Hakeyrittäjä on huolissaan hakelämmityksen suosion laskusta: "Oman alueen talouden turvaamisella ja paikallisella työllistämisellä ei tunnu olevan ollenkaan painoarvoa" - Suomalainen Maaseutu - Maaseudun Tulevaisuus
Suomalainen Maaseutu

Hakeyrittäjä on huolissaan hakelämmityksen suosion laskusta: "Oman alueen talouden turvaamisella ja paikallisella työllistämisellä ei tunnu olevan ollenkaan painoarvoa"

Pylkönmäellä toimiva Traktoripalvelu Moisio Oy on traktoriurakoinnin osaaja liki 40 vuoden kokemuksellaan. Yrityksen traktorit ovat kesät pääasiallisesti turvesuolla. Syksyisin ja talvisin haketetaan puuta omaan käyttöön sekä yksityisille. Myös teiden auraukset työllistävät.
Visa Vilkuna

Traktoripalvelu Moision Mus-Max Wood Terminator 8 XL yhdessä Valtra T170:n kanssa muodostavat tehokkaan ja luotettavan parin.

Yrityksen perustaja Tuomo Moisio aloitti urakoinnin milläs muulla kuin suolahtelaisella 565:lla Valmetilla. Yritys on pysynyt kotimaisessa merkissä. Tänä päivänä työtä tehdään viiden Valtran voimalla. Vetovastuu yrityksestä on siirtymässä Tuomon pojille, Simolle, Matille ja Markulle.

Matti Moisio kertoo hakelämmityksen suosion olevan hieman hiipumaan päin. Myyntimiehet ja konsultit kulkevat kunnissa mainostamassa eri lämmitysvaihtoehtoja päättäjille, vaikka alueen metsissä on valtavasti energiaa.

"Nykyisellä menolla oman alueen talouden turvaamisella ja paikallisella työllistämisellä ei tunnu olevan ollenkaan painoarvoa. Maalämpöä markkinoidaan helppona lämmitysmuotona, mitä se kieltämättä onkin. Mutta kun tarkasteluun otetaan kokonaisuus, niin hake on taatusti järkevämpi lämmitysmuoto, jos on omaa metsää. Kun hakerangat on saatu pois metsästä, metsänhoito ja maisemallisuus tulee paremmin huomioiduksi", Matti Moisio perustelee.

Vaikka maassa vallitsee työttömyys, niin rankametsään ei tahdo löytyä enää tekijöitä. Tämä on kääntänyt monen ikääntyneen, metsää omistavan pariskunnan talon maalämmölle.

Valtaosa Moision hakettamasta puusta on karsittua rankaa, mikä on mainio raaka-aine hakkeeseen. Välillä eteen tulee järeämpää tavaraa, kun metsänomistaja on keräillyt sinistymään päässeitä tuulenkaatoja. Myös pihapuut, omenapuiden oksat ja hakkutähteet pehmenevät hakkeeksi Moision käsittelyssä.

Moni hakelämmittäjä hankki alkuun oman pienehkön hakkurin. Varsin pian kuitenkin havaittiin, että hakkeen korkea ja tasainen laatu ovat erittäin tärkeässä osassa toimivaa järjestelmää. Talvipakkasella huonolaatuisen hakkeen takia pysähtynyt stokeri aiheuttaa harmituksen lisäksi laiterikkoja ja suoranaista vaaraakin.

"Meidän hakkurissa on useampia seuloja asiakkaan tarpeiden mukaan. Yleensä haketan 50 -millisellä seulalla, mutta joissakin paikoissa asiakas haluaa varmistaa laitteiston virheettömän toiminnan. Tällöin hakkuriin asennetaan 30-millinen seula", Matti Moisio selventää.

Syksy ja alkutalvi ovat haketuksen sesonkiaikaa. Tänä vuonna asiakkailla on paljon ja kuivaa puuta haketettavana. Toista oli vuosi sitten, jolloin puustakin oli pulaa, koska ihmiset eivät saaneet sitä pois veden vallassa olevilta metsäpalstoiltaan.

"Haketussesonki hiipuu suurimmaksi osaksi vuodenvaihteeseen mennessä. Silloin ihmisten lämpökeskusten siilot alkavat olla täynnä. Mutta osalla asiakkaista on sen verran pienet varastot, että poikkeamme hakettamassa heillä useampia kertoja vuodessa", Moisio kertoo.

Yritys toimii laajalla säteellä Pylkönmäeltä myös naapurikuntien ulkopuolelle. Viime aikoina reviiri on entisestään laajentunut ja keikkoja on tehty myös Etelä-Pohjanmaalle. Hyvä palvelu on puhunut puolestaan.

Matti Moisio kertoo, että kyläläiset yleensä keskustelevat haketusasiasta keskenään, jolloin yhden kyläkunnan hakkeet saa tehdyksi samalla reissulla. Näin ekologisuus ja hyöty ovat molemminpuolisia.

Itävaltalainen MusMax-hakkuri on palvellut Traktoripalvelu Moisiolla jo yhdeksän vuotta. Työ on sujunut siinä mielessä ongelmitta, että vain kulutusosia on tarvinnut vaihtaa.

Matti Moision mukaan rankakasaan eksyy toisinaan myös rautaa ja kiviä, jota aiheuttavat pahaa jälkeä hakkurissa. Kuivaa tavaraa haketettaessa metallista ja kivistä voi aiheutua myös tulipalon vaara.

Lue lisää

Valtra aloittaa viidennen sukupolven traktorimalliston julkistamisen sadan hevosvoiman luokasta

Traktorikaupassa painetaan taas kaasua – koronan aiheuttamat seisokit ovat ohi

Valtran traktoritehdas seisoi toukokuun alihankkijan tulipalon takia

Oman tuotannon tuki turvaa omavaraisuuden