Suomalainen Maaseutu

Biokaasu teki maatilasta lähes sähköomavaraisen

Utajärveläisten Jussi ja Eero Salosen maatalousyhtymän uusi biokaasuvoimala tuottaa tilalle sähköä ja lämpöä maatilan kuiva- ja märkäsyötteistä. Biokaasulaitos minimoi ostosähkön tarpeen ja teki tilasta lähes sähköomavaraisen.
Kari Lindholm

Demeca Oy:n valmistama Metaenergia Kiintomädätys -biokaasuvoimala aloitti toimintansa Salosen maatalousyhtymän lypsykarjatilalla Utajärven Kormun kylällä.

Kormun kylällä sijaitseva Salosen lypsykarjatila käyttää lähes 30 000 euron vuotuisesta sähkölaskusta säästyneet varat 400 000 euron voimalainvestoinnin maksujen lyhennyksiin. Tukea investointi sai 35 prosenttia.

"Laitos maksaa itsensä takaisin 8,5–10 vuodessa. Tilalla kuluu sähköä 230 000–240 000 kilowattituntia", Eero ja Jussi Salonen laskevat.

Demeca Oy:n markkinoimaan kotimaiseen Metaenergia Kiintomädätys -biokaasulaitokseen investoiminen ei ollut Salosille helppo päätös.

"Enemmän tätä mietittiin kuin pihattoinvestointia. Myös pankkiiri joutui pohtimaan asiaa aluksi. Hankinta on perusteltavissa, kun tilalla on suuri tarve sähkölle ja lämmölle", Jussi Salonen toteaa.

Voimalan generaattorin nimellisteho on 50 kilowattia, käytännön maksimiteho on 43 kilowattia.

"Sähköä riittää, jos vain kaasua riittää hupun alla, mutta laitos tarvitsee sähköä myös toimiakseen."

Laitoksen tuottama ylimääräinen sähkö myydään valtakunnanverkkoon, hinta on neljä senttiä kilowattitunnilta.

Tilan rakennusten lämmitykseen käytettävä lämpö otetaan talteen generaattorin hukkalämmöstä, joka siirretään tilaverkkoon kontin jäähdytyspiiristä putkia pitkin. Lämpöä johdetaan kahden talon, navetoiden ja konehallin tarpeisiin.

Laitoksen nimi Metaenergia viittaa metaanikaasuun, jota maatiloilla riittää. Biokaasulaitoksessa lanta, ylijäämärehu ja suojakaistaniiton sato muuttuvat energiantuotannon raaka-aineeksi.

Eräs merkittävä etu on laitoksen läpi kulkevan lietelannan muuttuminen hajuttomaksi prosessin aikana. Salosen tilalla on kolme lieteallasta, joista liete pumpataan laitokseen ja sieltä edelleen varastoaltaisiin.

"130 lypsävää, nuori karja ja sonnit mukaan lukien meillä on liki 300 eläintä. Nurmella on 200 hehtaaria, ja vuotuinen lietemäärä on noin 6 000 kuutiometriä", Eero Salonen kertoo.

Biokaasulaitos parantaa lietteen lannoitushyötyjä liukoisemmaksi muuttuvan typen myötä sekä lietteen käsiteltävyyttä, mutta sen määrä ei vähene prosessin aikana. Itse asiassa määrä hieman lisääntyy, kun prosessiin lisätään rehuntähteet ja kuivalanta.

Kyseessä on hiilineutraali, uusiutuva ja päästötön energiantuotanto, jossa mädättäjäbakteereilla on tärkeä rooli. Syötteet mätänevät ja kaasuuntuvat noin 40 asteen lämmössä.

Demecan laitteisto on rakennettu kahteen 8,5-metriseen merikonttiin. Biokaasureaktori sijaitsee erillisen pyöreän kuvun suojissa.

"Laitos vaikuttaa toimivalta kokonaisuudelta. Valvontakäynti tehdään kerran päivässä, kuivat syötteet lisätään joka toinen päivä."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luke ja Syke: Tariffi lannasta tehtävälle biokaasulle edistäisi lantapohjaista kiertotaloutta

Raisio investoi 45 miljoonaa uuteen tuotantolaitokseen Raisiossa

Komissiolta suositukset Suomelle: Enemmän investointeja ja terveydenhuollon uudistus tarpeen