuotteita tuotantotoiminnan keskeytymisen varalle. Hintoja ja erityisesti ehtoja kannattaa vertailla ennen ostopäätöksen tekemistä.

Koneyrittäjien kannattaa pohtia, tarjoaako keskeytysvakuutus sopivan keinon riskienhallintaan. Jos kaikkiin urakointitöihin on olemassa varakone, ei vakuutusta välttämättä tarvita. Jos varakonetta ei ole, kannattaa keskeytys turvata vakuutuksella.


Urakoitsijan tai maatalousyrittäjän tuotantotoiminta saattaa keskeytyä myös ihmisen rikkoontumiseen. Kattava henkilövakuutus on yrittäjälle konevakuutustakin tärkeämpi. Henkilöturvan perusta on Myel- ja Yel-vakuutusten riittävän korkea työtulo. Esimerkiksi 20 000 euron vuosityötulolla sairauspäiväraha on 47 euroa päivässä, 50 000 euron työtulolla jo 84 euroa päivässä.

LähiTapiola tarjoaa tuotannon jatkumisen turvaksi myös henkilökeskeytysvakuutusta.

"Henkilökeskeytysvakuutus kattaa nimetyn henkilön tapaturmasta tai sairaudesta aiheutuneet lisäkustannukset, jotka syntyvät siitä, että työn tekemiseen palkataan ulkopuolinen työntekijä tai työ teetetään urakoitsijalla. Tämä vakuutus ei vähennä sairaus- tai tapaturmapäivärahaa. Jos ei palkata sijaisapua tai teetetä työtä urakoitsijalla, ei korvaustakaan makseta", Sohlman tarkentaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit