Suomalainen Maaseutu

Kahden perheen maatalousyhtymä toimii

Suomalainen Maaseutu 27.10.2017

Veljekset Jyrki ja Jari Malm perheineen pyörittävät kahta erillistä tilaa, mutta koneet, karja ja kassa ovat kuitenkin yhteisiä. Maatalousyhtymä antaa veljesten mukaan pelivaraa ja mahdollistaa vaikeina aikoina myös pinnalla pysymisen.


Anne Anttila

Veljekset Jyrki (oik.) ja Jari Malm pitävät maatalousyhtymän alla toimimista myös taloudellisesti järkevänä vaihtoehtona.

Veljekset Jyrki (oik.) ja Jari Malm pitävät maatalousyhtymän alla toimimista myös taloudellisesti järkevänä vaihtoehtona.
Anne Anttila
Johan Malm (vas.) työskentelee Jyrki-isänsä rinnalla lypsytilalla ja opettelee maamiehen askelmerkkejä myös tulevaisuutta varten. – Maidontuotanto tulee säilymään, sillä se on loppujen lopuksi varmin tulonlähde, Jyrki sanoo.
Johan Malm (vas.) työskentelee Jyrki-isänsä rinnalla lypsytilalla ja opettelee maamiehen askelmerkkejä myös tulevaisuutta varten. – Maidontuotanto tulee säilymään, sillä se on loppujen lopuksi varmin tulonlähde, Jyrki sanoo.

Karijoki on hyvä paikka olla, elää ja yrittää. Näin tiivistävät tuntojaan veljekset Jyrki ja Jari Malm, jotka ovat tehneet yhdessä töitä jo lähes 30 vuoden ajan.

"Perustimme maatalousyhtymän jo silloin, kun lähdimme harjoittamaan koneurakointia ja peltoviljelyä. Yhtymä osoittautui luontevimmaksi jatkumoksi myös siinä vaiheessa, kun ryhdyimme tahoillamme karjatilallisiksi. Yhdessä toimiminen on osoittautunut turvalliseksi ratkaisuksi", veljekset luonnehtivat tyytyväisenä.

Jyrki Malm otti kotitilan nimiinsä vuonna -92 ja velipoika Jari ryhtyi isännöimään vastaavasti ulkopuolelta ostamaansa maatilaa. Jyrkin perhe jatkoi maidontuotantoa ja Jari keskittyi omalla tilallaan nuorkarjan pitoon.

"Vuoteen 2001 saakka pidimme toiminnot erillään ja teimme kaksi erillistä kirjanpitoa. Se osoittautui kuitenkin niin haasteelliseksi, että päätimme siirtää kaikki yhtymän nimiin."

Kahden perheen maatalousyhtymä on toiminut veljesten mukaan moitteettomasti.

"Meillä on selkeä ja toimiva työnjako. Täällä lypsetään lehmät ja seitsemän kilometrin päässä hoidetaan tilan satapäinen nuorkarja. Kaikki muu tehdään yhdessä ja yhteisvoimin. Myös karjan ruokinta hoidetaan niin sanotusti yhdestä pisteestä."

Malmin tilalla on tällä hetkellä 37-paikkainen parsinavetta. Lypsykarjasta vastaava Jyrki ei suunnittele kuitenkaan uutta tuotantotilaa eikä myöskään karjamäärän lisäämistä.

"Muutaman kerran on toki mietitty ja pyöritelty ajatusta uudesta navetasta. Esimerkiksi 90-luvun loppupuolella, kun rakensimme uuden mullinavetan, suunnittelimme myös 60-paikkaista pihattoa. Kustannussyistä nostimme hankkeen kuitenkin hyllylle ja sinne se sitten jäikin."


Uusien tuotantotilojen sijaan Malmin veljekset ovat kehittäneet tilaa muun muassa lisäämällä peltopinta-alaa.

"Nuoret ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tilan pitoon, joten jatkajia ajatellen on tärkeää, että tila on ennen kaikkea peltojen suhteen kunnossa."

Jyrkin 19-vuotias Johan-poika suunnittelee jatkavansa tilaa yhdessä veljensä sekä serkkupojan kanssa.

"Samalla kaavalla jatketaan. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin kymmenen vuoden päästä Malmin maatalousyhtymällä vaihtuu vetovastuu ja myös pihaton piirustukset nostetaan takaisin pöydälle", Johan pohtii toiveikkaana.

Malmin tilan konekanta on veljesten mukaan iäkästä, mutta toimivaa.

"Raudalla on tuloihin nähden sen verran kova kilohinta, ettei uusiin ole yksinkertaisesti varaa. Onneksi yhtymästä löytyy näppäriä käsiä, joten perushuollot ja ison osan korjauksistakin pystymme tekemään itse."

Aiheeseen liittyvät artikkelit