Mainos: Suomen parhaat Maatalous

Tuulisähkö auttaa maatalousyrittäjää ilmastotalkoissa ilman suuria ponnistuksia

Maataloudessa tavoitellaan hiilineutraaliutta, mikä ei ole aina ihan yksinkertainen yhtälö maatilalla. Yksi erittäin helppo keino on vaihtaa suomalaiseen tuulisähköön.
Kaikkiin päästöihin ei voi elintarvikkeiden alkutuotannossa vaikuttaa, mutta sähköenergian tuotantotapaan voi: esimerkiksi maidon tuotannossa 10–15 prosenttia päästöistä syntyy siitä, miten töpselistä tuleva sähkö tuotetaan.

Maatalous joutuu muiden alojen lailla osallistumaan ilmastotalkoisiin. Hiilineutraaliuden vaatimukset tuntuvat välillä raskailta maatalousyrittäjän kannalta, sillä maatiloilla kyse on monitahoisesta kokonaisuudesta.

Kasvihuonekaasuja tulee eläimistä, etenkin naudoista, mutta toisaalta nurmen kasvatuksessa saadaan sidottua hiiltä takaisin maahan. Muukin viljely sitoo hiilidioksidia, kuten etenkin nuori metsä. Puuperäisiä polttoaineita käytetään lämmitykseenkin maatilakeskuksissa, mikä ei ole välttämättä kaikkein ympäristöystävällisintä mutta ihan järkevää hukkapuun käyttöä – jalostukseen kelpaavalla puulla ei toki välttämättä kannata lämmittää.

Kaikkeen ei voi elintarvikkeiden alkutuotannossa vaikuttaa, mutta sähköenergian tuotantotapaan voi. Esimerkiksi maidon tuotannossa 10–15 prosenttia päästöistä syntyy energialähteestä eli siitä, miten töpselistä tuleva sähkö tuotetaan.

Uusiutuvien ja ympäristöystävällisten energiamuotojen suosiminen sähköntuotannossa tuo helpon ja järkevän vaihtoehdon pienentää maatilan hiilijalanjälkeä. Tuulivoima on puhtainta ja turvallisinta uusiutuvaa energiaa, joka on jokaisen ulottuvilla kilpailukykyiseen hintaan.

– Tuulivoimalla tuotettu sähkö on täysin hiilidioksidivapaata. Kaikki rakentamisesta koituvat päästötkin on kuitattu jo 4–6 kuukauden tuotannolla. Tuulivoima on itse asiassa aurinkoenergiaa, joka syntyy ilmamassojen liikkeestä eri lämpötilojen välillä. Tätä energiaa on tarjolla käytännössä loputtomasti eikä tuulivoimalan ”polttoaine” maksa mitään, kertoo Tapio Potila Ilmatar Windpower Oy:stä.

Ilmatar on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka toimittaa asiakkailleen ainoastaan tuulivoimalla tuotettua sähköä ja myös rakentaa voimalat itse.

– Puhtaalla tuulisähköllä on välittömät vaikutukset päästöihin. Mistään ei tarvitse luopua, ja muutokseen tarvitaan vain yhteydenotto yritysmyyntiimme. Sen jälkeen sähköä tulee töpselistä aivan kuten ennenkin, mutta olennaista on se, että sähkö tuotetaan kestävästi ja luontoa sekä ympäristöä hellien ilman päästöjä.

Uusiutuvaan tuulisähköön vaihtaminen maatilakeskuksen energialähteeksi säästää päästöjä kymmenen auton vuosikäytön verran.

Tuulivoima tukee maatilaa päästötavoitteissaan

Tuulisähkö on noussut suomalaisissa kotitalouksissa yhä suositummaksi, eikä ihme, sillä se tuo esimerkiksi omakotitalossa selkeät hiilidioksidipäästösäästöt, vaikka itse ei tarvitse tehdä muuta kuin tuulisähkösopimus Ilmattaren kotisivuilla.

Maatilakeskuksen sähkönkulutus voikin olla omakotitaloon verrattuna moninkertainen, joten päästövähennysvaikutus on tuulisähköön siirryttäessä jo melkoinen. Asia on helpointa ymmärtää esimerkillä:

Maatilakeskus kuluttaa keskimäärin sähköä 100 000 kWh vuodessa, ja siitä syntyy sekasähköä käytettäessä 25 000 kiloa hiilidioksidia. Siirtyminen muusta kuin uusiutuvasta tai fossiilisesta lähteestä tuotetusta energiasta tuulisähköön säästää keskivertoisen kokoisessa tilakeskuksen saman määrän hiilidioksidipäästöä kuin jos ajaisi 180 000 kilometriä vähemmän autoa vuodessa.

– Uusiutuvaan tuulisähköön vaihtaminen säästäisi esimerkin tilakeskuksessa keskimäärin kymmenen auton päästöt vuosittain, joten vaihto fossiilisesta energiamuodosta tuulivoimaan on siis iso ympäristöteko, Potila vertaa.

Keskikokoinen tuulivoimapuisto tuo kunnalle elinkaarenaikana miljoonien verotulot.

Tuulipuisto tuo verotuloja pieneen kuntaan

Tuulivoima on iso ympäristöteko, mutta se voi olla myös merkittävä tulonlähde haja-asutusseuduille.

Lestijärven kuntaan esimerkiksi rakennetaan noin 70 voimalan tuulipuisto, joista jokainen tuo kunnalle kiinteistöveroja noin 40 000 euroa vuodessa. Sillä rahalla voidaan esimerkiksi palkata ihmisiä vanhusten hoitoon tai muille tärkeille aloille, joilta puutuu työvoimaa, ja ylläpitää kunnan palveluita.

Voimaloiden kiinteistöveroprosentti voi olla lain mukaan kunnan päätöksellä enintään 3,1 prosenttia, joka on yli kolme kertaa korkeampi kuin vakituiselle asuinrakennukselle asetetun kiinteistöveron (0,41–1,0 %) enimmäismäärä.

– Tuulivoimalat ovat siis merkittävä tulonlähde tuulivoimakuntien verotuloissa. Keskikokoinen tuulivoimapuisto tuo kunnalle elinkaarenaikana miljoonien verotulot, joten kunta ja sen asukkaat hyötyvät todella paljon, Potila kertoo.

Tuulivoima on tarkalleen ottaen aurinkoenergiaa, joka syntyy ilmamassojen liikkeestä eri lämpötilojen välillä. Tätä ilmaista energiaa on tarjolla käytännössä loputtomasti. Tuulivoimalla tuotettu sähkö on täysin hiilidioksidivapaata, ja rakentamisestakin koituvat päästöt on kuitattu 4–6 kuukauden tuotannolla.

Ympäristövaikutukset arvioidaan tarkasti

Tuulivoimapuistojen sijoittelu ei ole sattumanvaraista, vaan sijaintipaikkojen valinnassa huomioidaan kattavasti ympäristövaikutukset ihmisiin ja muuhun elinympäristöön.

Toki voimalasijoittelu edellyttää hyviä tuulioloja, mutta vain murto-osa kaikista kohdealueista toteutetaan, sillä on ensiarvoisen tärkeää sulkea pois kaikki mahdolliset ympäristöriskit ja -vaikutukset.

Teknologian kehitys onkin johtanut tilanteeseen, jossa suurempi voimalan yksikkökoko on ympäristövaikutuksien kannalta jopa huomattavasti pienempi kuin pienen, enintään kahden megawatin voimalan.

Pääset tekemään tuulisähkösopimuksen kotitaulouteen tästä ja maatilayrityksellesi tästä.

ilmatar.fi