Suomalainen Maaseutu

Hakealan työllisyys vaihtelee paljon – Joensuulainen yrittäjä: Talvet kohtuullisia, mutta kesät monesti sitten melko huonoja

Seppo Olenius ei odota ilmastonmuutoskohun tuovan nopeita muutoksia metsäenergian käyttöön.
Ilpo Paananen
Yhdistelmärekallinen haketta tuottaa energiaa 100 megawattia eli noin viiden omakotitalon vuosittaisen lämmitysenergian.

Joensuun Pyhäselässä vuodesta 2011 lähtien toiminut Sekera Oy hankkii hakeraaka-aineensa noin 100 kilometrin säteellä Joensuun seudulta. Raaka-aine hankitaan pääasiassa kuusivaltaisilta päätehakkuuleimikoilta eri yritysten ja organisaatioiden välityksellä, sekä suoraan metsänomistajilta.

"Kokopuun määrä on meillä melko pieni ja hakkuutähteeseen verrattuna kannattavuudessa on eroa", yrittäjä Seppo Olenius sanoo.

Hän arvioi, ettei isoa muutosta haketoiminnan yleisessä kannattavuudessa ole viime vuosina tapahtunut, mutta alan työllistävyys on vaihdellut liian paljon.

"Tyypillistä on ollut, että talvet ovat olleet kohtuullisia, mutta kesät ovat olleet monesti sitten melko huonoja. Onneksi pieniä merkkejä muutoksesta parempaan on havaittavissa."

Kantojen hakeraaka-aineena käyttö Joensuun seudulla on tällä hetkellä hyvin vähäistä. Syynä on osittain se, että kannoilla on ollut puhtausongelmia. Lisäksi kantoa aiemmin käyttäneet voimalaitokset pyrkivät siirtymään yhä halvempiin polttoaineisiin.

"Kantoja on murskattu sekä terminaalissa ja tienvarressa ja kannosta saa hyvää polttoainetta, mutta ainakin lähitulevaisuus näyttää huonolta", Olenius sanoo.

Metsäenergian hyödyntämisen ongelmakohtia ovat kannon energiakäytön hiipumisen lisäksi pitkät varastointiajat sekä kausiluonteisuus ja venäläinen hake. Tilannetta voitaisiin parantaa metsäenergian käytön monipuolistamisella.

Olenius olettaa, että terminaalihaketuksen osuus tulee kasvamaan, jos kunnon talvikelien aika määrällisesti lyhenee edelleen. Tämä vaatii lisää terminaalialueita, joissa terminointi on mahdollista.

"Usein on ongelmia löytää järkevä terminaalin paikka, joissa haketus ja murskaus on mahdollista."

Metsähakkeen laatuun vaikuttavia tekijöitä on pitkä liuta alkaen siitä millaiset sääolosuhteet ovat hakkuutähteen ollessa palstalla ja kuinka kauan hakkuutähde on saanut kuivua palstakasoissa.

"Laatuun vaikuttaa myös hakkuukuvion sijainti ympäristöönsä nähden ja kuvion pääilmansuunta, palstakasojen koko, metsäkuljetuksen ajankohta, metsäkuljetuksen laatu, peitetäänkö tienvarsikasa vai ei, hakkurin terien kunto, haketuksen ajankohta", Olenius luettelee.

Yritys suorittaa metsäenergian haketus- ja kuljetusurakointia metsäyhtiöille, sekä toimittaa oman metsäenergian hankinnan kautta tulevat energiat hakkeena voimalaitoksille.

Yritys hoitaa kuljetukset pääosin omalla kalustolla. Terminaaliajoissa Veljekset Piipposten autot ovat apuna. Niitä tarvitaan jo siitä syystä, että kuljettajien ajoajat tulevat monesti jo viikolla täyteen.

Olenius ei usko ilmastonmuutoskohun tuova nopeita muutoksia metsäenergia-alalle. Pidemmällä aikavälillä kohu tuo varmasti alalle lisää töitä ja puupohjaisten raaka-aineiden käyttö energiasektorilla laajenee.

"Nopeammin hakkeen käytön lisäykseen vaikuttavat kivihiilen ja turpeen käytön pienentämissuunnitelmat."

Sekera Oy kuuluu QTeam® -yrityksiin, joilla on ulkoisesti auditoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Dieselin, kevyen polttoöljyn ja jyrsinturpeen hinta noussut voimakkaasti

Puuta paloi taas ennätysmäärä lämpö- ja voimalaitoksissa

Kokkolaan tuotu venäläinen hake sapettaa maakunnan metsänomistajia – "Lähienergiasta puhutaan nätisti, mutta puuta ostetaan Venäjältä asti"