Suomalainen Maaseutu

Jatkuva mittaus kertoo koko vilja-erän kuivuuden ja säästää matkoja kuivurille

Kuivattavan viljan tarkka kosteuden määritys on erittäin tärkeä seikka sekä säilyvyyden että viljelyn taloudellisen tuloksen kannalta.
Visa Vilkuna
Janne Niemi ja nuori isäntä Aukusti Niemi ovat tyytyväisiä PehuTecin viljankosteusmittariin. 
Mittarin antamat lukemat ovat olleet erittäin tarkkoja.

Liian kosteana varastointi vaarantaa viljan säilyvyyden. Liiallinen kuivatus taas haukkaa ylimääräistä energiaa ja sitoo kuivurin kapasiteettia turhaan. Oikea-aikaisella kuivauksen lopetuksella saadaan suuri taloudellinen hyöty.

PehuTec oy on kehittänyt viljankosteusmittarin, joka mittaa viljan kosteutta ja lämpötilaa kuivauksen aikana. Kosteusmittarin kehitystyö lähti liikkeelle viljelijöiden tarpeiden kuuntelemisesta. Perinteinen, käsimittarilla tehtävä mittaus koettiin turhan työlääksi. Jatkuvalla mittauksella saadaan kattava otos koko kuivattavasta viljaerästä.

Mittaus tehdään reaaliaikaisesti suoraan kuivurissa liikkuvasta viljamassasta. Laitteella voi myös pysäyttää kuivauksen, kun se kytketään kuivurin automatiikkaan. Kosteusarvo nähdään jatkuvasti kuivaajalla sijaitsevalta näyttöyksiköltä sekä myös etänä tietokoneelta tai älypuhelimesta.

Yksi mittarin merkittävä etu onkin sen etäluettavuus. Tämä ominaisuus vapauttaa työvoimaa kuivaajalta muihin tehtäviin. Jokaisesta kuivauserästä tulee kuivausraportti ja näitä voi tutkia jälkikäteen etäkäyttöliittymän kautta.

Nivalalainen maanviljelijä Janne Niemi on käyttänyt PehuTecin viljankosteusmittaria jo useamman vuoden. Noin 200 hehtaarin vilja-alan sato on kuivattu 365 hehtolitran kuivurissa. Kuivattavat viljat ovat olleet ohraa, kauraa ja vehnää sekä rypsiä.

"Etäluettavuus on mukava ja hyödyllinen ominaisuus, sillä kännykästä näkee vaikkapa puimurin koppiin tarkan tilanteen kuivurilta", Janne Niemi toteaa.

Etäluvulla logistiikka saadaan sujuvaksi, jolloin kuivuri ja puimuri saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Niemen mukaan mittarin tarkkuus etenkin kuivatuksen loppuvaiheessa on erittäin hyvä.

PehuTecin kehitysinsinööri Juha Ranta-Nilkun mukaan kosteusmittarin kehittämisessä oli useita haasteita. Yksi niistä oli juuri tähän tarkoitukseen soveltuvan kohtuuhintaisen anturin suunnittelu ja valmistaminen.

Tähän tarkoitukseen soveltuvaa anturia ei ollut saatavissa, vaan se piti tehdä itse. PehuTecin tiimi kehitti toimivan anturin nimenomaan viljan kosteuden jatkuvaa mittaamista varten. Eri kuivurityyppien ominaispiirteitä ja rakenneratkaisuja on pitänyt myös ottaa huomioon.

Mittari koostuu anturi- ja näyttöyksiköistä. Anturi asennetaan kuivurin tarkistusluukun tilalle ja näyttöyksikkö sopivaan paikkaan lähistölle. Laite on helppo kytkeä tavalliseen 10 A maadoitettuun pistorasiaan.

Käyttöönotto on helppo, sillä mittari ei vaadi kännykkään tai tietokoneelle omaa sovellusta. Henkilökohtaisella salasanalla pääsee PehuTecin sivujen kautta hallinnoimaan omaa mittariaan. Laitteisto lähettää haluttaessa tekstiviesti-ilmoituksia esimerkiksi tavoitellun viljankosteuden saavuttamisesta ja jäähdytyksen aloittamisesta. Viestien sisältö on erikseen ohjelmoitavissa.

Laitteella voi myös välittää muita kuivaamon hälytyksiä robottipuhelimen tavoin. Tämän tyylisillä ominaisuuksilla arvokas kuivuri-investointi saadaan kiireisenä kuivatuskautena mahdollisimman tarkasti käyttöön.

Juha Ranta-Nilkun mukaan mittareita oli viime syksyn kuivauksissa käytössä muutamia kymmeniä kappaleita ja kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Kuluneen talven aikana laitteiston mittausalgoritmeihin on tehty parannuksia, jotta mittaustulos olisi entistäkin tarkempi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Syysviljojen puinnit lähes valmiit, kevätviljojen puinnit vielä pahasti kesken

Suomalaistutkimus: Riskiryhmään kuuluvilla, runsaasti viljaa syövillä lapsilla on muita suurempi riski saada diabeteksen esiaste

Yhteiskuivuri ei olisi ollut oikea ratkaisu, ja siksi samalle kylälle nousi kolme samanmerkkistä kuivuria