Suomalainen Maaseutu

Hurja tuotekehitys maidontuotannossa jatkuu: FinnLacton nyt myynnissä olevista tuotteista 60 prosenttia ei ollut myynnissä vielä vuosikymmen sitten

Maidontuotannon laitteita ja tarvikkeita markkinoiva FinnLacto Oy yhdistää voimansa Reiskone Oy:n kanssa yritysjärjestelyllä, joka tulee voimaan helmikuun alussa.
Arto Takalampi
FinnLacto sai lisää hartioita, kun yrityksen palvelukseen tulleet Reiskoneen omistajat Jukka Lähetkangas (vas.) ja Tero Savela siirtyvät helmikuun alusta myös FinnLacton omistajiksi nykyisten omistajien Vesa Wilénin ja Pasi Niemen rinnalle.

Järjestelyssä FinnLacton omistuspohja laajenee, kun puolet sen omistuksesta siirtyy Reiskoneen omistajille Jukka Lähetkankaalle ja Tero Savelalle. He siirtyivät jo marraskuussa FinnLacton palvelukseen. Samalla FinnLacto ostaa Reiskoneen liiketoiminnot separointiurakointia lukuun ottamatta.

Järjestelyn jälkeen FinnLacton omistavat tasaosuuksin Lähetkankaan ja Savelan lisäksi yrityksen nykyiset omistajat Wilènin ja Niemen perheet. Nykyinen FinnLacton henkilökunta jatkaa täysin samana ja tehtävät pysyvät samana.

Nykyiset omistajat Vesa Wilén ja Pasi Niemi jatkavat edelleen yrityksen palveluksessa. Lähetkangas ja Savela palvelevat investoivia ja kehittäviä tiloja sekä vastaavat Reiskoneelta siirtyvästä liiketoiminnasta.

FinnLacton hallituksen nykyisen puheenjohtajan Vesa Wilénin mukaan yrityksen toiminta tulee jatkumaan nykyisellään niin asiakkaiden kuin toimittajienkin kanssa. Toimintaa kuitenkin kasvatetaan ja kehitetään niin, että yritys pystyy tarjoamaan kaikille kumppaneilleen entistä vahvempaa lisäarvoa ja kumppanuutta.

FinnLacton 15 vuotta sitten ostaneet Wilén ja Pasi Niemi huomauttavat, että tuosta ajasta maidontuotannon rakenne on muuttunut täydellisesti. Tilakoko on kasvanut ja entistä pienempi tilamäärä tuottaa yhä suuremman osan maidosta.

"Meidän tavoitteenamme on tuoda lisäarvoa näille tiloille tarjoamalla uusia tuotteita, joilla ne parantavat kannattavuuttaan. Jos jonkin tuotteen kaupallinen arvo on tuhat euroa, tilalle se toisi lisäarvoa 2 000 euroa", Wilén kertoo konkreettisen esimerkin.

FinnLacton jakelukanavina ovat alusta lähtien olleet kaikki meijerit, ja Meijerin onkin yksi yrityksen tuotemerkki. Lisäksi kauppaa tehdään lihatalojen ja kauppojen kautta sekä myös suoraan tilojen kanssa.

Alan muutosta kuvaa, että yrityksen nyt myynnissä olevista tuotteista 60 prosenttia ei ollut myynnissä vielä 10 vuotta sitten, eikä neljännes vielä kolme vuotta sitten.

"Tämä kehitys tulee jatkumaan myös tulevina vuosina", Wilén sanoo.

Tuoteryhmistään FinnLacto panostaa robottilypsyyn tuotujen omien rinnakkaistuotesarjojen kehittämiseen. Yrityksellä on tarjolla robottilypsyyn päämerkeille räätälöidyt, täysin alkuperäisiä vastaavat tuotesarjat.

Niiden hintaerot alkuperäisiin verrattuna ovat 30–50 prosenttia. Niitä käyttämällä tila voi säästää yrityksen mukaan vuodessa jopa 2 000 euroa robottia kohti.

FinnLacto vahvistaa myös aiemmasta rehunsuojaukseen eli heinän ja tuorerehun säilöntään tarvittavien auma- ja käärintämuovien valikoimaa.

Wilén ja Lähetkangas huomauttavat, että monet myyntiin tulleet tuotteet ovat löytyneet alan kansainvälisiltä messuilta yhdessä maidontuottajien kanssa. Näitä on esillä myös tulevilla Sarka-messuilla.

Investoinneissa yrityksellä on tarjolla PVC-pohjainen pressuristikkohalli hiehokasvattamoksi. Sen kokonaiskustannukset ovat noin 2 500 euroa parsipaikkaa kohti eli vain 20 prosenttia kiinteään kasvattamoon verrattuna.

"Sen ansiosta hiehot saadaan kasvamaan ja navetasta saadaan lisätilaa lypsylehmille mahdollisimman halvalla", Tero Savela tiivistää.

Jukka Lähetkangas muistuttaa, että FinnLactolla on kaupan jälkeen tarjolla myös markkinoiden laajimmat lietteenkäsittelyjärjestelmät.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Anniina ja Vesa Sironen elävät keskellä unelmaansa – työtapoja järkeistämällä säästyy työtunteja

Nuoret kartuttavat työkokemusta 4H:n kerhonohjaajina – ruokaan, kestävyyteen ja luontoon liittyvät kerhot suosittuja

Lapsi tarvitsee vanhemmilta eväitä kulutuskriittisyyteen – "Syyllistämisen sijaan kannatta kannustaa positiivisiin tekoihin."