Suomalainen Maaseutu

Toimintaansa kehittävät maitotilalliset: ”Eläinten hyvinvoinnista ei tingitä”

Suomalainen Maaseutu 08.03.2018

Heidi ja Jari Hietasen maidontuotantotilalla ollaan uuden edessä. Perinteinen parsinavetta on tavoitteena muuttaa yhden robotin pihatoksi.


Anne Anttila

Heidi ja Jari Hietanen kehittävät tilaansa määrätietoisin, mutta maltillisin askelein. "Emme koskaan mieti, mitä muut sanovat tai tekevät. Me tehdään aivan omanlaista jälkeä."

Saarijärvellä 35 lypsävän maidontuotantotilaa pyörittävät Heidi ja Jari Hietanen ovat tulevaisuuden suhteen hyvin toiveikkaita. Vuonna 2005 tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen työteliäs isäntäpari on kehittänyt Jarin kotitilaa maltillisen määrätietoisesti.

"Lähtötilanne oli 12 lehmää ja 18 hehtaaria peltoa. Vaikka aika pakottaa säästämään, niin eteenpäin on menty. Heti tilan oston jälkeen laajensimme navettaa ja rakensimme 12 lypsypaikkaa lisää. Samalla uusittiin myös laitteet ja tehtiin ajanmukainen maitohuone sekä uusi lämpökeskus", isäntäpari selvittää.

Matkan varrella myös tilan lannankäsittely on muutettu kuivalannasta lietteelle ja tätä kautta vanhasta kuivalantalasta rakennettiin hiehoille kylmäpihatto. Näin saatiin kaikki parsipaikat lypsävien käyttöön.

"Maidontuotanto on sen verran kiivasrytmistä, että mukana pysyminen vaatii myös jatkuvaa toimintojen järkeistämistä."

Heidi ja Jari lukeutuvat niihin ihmisiin, jotka eivät katso elämää niin sanotusti kairan reiästä.

"Tulevaisuutta rakennetaan järkevän budjetin taktiikalla, mutta kuitenkin hyvin myötämielisellä asenteella. Päätökset tehdään harkiten ja suunnitelmissa otetaan aina huomioon myös muuttumisen mahdollisuus."


Lähitulevaisuuden tavoitteekseen isäntäpari on asettanut maidontuotannon nostamisen uudelle tasolle.

"Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin viiden vuoden sisällä lehmäluku on 52 ja lypsy hoituu robotilla. Unelmissa on muuttaa nykyinen parsinavetta yhden robotin pihatoksi. Jari on piirtänyt toimivan pohjakuvan ja asiasta on keskusteltu jo alustavasti myös rahoittajan kanssa", Heidi paljastaa toiveikkaana.

Isäntäpari on pyöritellyt ajatusta myös kokonaan uudesta robottipihatosta.

"Menot on sopeutettava kuitenkin tuloihin ja riskien oltava hallittuja, joten tässä vaiheessa välimalli on turvallisin ratkaisu. Lisäksi nykypäivän rakennustekniikalla sekä tietotaidolla muutostöiden jälki saadaan lähes uutta vastaavaksi."

Vaikka muutostyöt tehdään hyvin pitkälle entisiin raameihin, niin isäntäpari pitää kuitenkin tärkeänä, ettei lopputuloksena synny niin sanottua kompromissinavettaa.

"Mitoitusten tulee olla tämän päivän mukaisia, ruokintapöydästä lähtien. Lähtökohtana on, että eläimille on riittävästi tilaa, sillä niiden hyvinvoinnista ei tingitä jatkossakaan."


Hietasen maidontuotantotilalla ei kuljeta myöskään kouluttautumisen suhteen takakenossa.

Erityisesti agrologiksi kouluttautunut Heidi-emäntä on kunnostautunut jatko-opiskelun suhteen. Hänellä on taskussaan myös tuotantoeläinten hoidon- ja hyvinvoinnin ammattitutkinto ja pian myös yrittäjän ammattitutkinto.

"Vaikka suurista tuloista on turha unelmoida, niin nykypäivän maatalous pohjautuu kuitenkin vahvaan yritystoimintaan. Niinpä toiminnan ja kehittymisen edellytyksenä on päivittää säännöllisin väliajoin myös henkilökohtainen tietopankki. Eturivin tieto on kuitenkin ihmisissä, joten osallistuminen alan tapahtumiin ja koulutuspäiville on ensiarvoisen tärkeää", Heidi tietää kertoa.

Hietasen isäntäpari liputtaa myös yhteistoiminnan puolesta.

"Jokaisen menestyvän ja hyvinvoivan tilan tukirakenne ovat hyvät yhteistyöverkostot. Väheksyä ei sovi myöskään omaa osaamistaan, sillä vahvuuksiensa tiedostaminen lisää merkittävästi myös henkistä hyvinvointia."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT