Suomalainen Maaseutu

Kuuden tilan yhteistä konetta ei ole tarvinnut katua – ajettava lietteenlevitin on ollut oikea valinta

Kuortanelaiselle koneyhtiölle Öky Oy:lle tulee täyteen 10 vuotta lieterallia ajettavalla lietteenlevittimellä osakkaiden omilla ja urakointipelloilla.
Arto Takalampi
Öky Oy:n ajettava lietteenlevitin on puunattu ja putsattu nurmilevitysten nyt tauottua odottamaan puintien alkamista ja lietteen sänkilevitystä.

Kun seitsemän kotieläintilaa hankki perustamansa osakeyhtiön lukuun ajettavan Vredo-lietteenlevittimen jo vuonna 2010, ajettava ja lietteen multaava levitin oli vielä varsin harvinainen Suomessa nykytilanteeseen verrattuna.

Yhtiön perustajiin kuuluva maidontuottaja Janne Laitila Kuortaneelta Etelä-Pohjanmaalta sanoo kymmenen kesän jälkeen olevansa yhä tyytyväinen aikanaan tehtyyn ratkaisuun. Parempaa tai ympäristöystävällisempää ratkaisua ei ole löytynyt, ja koneen tehokkuus vakuutti heti ensikokemalta.

"Olin hankkimassa traktorivetoista lietekärryä levittimineen, kun kuulin ajettavasta levittimestä. Se osoittautui koeajossa tehokkaaksi ja vain sen korkea hinta mietitytti", hän sanoo.

Siitä syntyi ajatus kerätä nautakarjatiloista porukka ja perustaa koneosakeyhtiö. Mukaan E-P:n Koneasema Oy:hyn lähti seitsemän osakasta Kuortaneelta ja lähipitäjistä. Sittemmin yhtiön levitys siirtyi liiketoimintakaupalla rehu-urakointia tekevälle Öky Oy:lle, jonka kuuden osakkaan omistuspohja on nyt pitkälle sama.

Lietteenlevitys on pysynyt kymmenen vuoden ajan käytännössä samanlaisena. Janne Laitilan mukaan tarkoitus oli heti alusta alkaen alkaa urakoida omien peltojen lisäksi ulkopuolisilla tiloilla. Näin tehokkaalle koneelle saadaan lisätunteja.

Tehokuutta haettiin myös muodostamalla sujuva lietteenlevitys ja -kuljetusketju. Liete siirretään osakkaiden traktoriperäkärry-yhdistelmällä sekä ulkopuolisen autoilijan kuorma-autossa olevalla säiliöllä noin 40 kuution välikonttiin.

"Siirtoajossa on oltava vähintään kaksi yksikköä, muuten kone seisoo turhaan pellolla. Tänä vuonna otettiin käyttöön kolmas yksikkö kauimmaisille lohkoille", Laitila sanoo.

Nykyinen levitysmäärä on vaihdellut vuosittain 60 000 kuution molemmin puolin. Se jakautuu melko tasan osakkaiden ja urakointitilojen kesken.

"Kotieläintilojen määrän väheneminen on näkynyt urakointitilojen lietemäärän laskuna, minkä osakastilojen lietemäärän kasvu on kompensoinut", sanoo pitkän linjan maatalousneuvoja ja yhtiön kirjanpitäjä Jari Kamunen.

Ensimmäinen Vredo meni vaihtoon muutama vuosi sitten, kun mittariin tuli 9 000 tuntia. Merkki ja menetelmä pysyivät samana, ja uudella koneella on nyt ajettu 1 600 tuntia.

Ainoana huolena Laitila pitää tässä menetelmässä maan tiivistymistä päisteissä varsinkin sateisina kesinä. Sen estämiseksi hän onkin parina kesänä jankkuroinut päisteitä.

Levitintä nyt pääasiallisesti ajava Janne Laitilan poika Arttu Laitila sanoo kuskin olevan aina tarkkana ajolinjoissa, jotta vältetään ylimääräiseltä ajolta pellolla. Myös rapuohjauksella ja peltopaineilla saadaan estettyä tiivistymistä.

Nurmien lisäksi lietettä levitetään jonkin verran myös sängelle. Parhaimmissa olosuhteissa tulee valmista pintaa suoraan kylvettäväksi.

Käytännössä Öky Oy on koneasema, joka urakoi lisäksi säilörehun korjuuta kahdella ajosilppurilla osakkaille ja ulkopuolisille tiloille. Yhtiön liikevaihdosta lietteenlevityksen osuus on noin 60 prosenttia.

Säilörehun korjuussa tarjolla on täyden palvelun paketti pellolta siiloon tai jokin osa ketjusta, jos tilalla on omat koneet tiettyyn korjuuvaiheeseen kuten niittoon.

Säilörehun korjuu ja lietteenlevitys pyritään limittämään niin hyvin kuin mahdollista. Heti kun ensimmäiset rehut on korjattu, lähtee Vredo tulemaan perässä.

"On haastetta saada ketju toimivaksi, kun pitkälle samat miehet tekevät rehua ja levittävät lietettä", Arttu Laitila kuvaa.

Ajosilppuria ajaa ja huoltaa ammattikuski. Koneiden huoltoa ja säilytystä varten yhtiöllä on oma halli.

Toinen ajosilppureista on enemmänkin varakoneena tilanteissa, joissa ajossa oleva kone rikkoutuu ja kaadettuna on 150 hehtaaria nurmea.

Arto Takalampi
Kuortanelainen koneosakeyhtiö hankki omaan ja urakointikäyttöön ajettavan lietteenlevittimen jo 10 vuotta sitten. Pari vuotta sitten kone uusittiin, sillä perustajaosakkaisiin kuuluvan Janne Laitilan (kesk.) mukaan parempaa ratkaisua ei ole vastaan tullut. Koneen kuntoa sänkilevityksille tarkastelevat myös Arttu Laitila (vas.) ja maatalousneuvoja, yhtiön kirjanpitäjä Jari Kamunen.
Lue lisää