Suomalainen Maaseutu

Urakointikulttuuri Suomessa on varsin nuorta Keski-Euroopan tilanteeseen verrattuna – "Viljelijät ovat erittäin rehtejä ja luotettavia asiakkaita"

Sievissä urakointia ja konekauppaa kotitilan askareiden ohella harjoittava Salomo Vilen on tyytyväinen rehunkorjuu-urakoinnin kysyntään. Urakointi muodostaa Vilenin Sievin Biohake -yrityksen liikevaihdosta noin puolet.
Visa Vilkuna
Salomo Vilen kertoo, että kesän mittaan Sievin Biohake kerää rehun lähes parin tuhannen hehtaarin alalta.

"Viljelijät ovat erittäin rehtejä ja luotettavia asiakkaita. Heidän kanssaan on mukava toimia. Tuorerehu-urakoinnissa työ tehdään kesällä, mutta tili ei välttämättä tule heti käteen. Tämä on osattava ottaa huomioon omia investointipäätöksiä tehtäessä", Salomo Vilen muistuttaa.

Urakointikulttuuri Suomessa on varsin nuorta vaikkapa Keski-Euroopan tilanteeseen verrattuna. Suomessa urakointikulttuurissa on edelleen opettelemista ja totuttelemista puolin ja toisin.

Vilenin mukaan urakoinnin suosio tulee lisääntymään, sillä tilakoon kasvun myötä ajankäyttö maatiloilla alkaa olla rajallista ja se kääntää katseet urakointiin. Ammattitaitoisen työvoiman vähäisyys on myös yksi merkittävä tekijä urakoinnin suosion lisääntymiseen koneiden kalleuden lisäksi.

Rehunteon kysyntä on Vilenin mukaan kasvamaan päin. Jotta toiminta olisi varmalla pohjalla, urakoitsijalla on konekannassa aina oltava jonkin verran ylikapasiteettia. Sievin Biohakkeella on kaksi ajosilppuria käytössä, jotta rehua saataisiin taatusti ajallaan siiloon, vaikka konerikkoja sattuisikin.

Kesän mittaan Sievin Biohake kerää rehun lähes parin tuhannen hehtaarin alalta. Yritys työllistää pari kesätyöntekijää ja rehunteon sesongin aikana työssä on lisäksi 5–6 keikkamiestä. Kolmannen sadon korjaaminen on lisääntymään päin, mutta asia riippuu erittäin paljon loppukesän säästä. Vilen muistuttaa, että viljelijät laskevat nykyään tarkasti, mikä kannattaa ja mikä ei.

Useissa vertailuissa rehuyksikön hintaa on vertailtu omilla koneilla, osaurakoinnilla ja täysurakoinnilla tehtävän rehunkorjuun välillä. Poikkeuksetta rehuyksikön hinta on ollut täysurakoinnilla alhaisin. Tuorerehun kuljetusmatka ei niinkään nosta rehuyksikköhintaa, kuin alhainen satotaso.

Vilen tekee korjuun pääosin hehtaaritaksalla ja siirron vastaavasti tuntihinnalla.

"Kun nurmisäilörehun kuiva-ainesato hehtaarilta vaihtelee kolmen ja yli kymmenen tonnin välillä, niin on helppo laskea korjuukustannuksen vaikutus rehuyksikön hintaan tekipä rehun itse tai antoiko sen urakoitsijan tehtäväksi", Vilen painottaa.

Jos sadossa on 3–4-kertainen ero, samantyylinen ero on myös paaliin tai siiloon saadun rehuyksikön hinnassa. Vilen kehottaakin viljelijöitä panemaan maat kasvukuntoon ja pyrkimään mahdollisimman hyvään satoon.

Vilen hankki uusimpaan traktoriinsa ohjaamosta hallittavan rengaspaineiden säätöjärjestelmän, jolla rengaspaineen voi pitää aina ihanteellisena.

"Yksillä ja samoilla rengaspaineella ajettaessa tuntuu siltä, että alla on aina väärät paineet", Vilen kiteyttää.

Tämä on pitkälle totta, sillä kompromissipaineilla ajettaessa pellolla rengaspaine on liian korkea ja tiellä vastaavasti liian matala. Vilen on havainnut, että seitsemän metriä leveän laserohjatun peltojen tasoituslanan vedossa matalammilla rengaspaineilla saavutetaan huomattavasti parempi vetokyky. Vastaavasti tiellä ajettaessa korkeampi rengaspaine säästää sekä polttoainetta että renkaita.

Aiemmin Vilen urakoi merkittävästi myös haketusta, mutta puuenergia on ollut muutaman vuoden jäissä. Nyt kuitenkin näyttäisi olevan hieman valoa myös hakeurakoinnin puolella.

"Hakeurakointi on yrittäjän kannalta hankala laji, sillä puu näyttää olevan Suomessa liian poliittinen polttoaine", harmittelee Salomo Vilen.

Lue lisää