Suomalainen Maaseutu

Suomen pohjoisin biokaasureaktori hyrisee Tervolassa

Uutiset 20.05.2013

Lietelannasta lämpöä ja sähköä tuottava Ammattiopisto Lappian biokaasulaitos siirtyy koeajosta kaasun tuotantoon.


Tervolan Louella sijaitseva Ammattiopisto Lappian opetusmaatilan biokaasulaitos on laatuaan Suomen pohjoisin, ja tiettävästi myös maailman pohjoisin karjanlannasta biokaasua tuottava yksikkö.
Biokaasua eli metaania valmistetaan lietelannasta ja pelloilta korjatusta vihermassasta biologisen prosessin avulla.
– Kaasua on tarkoitus käyttää aluksi oppilaitoksen rakennusten lämmitykseen, sekä jatkossa myös sähköntuotantoon, kertoo Ammattiopisto Lappian biokaasuhankkeen projektipäällikkö Jarmo Saariniemi.
Laitteistoa on koeajettu toistaiseksi vedellä. Lämmityspiirien testaus aloitettiin viime syksynä, toimilaitteiden koekäyttö käynnistyi viime marraskuussa. Testaus on jatkunut huhtikuulle saakka.
– Liete on tarkoitus ajaa järjestelmään toukokuussa. Syötettä tarvitaan kahdeksan kuutiometriä vuorokaudessa, lietesäiliön koko on 1 600 kuutiota.

Biokaasun tuotanto on tarkoitus käynnistää ensi kesänä. Kolmivaiheinen biologinen prosessilaitos koostuu liete- kaasu- ja lämpölinjasta. Liete viipyy reaktorissa 20 päivää.
– Kokeilemme syötteenä kasviperäistä jätettä ja leipomojätettä, joka ajetaan laitokseen murskan ja hygienisointiyksikön kautta.
Saariniemi huomauttaa, että prosessi on herkkä häiriöille. Esimerkiksi nautojen lääkinnässä käytettyjen antibioottien joutuminen syötteeseen sekoittaa prosessin.
Lämpöä tuottava bakteeri on naudan luontainen suolistobakteeri, joka jatkaa elämäänsä lietteessä.
– Prosessin tuloksena syntyvä metaani on räjähdysherkkää tietyissä pitoisuuksissa. Jälkikaasutuksessa poistetaan prosessissa syntynyt rikkivety.
Tähän käytetään luonnollista menetelmää, jossa rikki pelkistetään hapen avulla.
– Rikki putoaa lietteen pinnalle, se päätyy pellolle. Typpi muuttuu prosessissa liukoiseen muotoon. Kasvit pystyvät hyödyntämään sen nopeammin, ja myös hajuhaitta poistuu.
Saariniemi sanoo, että laitoksen energiantuotantokapasiteetti on aluksi 260 000 kilowattituntia vuodessa.
– Kun prosessi on ajettu ylös, ja kun laitoksen käyttö on opittu, tuotanto nousee 360 000 kilowattituntiin, mikä on noin puolet Louen toimipaikan lämpöenergian tarpeesta.

Sähkölaskusta säästyvillä varoilla on tarkoitus kehittää laitosta edelleen. Sähköä tuottava generaattori on suunnitteilla laitoksen kylkeen jatkossa. Biokaasusta aiotaan valmistaa Louella myös liikennepolttoainetta.
Saariniemi myöntää, että laitoksesta on löytynyt myös korjattavaa. Ongelmia on ollut muun muassa aumatoimilaitteiden kanssa.
– Venttiilien sähköisiä ohjauksia on rikkoutunut koeajon aikana useita.
Louen biokaasulaitos on rakennettu oppilastyönä, ja se on tarkoitettu myös kokemuksen kartuttamiseen laitoksen käyttämisestä arktisissa olosuhteissa. Jätelaki muuttuu parin vuoden kuluttua oletettavasti siten, että biohajoavan jätteen kuljettaminen kaatopaikalle kielletään kokonaan.
– Biokaasulaitos on hyvä vaihtoehto varsinkin, kun laitos rakennetaan jäteveden puhdistamon yhteyteen. Laitokseen ajettavaan jätevesilietteeseen syötetään lisäksi biohajoavaa jätettä, Saariniemi kertoo.
Maatilalle soveltuva konttiin rakennettu biokaasulaitos maksaa tällä hetkellä noin 300 000 euroa. ”Kyseessä on tilojen tukijalka, kun ostoenergian hinnat nousevat jatkossa.

TEKSTI JA KUVAT KARI LINDHOLM

Aiheeseen liittyvät artikkelit