Suomalainen Maaseutu

”Luomutuotannosta on vain hyvää sanottavaa”

Luomutuotannon edelläkävijät Päivi ja Seppo Lehtola pitävät luomuun siirtymistä elämänsä parhaimpana ratkaisuna.
Anne Anttila

Hyvistä ideoistaan tunnettu Seppo Lehtola sanoo ruokkivansa karjan niin sanotulla varttiappeella. "Seos tehdään pöydällä. Ajan rehut, neljän sortin viljat ja sekoitan ne ”ruuvilla”. Työtapa on harvinainen, mutta lopputulos maittava."

Haapavetiset Päivi ja Seppo Lehtola kehittävät maidontuotantotilaansa entisajan arvoja kunnioittaen.

"Maalaisjärki on tämän talon suurin päällikkö. Kuljemme hyvin pitkälle omia polkuja ja omaan tahtiin. Tämä näkyy ensisijaisesti tekemissämme ratkaisuissa. Kaikki, tuotantotiloista lähtien on suunniteltu eläin-, ihmis- ja lompakkoystävällisiksi. Haluamme tuottaa laatua ja sen varmistamiseksi ketjun täytyy olla pellolta navettaan täysin katkeamaton", isäntäpari luonnehtii.

Lehtolan tilalla on tuotettu maitoa jo vuosikymmenten ajan. Vuonna -87 tila siirtyi Sepon ja Päivin nimiin. Tällöin perinteikkäällä lypsytilalla oli 32 hehtaaria maata ja 24 lehmän parsinavetta.

Kolme vuotta myöhemmin navettaa jatkettiin ja tässä yhteydessä rakennusalan koulutuksen saanut Seppo lisäsi muun muassa lehmäpaikkoja. Samalla ryhdyttiin kasvattamaan myös peltopinta-alaa.


Luomutuotantoon Lehtolan lypsytilalla siirryttiin luontevasti ja vaiheittain.

"Peltojen osalta siirryimme luomuun jo vuonna -96. Muutos sujui uutuudestaan huolimatta hyvin, sillä kokeilimme jo aikaisemmin apilan voimaa peltoviljelyssä. Karja seurasi perässä vuonna 2009, jolloin Valiolta tuli pyyntö siirtyä luomumaidon tuottajaksi."

Lehtolan isäntäparilla on luomutuotannosta vain pelkkää hyvää sanottavaa.

"Luomutuotannon suurimpiin etuihin nostamme hyvinvoivat ja terveet eläimet sekä hyväkuntoiset pellot. Varsinkin eläinten terveys koheni luomuun siirryttäessä nopeasti."

Isäntäpari korostaa erityisesti pihaton mahdollistaman vapaan liikkumisen merkitystä.

"Harjoitimme jo parsinavetan aikana eläinten talviulkoilutusta. Kaksi kertaa viikossa laitoimme karjan ulos ja siivosimme sillä aikaa navetan. Jaloittelu oli rohdoista paras, sillä yleisen hyvinvoinnin lisäksi myös utareterveys parani huomattavasti."

Viisi vuotta sitten Lehtolan tilalle rakennettiin luomusäännösten mukainen lypsyrobotilla varustettu pihatto. Vuonna 2017 navettaa laajennettiin ja otettiin käyttöön toinen robotti. Laajennuksen myötä lypsävien määrä saatiin nostettua noin sataan.

"Tämä riittää tässä vaiheessa. Pidämme tärkeänä, että pääluku pysyy sellaisena, että hommat ovat hallittavissa ja yöuniinkaan ei tule suurempia katkoksia", Seppo lohkaisee hymyillen.


Luomumaidon tuottajina Lehtolan tilan isäntäpari sanoo panostavansa myös siihen, että toiminta pysyy vakaana ja ajan hermolla.

"Kehityksen ratas ei saa perinteistä huolimatta pysähtyä. Pärjäämisen eteen on tehtävä lujasti työtä, oltava ennakkoluuloton ja rohkea sekä käytettävä tarvittaessa jopa luovaa mielikuvitusta."

Näitä avuja Seppo sanoo hyödyntäneensä myös navettaprojektissaan.

"Suunnittelemani pihatto on täynnä yksinkertaisia ratkaisuja. Rakennuksessa on kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään ylimääräistä. Sen sijaan pienille keksinnöille olen antanut jalansijaa. Esimerkiksi laajennuksen jälkeen muutin vanhan hakesyöttimen jakamaan robotin houkutusrehun. Tämän ansiosta voimme nyt syöttää robotilla omaa murskeviljaa", Seppo paljastaa tyytyväisenä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lypsykarjatilan emäntä Johanna Niskanen ei nivelrikosta huolimatta luovu lehmistä

Pesäpallokentiltä maitotilalliseksi: "Periaatteemme on, että kannustaminen ja oikea asenne kantavat pitkälle"

Ensimmäinen lehmä ylioppilasrahoilla: "Emme jääneet odottelemaan tulevaa sukupolvenvaihdosta"