Suomalainen Maaseutu

"Metsän vuokraaminen on hyvä vaihtoehto metsänomistajalle, joka haluaa varmistaa tasaisen tuoton" – Tornator tarjoaa palvelua ensimmäisenä Suomessa, sopimuksia ei ole vielä solmittu

Tornator Oyj tarjoaa ensimmäisenä yrityksenä Suomessa metsän vuokrauspalvelua. Metsänomistaja saa metsästään tasaista tuottoa tekemättä itse mitään.
Markku Pulkkinen
Tornator lupaa hyvällä hoidolla nostaa vuokraamiensa metsäpalstojen arvoa.

Maankäyttöasiantuntija Aleksi Vanninen Tornatorista kertoo, että kiinnostusta viime kesänä julkistettua vuokrauspalvelua kohtaan on ollut ilahduttavan paljon, vaikkei yhtään vuokrasopimusta ole vielä solmittukaan.

"Metsän vuokraaminen on hyvä vaihtoehto metsänomistajalle, joka haluaa säilyttää metsän omistuksessaan ja varmistaa metsäomaisuudelleen tasaisen tuoton. Meille vuokraamalla metsä tulee varmasti hoidettua ammattitaitoisesti. Vuokrasopimuksen päättyessä metsä on paremmassa kasvukunnossa kuin sopimuskauden alkaessa", Vanninen lupaa.

Niille metsänomistajille, jotka haluavat käyttää omaa aikaansa metsänhoitotöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, vuokraaminen ei ole oikea ratkaisu.

Tornator kehitteli pitkään vuokrasopimusmallia, joka on oikeudenmukainen sekä metsänomistajalle että metsän vuokraajalle.

"Vuokrasopimusta laadittaessa on tärkeää arvioida huolellisesti metsän kasvupaikkajakauma ja puuston määrä kehitysluokittain. Kuviokohtaisten tietojen perusteella pystytään laskemaan puuston kasvu- ja hakkuumahdollisuudet koko sopimuskaudelle. Vuokran määrä lasketaan saatavissa olevien hakkuutulojen ja metsänhoitomenojen perusteella."

Metsänomistajan omat tavoitteet huomioidaan vuokrasopimusta tehtäessä. Jos metsänomistaja haluaa säästää osan metsästään hakkuilta, otetaan se huomioon metsän käsittelyssä ja vuokran suuruudessa.

"Tavoitteenamme on kasvattaa metsänomistajan metsäomaisuuden tuottoa ja arvoa ammattimaisella hoidolla. Varmistamme, että metsä tuottaa hyvin koko sopimuskauden ja että vuokrakauden päättyessä metsässä on sovitun arvon mukainen puusto."

Tornator vakuuttaa hoitavansa vuokraamiaan metsiä kestävien metsänhoitoperiaatteiden mukaisesti. Yrityksellä on pitkä kokemus ammattimaisesta metsien hoidosta, sillä se omistaa yli 600 000 hehtaaria metsää Suomessa. Yhtiö sertifioi vuokraamansa metsät PEFC- ja FSC-sertifikaatteihin.

"Vuokrattavien metsäpalstojen tulisi olla kohtuullisen kokoisia, jotta hoito voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. Alle 40 hehtaarin palstojakin voimme harkita vuokrattaviksi, jos ne sijaitsevat omistamiemme metsäalojen läheisyydessä", Vanninen kertoo.

Tornatorin toiveena on, että 20 vuoden vuokrasopimuskauden päättyessä neuvoteltaisiin uusi sopimus ja vuokraus jatkuisi. Yhtiö on sopimuskauden jälkeen myös valmis ostamaan palstan. Vuokrasopimuksen voi katkaista tai palstan myydä myös kesken sopimuskauden.

"Vuokraamisen voi nähdä metsänomistajan kannalta myös koeaikana, jolloin hän voi rauhassa miettiä, haluaako edelleen omistaa metsää vai luopua siitä kokonaan."

Tornator nimeää uuden palvelunsa hyväksi puoleksi sen, että metsänomistaja saa 20 vuoden ajalta kuukausittain tasaista tuottoa metsästään. Vuokra maksetaan samansuuruisena kuukausittain riippumatta siitä, milloin hakkuut ja metsänhoitotyöt toteutetaan. Oman talouden hallinta on helpompaa, kun tietää etukäteen, paljonko metsä tuottaa.

Tornatorin laatima esimerkkilaskelma kertoo, että sadan hehtaarin hyväkasvuisesta metsäpalstasta on mahdollista saada 7 500 euron vuotuinen vuokratulo. Esimerkkilaskelmassa puuston vuosikasvu on viisi kuutiometriä hehtaarilla ja puuston kokonaismäärä 20 vuoden jälkeen viidenneksen suurempi kuin lähtötilanteessa.

"Puun markkinahinnan vaihtelut huomioidaan vuokrasopimuksessa. Jos puun hinta nousee, maksetaan metsänomistajalle lisävuokraa. Jos puun hinta laskee, vähentää se vuosivuokraa. Puun keskihintaa tarkastellaan kolmen vuoden jaksoissa Luonnonvarakeskuksen puunhintaseurannasta", Vanninen valottaa.

Metsän vuokratulon verotus eroaa metsäverotuksesta ja esimerkiksi vuokra-asuntojen pääomatuloverotuksesta. Metsän vuokratulo verotetaan pääasiassa ansiotulona.

Lue lisää

UPM:n ja Tornatorin mailla teräshaulit kiellettyjä – Metsähallitus luopui kiellosta vuonna 2018, koska varotoimenpide huomattiin tarpeettomaksi

Valtio vauhdittaa soiden, lintuvesien ja perinneympäristöjen ennallistamista – ympäristöministeri lupailee töitä haja-asutusalueelle

Varatoimitusjohtaja Henrik Nieminen siirtyy Tornatorin toimitusjohtajaksi

Ilomantsin Valkeajärvelle perustetaan suuri suojelualue – pinta-ala yli 300 hehtaaria