Suomalainen Maaseutu

Maatalousliikenne halutaan pois pääväyliltä

Suomalainen Maaseutu 18.03.2018

Ylistaro–Seinäjoki-tien tukko ei ole laulusta tuttu karavaanari, vaan traktori lantavaunuineen. Liikennevirasto, Etelä-Pohjanmaan elykeskus ja Maanmittauslaitos koettavat ratkaista maatalousliikenteen kasvamisen mukanaan tuomia ongelmia.


Kirsi Haapamatti

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen Don Seres (vas.) ja Maanmittauslaitoksen Jussi Kesälä tekevät yhteistyötä, jotta liikenne sujuisi Etelä-Pohjanmaalla jouhevasti myös lietteenajoaikaan.

Maanmittauslaitoksen Jussi Kesälän Seinäjoen Ylistaron karttaan on piirretty punaisia viivoja. Niitä risteilee satoja, syvältä haja-asutusalueelta Valtatie 18:n yli ja sitä pitkin.

Viivat merkkaavat kulkureittejä, joita maanviljelijät traktoreillaan ja puimureillaan kulkevat. Keväisin äkeet ja lietevaunut perässään, syksyisin sama ruljanssi, mutta lisätään kuvioon vielä leikkuupuimurit.

"Näitä viivoja halutaan vähemmäksi. Maatalousliikenne vaikeuttaa valtatiellä kulkevaa muuta liikennettä. Vastaavasti tien suuret liikennevirrat vaikeuttavat maatalousliikenteen mukaan pääsyä ja tien ylityksiä", Kesälä kertoo.

"Tämä puolestaan lisää onnettomuuksia. Vanhan Vaasan läänin alueella on 10 prosenttia koko maan maatalousliikenteestä, mutta täällä tapahtuu 30 prosenttia kaikista maatalousliikenneonnettomuuksista", elykeskuksen Don Seres jatkaa.

Jotain tarttis siis tehrä.

Jussi Kesälä ja Don Seres ovat mukana hankeuusjako-selvityksessä. Sen tavoitteena on vähentää maatalousliikennettä valtatiellä ja tasoristeyksissä. Hankkeessa tutkitaan siis myös Seinäjoki–Vaasa-rautatien turvallisuutta, sillä tasoristeysonnettomuudet ovat niin ikään yleisiä maatalousliikenteessä.

Maanmittauslaitos on nyt Liikenneviraston pyynnöstä selvittänyt, voisiko liikennettä sujuvoittaa tilusjärjestelyin.

"Mitä useampi traktori saadaan pois valtatieltä ja ylittämästä rautatietä, sitä vähemmän tarvetta on vartioiduille tasoristeyksille tai rakennettaville viljelyteille. Tässä taloudellisessa tilanteessa on parasta löytää edullisin ratkaisu", Don Seres perustelee tilusjärjestelyä.

Hanketta maatiloille esitellessään Jussi Kesälä valmistautui soraääniin. Tilusjärjestelyt eivät tuppaa koskaan, varsinkaan Pohjanmaalla, herättämään ilonhuutoja.

"Kyllä se yllätti, että vastaanotto oli positiivista. Kaikkiaan ollaan haastateltu 76 maanomistajaa ja kartoitettu heidän toiveitaan ja mahdollisuuksiaan vaihtaa peltoja. Tavoitteena on, etteivät kenenkään hehtaarit vähene. Valtion maanhankinta auttaa tässä päämäärässä", Jussi Kesälä sanoo.

Don Seresin ja Jussi Kesälän kartalla esittelemä alue sijaitsee noin kaksikymmentä kilometriä Seinäjoelta Vaasaan päin. Alueella on isoja kotieläintiloja, niin vanhoja kuin uusiakin, ja niiden liikenne näkyy ruuhkaisella valtatiellä päivittäin.

"Hitaan liikenteen ajoneuvot vaikeuttavat paitsi työmatkalaisten kulkua henkilöautoilla, myös raskasta liikennettä. Kun rekka joutuu pudottamaan ajonopeuttaan normaalista, sillä kestää kolme kilometriä saavuttaa haluttu nopeus. Ajoaikataulujen tiukkuus ei sovi tähän yhtälöön", Don Seres sanoo.

Hanke on Seresin ja Kesälä mukaan ainutlaatuinen: Liikennevirasto, ely ja Maanmittauslaitos tekevät selvitystä yhteistuumin.

"Uutta on myös se, että tasoristeyksiä voitaisiin poistaa uudella tapaa eli vähentämällä liikennetarvetta vaihdoilla. Tämä on myös ensimmäinen kohde, jossa Liikennevirasto on hankkinut peltoalaa maapankkiin hankkeen toteuttamiseksi."

Liikennevirasto on vähentämässä vartioituja tasoristeyksiä koko rataverkolla. Tieverkon ylläpito ja kehittäminen ovat loputon rahareikä, joten kuluja halutaan karsia.

Tässä jutussa mainittu Valtatie 18 Seinäjoella on ruuhkainen ja pitkältä matkalta kokonaan ilman kevyen liikenteen väylää, myös kyläkeskittymän kohdalla. Suurten maatalouskoneiden poistuminen tai väheneminen parantaisi liikenneturvallisuutta ja sujuvoittaisi työmatkalaisten matkaa, mutta kevyen liikenteen väylää se ei korvaa.

Jos ratkaisuja ja myös rahaa liikennejärjestelyiden parantamiseen ei löydy, jatkuu yhteinen surmanajo mopoautojen, polkupyörien, rekkojen, traktoreiden ja henkilöautojen kesken, tuumii tämän jutun kirjoittaja, joka ajaa usein Valtatie 18:a pitkin.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT