Suomalainen Maaseutu

Metsän lannoitus kirittää kasvua ja hiilensidontaa

Ilmastonmuutoskeskustelussa esiin nousseen metsien hiilinielun merkitys kannustaa metsänomistajia lisäämään metsän kasvua lannoituksilla.
Ilpo Paananen
Maalevityksessä hyödynnetään olemassa olevia ajouria. Levitysleveys on noin 15 metriä ajouran molemmin puolin.

Yrittäjä Mikko Räsänen Itä-Suomen Metsälannoitus Oy:stä uskoo, että lannoituksella parantuva metsänkasvu ja lisääntynyt hiilensidonta lisää metsänomistajien kiinnostusta metsänlannoituksiin. Räsänen urakoi pääosin Itä-Suomen Metsätoimiston tarjoamien metsänlannoituspalvelujen maalevitykset.

"Hiilensidonta on yksi pluspuoli tukemaan lannoituksen järkevyyttä. Eikä tässä niitä miinuspuolia juuri olekaan", nuori yrittäjä sanoo.

Maalevityksissä Räsäsen käytössä on kevyt, noin kuuden tonnin painoinen Terri-telametsätraktori ja itse rakennettu levitin. Levittimeen mahtuu kerrallaan 2,1 tonnin lannoitekuorma. Kevyellä kalustolla voidaan lannoittaa myös kesäaikaan tasaisilla maapohjilla olevia kuusikoita. Kuorman levitys kestää ajomatkan pituudesta riippuen noin 2 tuntia.

"Levitin on kehitetty tuotantotarkoituksessa ja levittimiä pystyy tilaamaan Itä-Suomen Metsälannoitukselta urakointiin tai omatoimisen metsänomistajan käyttöön."

Tuotoltaan parhaita kasvatuslannoituskohteita ovat tuoreen kankaan kuusikot ja kuivahkon kankaan männiköt. Näiden lannoitukset hoidetaan pääasiassa kesäajalla. Maalannoituksessa tärkeää on, että tiestö on tarpeeksi kantava ja kohde soveltuva maalevitykselle.

"Maalevityksessä sulanmaan kohteet pitää valita tarkkaan, että juuristovaurioita ei aiheudu. Mielellään kaksi kertaa harvennettu puusto", Räsänen sanoo.

Kangasmailla kasvatuslannoituksen hehtaarikustannukset ovat 300–500 euroa lannoitelajin ja levitystavan mukaan. Boorinpuutteesta kärsivien kuusikoiden terveyslannoituksissa hehtaarikustannukset ovat vajaat 300 euroa. Turvemaiden tuhkalannoituksissa liikutaan 500–600 euron hehtaarikustannustasossa. Kustannuksiin vaikuttaa lannoitteen hinnan lisäksi levitystapa.

"Lannoituskohteita pyritään keräämään mahdollisuuksien mukaan useampia samalta suunnalta ja silloin vähän pienemmätkin kohteet kannattaa tehdä."

Boorilannoituksia tehdään myös Keski-Suomessa, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Kasvatuslannoituksissa yksittäisen kohteen koon tulisi mielellään olla vähintään 10 hehtaaria. Boorilannoituksessa levitys onnistuu jo pienilläkin kohteilla miestyölevityksen ansiosta.

"Moottorireppuruiskulla tehtävä boorilannoitus on kustannustehokas vaihtoehto", Räsänen sanoo.

Kasvatuslannoitus lisää puuston vuosikasvua keskimäärin 2–4 kuutiota ja turvemailla tuhkalannoitus jopa yli 6 kuutiota hehtaarilla. Kangasmaan kasvulannoitukseen sijoitettu lannoituskustannus tuottaa kymmenessä vuodessa noin kolminkertaisen tuoton. Turvemaan tuhkalannoituksien 30 vuoden vaikutusajalla puuston kasvunlisäys on 80–100 kuutiota hehtaarilla. Silloinkin tuotto on noin kolminkertainen kustannuksiin nähden.

"Terveyslannoitusten tuotto on vaikeammin arvioitavissa. Ravinnepuutoksista johtuvat kasvuhäiriöt heikentävät kasvua ja metsän tukkiosuutta merkittävästi", Räsänen huomioi.

Terveyslannoitukset kannattaa tehdä aina kun puutoksia havaitaan, jotta tappiot saadaan vältettyä. Puutos voidaan varmistaa tarvittaessa neulasanalyysillä. Terveyslannoitusten jälkeen hyviä kasvatuslannoituskohteita ovat harvennetut ja 10 vuoden päästä uudistushakkuuseen tulevat tuoreen kankaan kuusikot ja kuivahkon-tuoreen kankaan männiköt.

Turvemaiden terveyslannoituksissa parhaita kohteita ovat runsastyppiset kohteet, joissa on boorin sijasta puute fosforista ja kaliumista.

"Metsän ravinnepuutosten kartoitus on hyvä tehdä jo metsäsuunnitelman laadinnan yhteydessä."

Metsänlannoitus tarvitsee täystiheän metsän tuottaakseen optimaalisesti, mutta myös jatkuvan kasvatuksen metsässä saadaan tuottoa. Terveyslannoituksissa kasvatustavalla ei ole eroa.

Ilpo Paananen
Mikko Räsänen käyttää itse tehtyä levitintä, jossa on ruuvikuljetin ja oma moottori.
Lue lisää

Finnwatch: Kotimaan metsien hiilensidontapalveluissa puutteita – "Pahimmillaan kuluttajille tarjotaan kompensaatiota, jolla ei ole juuri mitään poikkeavaa ilmastovaikutusta tai se jää lyhytaikaiseksi"

Ilmasto lämpenee ja metsän kasvu kiihtyy

"Nyt puut kasvavat ihan eri tavalla" – Eemeli Piesala lannoitti metsänsä ja saa hiilensidontakorvausta lisäkasvusta

Maanomistajat voisivat saada hiilensidonnalleen ostajan esimerkiksi S-ryhmästä – nyt on luotava selkeät säännöt