Suomalainen Maaseutu

Rakennekalkki on nopea ensiapu tiivistyneen savimaan murentamiseen

Rakennekalkittu maa vähentää tutkimusten mukaan fosforin huuhtoutumisen pelloilta jopa puoleen kalkitsemattomaan maahan verrattuna
Markku Pulkkinen
Risto Lauttamus levitti Soilfoodin rakennekalkkia Jyri Seunan peltolohkolle Tuusulassa heinäkuun lopulla.

Kalkki pöllyää isolla peltoaukealla Tuusulassa. Maatalousyrittäjä Jyri Seuna päätti kokeilla rakennekalkkia viljan viljelystä tiivistyneen ja hänellä muutaman vuoden omistuksessaan olleen peltolohkon rakenteen parantamiseen.

"Odotan, että rakennekalkki parantaisi asiantuntijoiden lupausten mukaisesti savi- ja hiesusavimaan mururakennetta ja pelto kuivuisi keväällä nopeammin. Muokkauskerroksen alapuoli on nyt todella tiivis. Pidän rakennekalkitusta joka tapauksessa parempana vaihtoehtona kuin jankkurointia", Seuna sanoo.

Hän kohensi kahdeksan hehtaarin lohkon vesitaloutta täydennysojituksella alkukesällä ja siksi kalkitus sopi hyvin heinäkuun lopulle, kun pellolla ei ollut kasvustoa. Lohkolle levitettiin rakennekalkkia kuusi tonnia hehtaarille. Levitys kävi nopeasti Tebbe-levitysvaunulla, jonka työleveys on yli 20 metriä.

Rakennekalkkikokeiluun Seunan innosti Keski-Uudellamaalla toimiva maatalouden ympäristöhanke Vilkku Plus. Hankevastaava Janne Heikkinen pomppii hankkeen järjestämässä kalkitusnäytöksessä lapion päällä, mutta se ei tahdo millään upota Seunan peltoon. Maa on kuin tiiliskiveä.

"Tiivistynyt savimaa on pitkään lepytettävä maalaji, joten pelkkä rakennekalkki ei tälläkään lohkolla riitä. Suosittelisinkin kalkituksen jälkeen parin vuoden apilanurmea", Heikkinen sanoo.

Hän myös muistuttaa, että rakennekalkittu maa vähentää tutkimusten mukaan fosforin huuhtoutumisen pelloilta jopa puoleen kalkitsemattomaan maahan verrattuna. Myös kiintoaineksen kulkeutuminen pellolta vähenee, kun maan vedensitomiskyky ja ilmatila lisääntyvät.

Kalkituksen aikaan Seuna ei ollut vielä päättänyt, kylvääkö hän lohkolle jonkin syyskasvin. Monivuotisen nurmen kylväminenkin oli hänellä yhtenä ajatuksena. Se olisi pitkäaikainen investointi, vaikka pienentäisikin tuloja parin vuoden ajan.

"Mielenkiinnolla odotan rakennekalkin vaikutuksia. Pelto tulee joka tapauksessa samalla kalkittua. Rakennekalkki onkin kipsiä monipuolisempi maanparannusaine", Seuna tiivistää.

Työnäytökseen rakennekalkin toimittaneen Soilfood Oy:n Mika Malin kertoo, että metsäteollisuuden sivutuotteista valmistettu rakennekalkki on nopeavaikutteinen maanparannusaine. Sen maata murustava vaikutus perustuu sammutetun kalkin ja savipartikkeleiden väliseen reaktioon. Sammutetun kalkin lisäksi rakennekalkissa on kalsiumkarbonaattia. Rakennekalkin nopea ja tehokas pH-vaikutus perustuu runsaaseen vapaiden kalsium-ionien määrään.

"Syksyllä levitetyn rakennekalkin vaikutukset mururakenteeseen näkyvät jo seuraavana keväänä. Jotta rakennekalkki reagoisi mahdollisimman tehokkaasti maahiukkasten kanssa, on se levitettävä kuivaan maahan ja sekoitettava muokkauskerrokseen heti levityksen jälkeen, viimeistään kahden vuorokauden kuluessa", Malin opastaa.

Seunan lohkolla kalkki sekoitettiin maahan vertailun vuoksi sekä siipiteräkultivaattorilla että lautasmuokkaimella. Molemmat toimivat sekoituksessa hyvin.

"Rakennekalkin levitysmäärä mitoitetaan maan happamuuden ja savespitoisuuden perusteella. Tälle lohkolle levitetty kuusi tonnia hehtaarille on rakennevaikutuksen osalta jo hyvä määrä. Mitä savisempi maa on, sitä paremmin rakennekalkitus tehoaa ja kannattaa."

"Rakennekalkilla on myös maltillinen fosforilannoitusvaikutus. Fosforihuuhtoumat pienenevät kalkin vaikutuksesta ja siksi rakennekalkin sisältämää fosforia ei tarvitse kirjata ravinnetaseeseen", Malin kertoo.

Oikaisu 2.9. klo 15:59: Rakennekalkin levityksen hoiti Risto Lauttamus, ei Humuspehtoori.

Lue lisää

Tuntsan tundraantuminen ei johdu ilmastosta

Rakennekalkki ja ravinnekuitu vähentävät fosforin huuhtoutumista pelloilta

Lumetonta metsämaata muokataan jo istutuskuntoon Pohjois-Karjalassa – "Ensimmäisen kerran näitä hommia tehdään helmikuussa"

Professori: Maanmuokkaus lisää metsän kasvua ja hiilivarastoa – Suomen puuston vuosikasvu yli tuplaantunut muutamassa vuosikymmenessä